Skip to main content

Verdens Skove: Godt med bæredygtigt indkøb - knapt så godt med tvivlsom certificering

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2016 14:49 CET

FSC- træ er det mest troværdige af de bæredygtige certificeringer

Det er en rigtig god nyhed, at kommuner og regioner fra Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb nu stiller krav om, at al indkøb af træ fremover skal væres bæredygtigt. Desværre sidestilles industriens egen certificering med den uafhængige og bæredygtige FSC-certificering.

De 16 medlemmer af Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb køber årligt ind for 50 mia. kr, og partnerskabet står for 17 % af det samlede offentlige indkøb. Da sådanne større, offentlige beslutninger har væsentlig betydning, kan Verdens Skove kun anbefale andre melder sig ind i partnerskabet og følger det gode eksempel.

”Det er rigtig positivt, at mere og mere offentligt indkøb er bæredygtigt. Det har ikke mindst den betydning, at jo flere, der efterspørger bæredygtigt træ, jo flere vil have mere ud af at drive deres skove bæredygtigt. Det er vigtigt, når der skal tages hensyn til biodriversiten og de lokale og arbejdernes vilkår,” fortæller André Mildam, der er landekoordinator for Verdens Skove.

Tidligere forpligtigede staten sig til kun at købe bæredygtigt træ, hvilket også var noget, Verdens Skove havde arbejdet på. Nu har de kommuner og regioner, der er med i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb så fulgt trop.

Det betyder, at alt træ, der indgår i bygge – og anlægsopgaver skal være bæredygtigt certificeret. Der rangeres efter kvalitet af de forskellige certificeringer. Højst på listen står FSC, men desværre også industriens egen PEFC-certificering. FSC-certificeringen stiller høje krav til den bæredygtige skovdrift. Det vil sige, at der ikke fældes ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere, at truede arter og udsatte områder beskyttes mod fældning, og at arbejdernes og oprindelige folks vilkår sikres. Derimod er PEFC ikke så sikker.

”Hvor FSC-certficeringen har den højeste grad af kontrol med producenterne, er PEFC industriens egen mærkning, og der stilles ikke samme krav til forvaltningen og garanti om uafhængighed af kontrollen. For eksempel er der ikke sikkerhed for, at produktionen sikrer truede plante – og dyrearter, og man sikrer ikke, at produkterne ikke kommer fra plantager, der har erstattet naturskov,” siger André Mildam.

Kontrollen med PEFC et blandt andet et problem, da man i nogle lande accepterer myndighedernes egne standarder. Det betyder, at selvom PEFC måske virker efter hensigten i nogle lande, så er der problemer, når kontrollen udføres af myndigheder i stater, der har et højt korruptionsniveau, hvor FSC sikrer uafhængige kontrollører.

”Som situationen er lige nu, håber Verdens Skove, at FSC i fremtiden vil den eneste certificering, som man vil bruge, da det overordnet er den mest troværdige og bæredygtige,” fortæller André Mildam.

Udover bæredygtige træprodukter, stiller partnerskabet også krav til, at der skal bruges grønne mærker i rengøring. Desuden arbejder foreningen med andre grønne tiltag, som stigende antal biler i hjemmeplejen og teknologi, der sparer på energi, vand og varme.

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer vi regnskoven.

Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982. 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.