Skip to main content

Metsä Groupin biotuotetehdas tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Blogikirjoitus   •   Helmi 25, 2016 14:18 EET

Metsä Groupin uusi biotuotetehdas tarjoaa Suomelle tärkeiden vientituotteiden lisäksi yrityskumppanuuksia, innovaatioita ja uusiutuvaa energiaa. Se on hieno esimerkki uuden ja nykyisen biotalouden yhdistämisestä ja tukee vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Keski-Suomeen, Äänekoskelle parhaillaan rakennettava Metsä Groupin biotuotetehdas on Euroopan suurimpia biotalousinvestointeja. Tehdas valmistaa suomalaisille tuttua sellua mutta sen valmistusprosessissa erotellaan myös puun muut ainesosat. Näistä sivuvirroista valmistetaan laaja kirjo biotuotteita, ja sellusta jatkojalostetaan uusia tuotteita, kuten uudenlaisia tekstiilikuituja.

Biotuotetehdas on innovatiivinen, kunnianhimoinen hanke, jossa konkretisoituu moni YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta. Ainoastaan uusiutuvia polttoaineita käyttävä, täysin fossiiliton moderni tehdas on esimerkki kestävästä teollisuudesta (tavoite 9) ja ilmastoteko (tavoite 13). Tehtaan tuottamat monenlaiset biotuotteet vastaavat kestävän kulutuksen haasteeseen (tavoite 12). Sivuvirroista syntyy myös runsaasti bioenergiaa. Biotuotetehdas parantaa Suomen uusiutuvan energian osuutta yli kahdella prosenttiyksiköllä (tavoite 7). Jo nyt 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta syntyy metsäteollisuudessa.

YK:n johtamaa työtä tavoitteiden rakentamisessa voi tervehtiä onnistuneena. Metsä Groupin näkökulmasta tavoitteet ovat riittävän selkeät, konkreettiset, ja toimialariippumattomat, ja mikä tärkeintä, ne linkittävät yrityksemme toimet laajempiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Yrityksen on helppo peilata niihin omaa toimintaansa ja hyödyntää niitä olennaisuustarkastelunsa tukena.

Kehitysmaihin keskittyneistä YK:n vuosituhattavoitteista poiketen kestävän kehityksen tavoitteet koskevat nyt meitä kaikkia. Tavoitteet linkittyvät tiiviisti toisiinsa ja niiden saavuttamiseksi tarvitaan niin valtioita, yrityksiä kuin kansalaisiakin. Yhdessä pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista resursseista, ehkäisemään maaperän ja vesistöjen ekosysteemien köyhtymistä ja luomaan uusia työpaikkoja. Keskeistä on huomioida resurssien rajallisuus ja ilmastonmuutos globaaleina haasteina.

Äänekoskella selluntuotannon ympärille syntyy ajan myötä maailmassa ainutlaatuinen yritysten muodostama biotalouden ekosysteemi, jossa myös pk-yrityksille avautuu mahdollisuuksia valmistaa innovatiivisia, korkean jalostusarvon biotuotteita uusiutuvasta luonnonvarasta. Vastaavan kaltaista ennakkoluulotonta yhteistyötä tarvitaan globaalin hyvinvoinnin edistämisessä. Meillä Metsä Groupissa on tälläkin hetkellä meneillään useita yhteistyöhankkeita, joiden tarkoituksena on rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.


RIIKKA JOUKIO
Johtaja, Kestävä kehitys ja edunvalvonta, Metsä Group


Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy