Skip to main content

​Tiden løber ud for Jordens skove

Pressemeddelelse   •   Aug 29, 2018 09:49 CEST

Tiden er ved at løbe ud for verdens skove, hvis totale areal krymper hver dag. Det kan få fatale konsekvenser da skovene spiller ind på hele klodens regncyklus, huser millioner af mennesker og beskytter grundvand verden over.

Ny rapport advarer om tilstanden af Jordens skove og konkluderer, at skovenes areal svinder dag for dag. Det er katastrofalt fordi skovene er fødegrundlag for milliarder af mennesker verden over, samtidig med at de er essentielle for planetens regncyklus og afhjælper de globale klimaforandringer.

Af Gry Bossen

Tilstanden i skovene

Tiden er ved at løbe ud for verdens skove, hvis totale areal krymper hver dag. Det kan få fatale konsekvenser da skovene spiller ind på hele klodens regncyklus, huser millioner af mennesker og beskytter grundvand verden over. Derudover er skovene helt essentielle i kampen mod klimaforandringerne, da de lagrer og optager CO2, der ellers ville bidrage til den globale opvarmning.

Advarslen kommer i en ny rapport fra FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), som kraftigt opfordrer regeringer til at lave en “alt inklusiv-tilgang”, der kommer både træerne og dem, der afhænger af træerne, til gode. Ifølge den nye rapport; The state of the Worlds Forests 2018, skal vi gøre noget for at stoppe afskovning, forvalte skove bæredygtigt, genopbygge ødelagte skove og udvide klodens skovdække, hvis vi skal undgå potentielt skadelige konsekvenser for planeten og dens befolkning. Det skriver FAO på deres hjemmeside d. 6. Juli 2018.

Skovene er livsgrundlag

FAO skriver at skove og træer bidrager langt mere til menneskets levebrød end hvad der er almindeligt kendt. Skovene spiller en afgørende rolle i fødevaresikkerhed, drikkevand, fornybar energi og landdistrikternes økonomi. Skovene står for omkring 20% af indkomsten i landdistrikterne i udviklingslande, omend en del mere i nogle områder, samtidig med at skoven er energikilde til madlavning og opvarmning for en tredjedel af jordens befolkning.

“Der er mange gode grunde til at bevare verdens skove.” Udtaler Jakob Kronik, International chef i Verdens Skove og fortsætter; “Ikke alene er de kilde til mad, vand og materialer for dem, der bor i og omkring skovene, men de har også indflydelse på den globale vandcyklus, og for fødevaresikkerheden globalt. Og så har de stor indflydelse på klimaet og de klimaproblemer vi oplever lige nu. Så når vi arbejder med skoven, er det ikke kun for skovens skyld. Derfor mener vi, at det er mere vigtigt end nogensinde at indtænke hensyn til skoven i udviklings- eller klimaarbejdet.”

Dette års FAO rapport dokumenterer netop, hvor vigtig skoven er for flere 2030Agenda-mål, som at stoppe klimaforandringerne og bevare biodiversiteten, udligne ulighed og forbedre byer. Rapporten giver konkrete beviser for de mange fordele der er ved skovene og kortlægger mulige måder, hvor de kan bidrage med endnu mere.

Der er stadig håb

FAO beretter at mens der stadig er meget arbejde, der skal gøres, så peger deres nye rapport på flere eksempler som indikerer en voksende opmærksomhed og en gradvis stigning i bæredygtig forvaltning af verdens skove og træer. For eksempel bliver mere end 56% af alt papir i dag genbrugt, hvilket er en stigning fra under 25% i 1970. Samtidig har brugen af kasserede materialer til træpaneler i byggebranchen tilladt en stigning i produktionen, der er 4 gange højere end brugen af frisk tømmer i løbet af de sidste to årtier.

Sunde skove er en nødvendighed

Sunde skove og træer gør mere end at forsyne os med tømmer. På verdensplan er en ud af fem mennesker afhængige af ikke-tømmer-produkter fra skoven, til føde, indtjeningsmuligheder og variation i ernæringsindtaget. Det er især vigtigt for de estimerede 250 millioner mennesker, som bor i skovene og på savanne-områder, hovedsageligt i Afrika og Asien.

"Vi arbejder altid sammen med lokalbefolkningen, være det sig oprindelige eller lokale folk, der lever i og af skoven, da de faktisk er nogen af dem der er bedst til at passe på skovene,” Udtaler Jakob Kronik.

Millioner af mennesker afhænger af skovene

FAO skriver, at studier viser, at et stort antal af hushold i tropiske egne ofte samler mere mad til deres eget indtag i skoven, end de selv producerer via landbrug eller kvægdrift. Selv i det velstående Europa samler en ud af fire mennesker mad direkte fra skovene -herunder frugt og bær- mens 90 procent af folkene køber disse afgrøder fra skoven.

Omkring ⅓ af små landmænd i Afrika dyrker træer på deres jord, og får omkring ⅙ af deres indkomst fra træerne på forskellig vis, ligesom de får ekstra fordele som bedre jord og skygge fra solen. Skovene bidrager til folks indkomst og hjælper dem dermed til at kunne købe føde. Sektoren estimeres at give 45 millioner jobs og 580 milliarder USD i lønninger hvert år og dertil kommer en stor uformel sektor.

Skove giver vand og energi

FAO skriver at deres nye rapport fremhæver at bæredygtig skovforvaltning er afgørende for verdens vand- og energibehov. Store byer som Wien, Tokyo, Johannesburg og Bogota får alle væsentlige mængder af deres drikkevand fra beskyttede skove. 180 millioner mennesker i USA er, ifølge landets Skovbrugsservice, afhængige af skovene for deres drikkevand. Mens mange af verdens største vandreservoirer har mistet skovdækket, bemærker rapporten en verdensomspændende stigning i de sidste 25 år, i skovområder der nu forvaltes for at sikre jord og vand beskyttelse.

Træbaseret brændsel tegner sig for lige så meget af verdens vedvarende energiforsyning som solenergi, vandkraft og vindkraft kombineret - og mere end halvdelen af de nationale energiforsyning i 29 lande, de fleste af dem i Afrika syd for Sahara. Skovene indeholder ækvivalenten til 142 mia. tons olie, cirka 10 gange det årlige globale primære energiforbrug, hvilket understreger deres værdi og behovet for bæredygtig anvendelse af skovene.

Vigtigt at huske hvad skovene betyder for mennesker

“Selvom denne rapport leverer nogle dystre prognoser, så er det enormt vigtigt at få belyst de mange fordele og gode ting der kommer med skoven og som gør det så enormt vigtigt at bevare og beskytte den,” siger Jakob Kronik, der godt kunne tænke sig, at de danske politikere læste rapporten og tænker det ind i deres SDG og Agenda 2030 og bare generelt alt klima og udviklingsarbejde.

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.