Skip to main content

Näin valmistaudut CLP:n tuloon

Uutinen   •   Syys 26, 2014 11:26 EEST

Kesäkuun 1. päivästä 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus, ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), on ainoa lainsäädäntö, jota sovelletaan kemiallisten aineiden ja seosten luokitukseen ja merkintöihin. Oletko perillä siitä, mitä on tehtävä määräaikaan mennessä?

Väistyvät säädökset (aine- ja seosdirektiivit) on kumottu CLP-asetuksella siirtymäaikojen umpeutuessa 1.6.2015.Kemikaalien valmistajien, jakelijoitten ja kemikaaleja käyttävien täytyy käydä läpi mittava prosessi ennen määräaikaa. EcoOnlinen tuotepäällikkö Pirjo Kuoppala on tehnyt listan toimenpiteistä, joiden avulla voi alkaa valmistautumaan CLP:n tuloon. Olennaista on aloittaa mahdollisimman pian!

Jos valmistat, myyt, jakelet tai tuot maahan kemikaaleja:

1) Käy läpi tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet. Tarkista, että ne on päivitetty CLP -luokituksen vaatimusten mukaisesti. Aineiden merkinnät uusittiin jo 1.12.2010 ja seosten merkinnät on uusittava 1.6.2015 mennessä. Luokitusohjeet löydät CLP asetuksesta ja ohjeita ECHA:n ja Tukesin sivuilta.
2) Varmista, että asiakkaasi saavat uudet, päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteet
3) Tarkista tuotteittesi etiketit: Vaaramerkintöjen, vaara- ja turvalausekkeiden tulee olla uuden luokituksen mukaisia sekä yhdenmukaiset käyttöturvallisuustiedotteen tietojen kanssa.

Jos käsittelet kemikaaleja työpaikallasi:

1) Varmista, että kaikki työntekijät tietävät, mitä uudet varoitusmerkit tarkoittavat. Tutustu Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n tähän tarkoitukseen tuottamaan kätevään online-työkalupakkiin.
2) Jos pakkaat kemikaaleja itse, varmista, että pakkaukset on varustettu asianmukaisin merkinnöin
3) CLP sisältää joitakin uusia luokituksia, jotka voivat vaikuttaa kemikaaliriskien arviointeihin - päivitä riskinarvioinnit uusien luokitusten pohjalta.

Lisää tietoa CLP:stä saat kemikaalivirasto ECHA:n verkkosivuilta.


Liitetiedostot

PDF-tiedosto

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti