Skip to main content

Miten olisi jos ajattelisimme asiat toisin?

Blogikirjoitus   •   Elo 19, 2015 09:48 EEST

Creating Shared Value - Policies and operating practices that enhance the competitiveness of a company while simultaneously advancing the economic and social conditions in communities in which it operates.

Yritysvastuu tuo ensimmäisenä itselleni mieleen vihreät arvot, lakisääteiset asiat sekä hyvät työolosuhteet. Nämä asiat luovatkin yritysvastuun perustan, mutta mitä jos asia vietäisiin hieman pidemmälle? 

Porter ja Kramer (2011) ovat kehittäneet ajattelumaailmaa Shared Valuen suuntaan. Shared valuella tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaa, jolla tuotetaan lisäarvoa sidosryhmille (Porter ja Kramer, 2011). Ajattelemalla yritysvastuuta jaetun arvon kautta, yritykset miettivät enemmän potentiaaliaan tuottaa toimintaympäristölleen arvoa. 

Miten tämä käytännössä toteutuu? 

Esimerkiksi Coca-Cola toimii jaetun arvon periaatteella. Vuonna 2008 Coca-Cola kehitti Brasiliassa yhdessä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa ohjelman, jossa nuorille koulutettiin vähittäiskaupan toimintaa, liiketoiminnan kehittämistä ja liikkeen johtamista. Koulutusjakson jälkeen nuorille annetaan yksilöity kehitysprojekti yhteistyössä paikallisten vähittäismyyjien kanssa. Koulutuksesta on ollut selvää hyötyä paikallisiin toimintoihin, kuten markkinointiin ja hinnoitteluun. Samalla Coca-Colan oma myynti alueella on kasvanut brändin tunnettavuuden parantuessa. (Marc Pfitzer, Valerie Bockstette and Mike Stamp 2013)

Suomessa on kuitenkin hyvä koulutusjärjestelmä, joka tarjoaa kaikille mahdollisuuden aloittaa samalta viivalta. Meillä jakamistalous on ajateltava alakohtaisesti hieman erilailla. Me voimme tarjota nuorille kesätyöpaikkoja ja näin kouluttaa heistä uusia työntekijöitämme, mutta riittääkö se? 

YIT:llä yritysvastuuta on lähdetty ajattelemaan jakamistalouden näkökulmasta.

Rakennusyhtiönä vastuullisuutemme ilmenee luonnollisesti toimintatavoissamme. Rakennamme yhdessä muiden toimijoiden, kaupunkien sekä paikallisten asukkaiden kanssa kestävää kaupunkiympäristöä.

Miten toteutamme tämän? Yksinkertaisesti tekemällä täydellisiä kokonaisuuksia, kuten tähänkin asti, mutta kiinnittämällä entistä enemmän huomiota alueen sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristön kestävyyteen. 

Olemme laajentaneet meillä jo pitkään vallinnutta ajattelutapaa myös tuotteiden suunnitteluun. Enää meille ei riitä, että toimintamme on kestävää, myös tuotteemme on oltava kestävä.

Käytännössä? Esimerkkinä Helsingin Keski-Pasilaan syntyvä Tripla tai Lauttasaareen tuleva Lauttis. Molemmat ovat rakennusalan uusimpia sanahirviöitä, hybridirakennuksia. Hybridirakennus yhdistää perinteisiä toimintoja, kuten kaupan ja asuinrakennukset. Molemmissa hankkeissa sosiaalinen kestävyys ilmenee vahvasti. 

Tripla on kaupan, kulttuurin ja liike-elämän keskus, joka on hyvä esimerkki ”mixed-usesta”, jolla tarkoitetaan kaupungin kehittämistä siten, että alueella on asuntoja, toimistoja, kauppoja ja muita palveluita. Tällaiselta alueelta asukas saa kaiken tarvitsemansa kävelyetäisyydellä. Alueella on omia viheralueita ja se on lähellä muita kaupungin viheralueita. Alueelta ei siis käytännössä tarvitse poistua ollenkaan. 

Ekologinen kestävyys ilmenee alueen sijainnissa. Paikasta on täydelliset julkisen liikenteen yhteydet, ainakin ihmisen näkökulmasta, joka on tottunut kerran tunnissa kulkevaan linja-autoon. Alueen suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus esimerkiksi valaistuksessa. Taloudellinen kestävyys ilmenee esimerkiksi alueen houkuttelevuutena. Keski-Pasila on Helsingin parhaimmilla sijainneilla, joten alue tulee pysymään ajankohtaisena useita vuosikymmeniä.

Triplan rakentaminen on jo aloitettu maanrakennustöillä ja uusien liikennejärjestelyiden toteuttamisella. Alueesta tulee tärkeä osa Helsinkiä ja antaa YIT:lle mahdollisuuden luoda kaupunkiin alue, jossa on oikeasti huomioitu vastuullisuus. 

Ihmisille mahdollistetaan vihreiden arvojen toteuttaminen, esimerkiksi alueelle tulevalla jätteiden keräysputkistoilla sekä tarjoamalla mahdollisuus asua energiatehokkaassa kodissa alueella, jossa ei tarvitse omaa autoa työmatkoihin tai kaupassa käymiseen. Pieni alue suuren kaupungin sisällä, jonka ihminen voi kokea omaksi. Alue, johon voi kiintyä niin paljon, ettei sieltä halua lähteä pois.

Samanlaista toimintaa teemme myös Lauttasaaressa. Lauttasaaren alue on huomattavasti Triplaa suppeampi. Vaikka sinne luultavasti hakeutuu erilaisia ihmisiä kuin Triplaan, näillä ihmisillä on myös yhteistä. He ovat halunneet asuinalueelle, joka tarjoaa heille palveluita, hyvät liikenneyhteydet ja arvonsa säilyttävän rakennuskannan. He haluavat tuntea olevansa osa aluetta. Tämä on jaettua arvoa, jota rakennusliike voi toteuttaa. 

Tarjoamalla mahdollisuuden kestävään elämiseen, mahdollisuuden kuulua johonkin, mahdollisuuden toteuttaa itseään ekologisesti ja mahdollisuuden asua ilman pelkoa asuinalueen arvon alenemisesta. Rakennusliikkeet voivat toteuttaa vastuullisuutta tuomalla ihmisille niin sanottua hyvää oloa ja pienentää samalla asukkaiden hiilijalanjälkeä. Tämä on YIT:läinen tapa toimia. Asiat on siis mahdollista hoitaa myös toisin, kestävämmin.

LOTTA HUHTA
Yritysvastuuasiantuntija, YIT
lotta.huhta(at)yit.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy