Skip to main content

Parempaa bisnestä ja terveempää työelämää

Blogikirjoitus   •   Joulu 09, 2013 08:00 EET

Kestävä johtajuus on tämän vuosikymmenen vahvimpia johtamistrendejä globaalisti.  SEFEn keväällä - kesällä 2013 teettämä tutkimus osoittaa, että suomalaiset yritykset ovat parhaillaan kehittämässä johtamiskäytäntöjään, jotta organisaation prosessit ja toimenpiteet tukisivat aidosti kestävää kehitystä ja vahvistaisivat yritysten kannattavuutta.  Kaltaistemme määrä on kasvussa kaikkialla maailmassa.

Mitä kestävä johtajuus oikein on?

Kestävässä johtajuudessa kestävä kehitys viedään osaksi organisaation strategiaa ja johtamistapoja, mikä näkyy muun muassa parempana ekologisena ja sosiaalisena suorituskykynä, kustannussäästöinä, työntekijöiden motivaation ja tuottavuuden kasvuna, myynnin kasvuna, parempana kannattavuutena, henkilöstön vaihtuvuuden pienentymisenä, sairauspoissaolojen vähentymisenä, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyytenä, innovaatioiden kasvuna, brändiarvon ja maineen vahvistumisena.

SEFE haluaa olla kärjessä ja edistää jäsentensä kautta kestävän johtajuuden kehitystyötä suomalaisilla työpaikoilla. SEFE toi 4.12.2013 markkinoille menetelmän, jolla yritys tai organisaatio voi kehittää kestävää johtajuutta. Verkkotyökalu auttaa ymmärtämään, mitkä kestävän kehityksen osa-alueet on hoidettu organisaation arjessa hyvin ja vastaavasti missä on parannettavaa tai mitä ei ole lainkaan huomioitu tai kehitetty. Työkalu soveltuu kaikentyyppisille ja -kokoisille organisaatioille, ja se ottaa huomioon toimialakohtaisia eroja.

SEFEn mittariston avulla voit analysoida kestävän johtajuuden nykytilanteen yrityksessäsi tai organisaatiossasi. Menetelmä näyttää, millä tavalla ja miten sitoutuneesti kestävää johtajuutta toteutetaan organisaation arkipäivän sisäisissä rakenteissa ja prosesseissa, ja tukeeko se liiketoiminnan kehitystä. Löydät myös konkreettiset askeleet muutokseen ja saat mahdollisuuden verrata omaa yrityskehitystänne muihin samalla toimialalla toimiviin yrityksiin.

Vaikka kestävästä johtajuudesta puhuminen on yleistymässä, konkreettisia työkaluja on verrattain vähän, erityisesti sellaisia, joissa olisi tarkasteltu ajattelun toteutumista käytännössä. Kokonaisvaltainen mittaristo on vielä puuttunut. Käytimme mittariston kehittämistyössä olemassa olevan tutkimustiedon lisäksi case-haastatteluja ja kehitimme aiheen teemoja ideointiryhmissä SEFEn jäsenten ja asiantuntijoiden kanssa. Niihin osallistui yritysten ja organisaatioiden johtajia ja esimiehiä. Myös tarvittava ja relevantti mittaristo on validoitu testaamalla sitä SEFEn jäsenien avulla.

Kiitos Empiros Oy:n Heidi Kesolle, Sitran Susanna Perkolle ja Datafisherin upealle tiimille sekä kaikille kehitystyössä mukana olleille, jotka mahdollistitte, että pystymme antamaan työpaikoille konkreettisen työkalun saamaan aikaan parempaa bisnestä ja terveempää työelämää.

AIJA BÄRLUND
Toiminnanjohtaja, Suomen Ekonomiliitto SEFE
aija.barlund@sefe.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti