Skip to main content

Et sundt hus - er et radonsikret hus

Blogindlæg   •   Jul 05, 2013 13:00 CEST

Ifølge bygningsreglementet er det lovpligtigt, at alle nye huse og byggerier i Danmark Radonsikres. Radonproblematikken er også grundigt beskrevet i Statens Byggeforsknings- instituts udgivelser ”Radon - kilder og måling” (SBi- anvisning 232) og i ”Radonsikring af nye bygninger” (SBi-anvisning 233). Så det er en problematik, der tages alvorligt af myndighederne!

Hvad er radon - og hvordan kan det sive ind i huset
Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der hverken kan ses eller lugtes, og som udløser radioaktiv stråling - hvilket er sundhedsskadeligt. Derfor er det nødvendigt, at der gøres en indsats for, at radon begrænses mest muligt i at trænge ind i vores huse og byggerier.

Radon kan trænge ind i en bygning gennem revner og sprækker i terrændækket - eller i murværket. Det skyldes, at der ofte er lavere lufttryk inde i bygningen end under bygningen. Der er derfor altid mere radon i luften indenfor - end udenfor. Jo mere radon, der er i luften indendørs, jo større er risikoen for, at indeklimaet bliver sundhedsskadeligt. Derfor er det nødvendigt at reducere indsivning af radon.

En effektiv løsning mod indsivning af radon
Den mest effektive løsning til at mindske radon indendørs - og undgå sundhedsmæssige problemer - er en kombination af tre ting: Trykudligning, tætning og luftskifte. Og her spiller Leca® letklinker en vigtig rolle!

Trykudligning
Trykudligningen skabes ved at etablere et radonsug fra et suglag - som består af Leca® letklinker - i terrændækket (dvs. under husets gulv). På den måde sikrer man sig, at lufttrykket under huset ikke er større end inde i huset. Radongassen siver så automatisk gennem et aftræksrør ført op over taget – og ud af huset!

Tætning
Den samlede konstruktion mod jord skal tætnes bedst muligt fx med murpap, flydende membraner og fugemateriale.

Luftskifte
Regelmæssig udluftning vil reducere både radonindholdet i indeluften og fugtniveauet i huset. Ved brug af mekanisk ventilation skal det sikres, at undertrykket i huset ikke forøges.

For flere oplysninger kontakt Webers Radoncenter på 56 18 18 56 og tjek www.weber.dk og læs mere om løsningen her.

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument