Skip to main content

​Pienet toimijat - suuri vaikutus

Blogikirjoitus   •   Elo 29, 2017 08:00 EEST

Kesän festivaalien ympäristöteot kuten lajittelun parantaminen ovat olleet mukavasti esillä. Jopa Helsingin Sanomat nosti aiheen pääkirjoitukseensa, ja ensi tiistaina pääsen puhumaan aiheesta Meetings&Events-tapahtumaan. On tärkeää, että yleisötapahtumien merkittävä muutos kestävään suuntaan on huomattu. Tässä asiassa suomalaiset festivaalit ovatkin edelläkävijöitä. Kunnianhimoista ympäristötyötä tekevät vapaaehtoisesti myös muiden toimialojen pienet organisaatiot. Apuna käytetään Ekokompassia tai muita sopivia työkaluja. Tavoitteena on lain asettamien vaatimusten ylittäminen ja toiminnan jatkuva parantaminen.

Kokemukseni mukaan Ekokompassin käyttäjien saavutukset ovat usein konkreettisia ja varsin vakuuttavia: siivousalan yritys ottaa käyttöön kemikaalittoman siivousmenetelmän, lounasravintola vähentää hävikin puoleen, apteekki puolittaa muovikassien kulutuksen, kierrätysmyymälät vaihtavat vihreään sähköön, yleisötapahtuma opastaa kävijät paikalle julkisella liikenteellä.

Tuloksista huolimatta törmään toisinaan vanhoihin myytteihin pienten toimijoiden ympäristötyöstä. Tavallisimpia myyttejä ovat: 1) Pienellä toimijalla ei ole aikaa ympäristötyöhön, 2) Pienessä yrityksessä ei ole osaamista ympäristötyöhön ja 3) Pienelle organisaatiolle ei ole hyötyä ympäristötyöstä. Kokemukseni juuri pienten organisaatioiden kanssa osoittavat väittämät vääriksi.

 1. Ajankäyttö: Määrätietoisuus merkitsee enemmän kuin mahtipontiset lähtölaukaukset. 

  Ympäristöjohtaminen ei eroa muusta johtamisesta, vaan tukee yritystä riskienhallinnassa ja auttaa saavuttamaan kilpailuetua ja kustannussäästöjä. Erillistä työsarkaa ympäristöasioista ei kannata edes lähteä tekemään, vaan ne sisältyvät yhtenä näkökulmana jokaiseen työtehtävään, päätökseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Ympäristötyö on yritystoiminnan vastuullista ja resurssitehokasta harjoittamista. Työmäärä on vähäinen saavutettaviin liiketoiminnallisiin hyötyihin nähden. Tuloksellista ympäristötyötä tehdään pienin konkreettisin askelin.

 2. Osaaminen: Oma henkilökunta, yhteistyökumppanit ja asiakkaat kannattaa ottaa mukaan. 

  Yrityksen jokainen työntekijä on suoraan tekemisissä toiminnan ympäristövaikutusten kanssa. Lähes jokaisella on myös ideoita, toiveita ja konkreettisia ehdotuksia ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Vastuullinen toimintatapa on merkittävä tekijä työssä viihtymisen ja yrityksen työnantajakuvan kannalta riippumatta yrityksen koosta. 

  Merkittävimpien ympäristövaikutusten ja omien mahdollisuuksien tunnistamiseen voi joskus tarvita apua. Apua löytyy maksuttomana ja maksullisena yritysneuvojilta, julkiselta sektorilta sekä yksityisiltä konsulteilta. Esimerkiksi kaupungin ympäristökeskuksen, yritysneuvojien ja Motivan neuvontapalvelut ovat yleensä maksuttomia. Ekokompassiin ja muihin kohtuuhintaisiin työkaluihin kannattaa tutustua. Tietoa ja tukea saa myös vuokranantajalta, jätehuoltoyritykseltä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Asiakkaat osaavat kertoa, mikä on heille merkittävää. Yhteistyö on tulosten ja vaikuttavuuden kannalta tärkeää.

 3. Hyödyt: Ympäristötyö on osa kilpailukykyä ja maineenhallintaa. 

  Lainsäädännön noudattaminen on yritysvastuun minimitaso, jonka alittaminen on vakava riski liiketoiminnalle. Velvoitteiden täyttäminen on hyvä lähtökohta. Kaikki sen päälle tehty onkin jo sellaista, josta kehtaa ylpeänä kertoa. Ympäristötyöstä koituu myös suoria taloudellisia hyötyjä. Lähtökohtana on silloin tieto kulutuksesta ja kustannuksista. 

  Yritysvastuu ei enää tarkoita vain oman takapihan siistinä pitämistä, vaan se ulottuu alihankkijoihin ja yhteistyökumppaneihin. Kansainvälinen ISO 14001 -standardi edellyttää ympäristövaatimusten asettamista tärkeimmille yhteistyökumppaneille. Silloin pieniltäkin toimijoilta vaaditaan näyttöä liiketoiminnan vastuullisesta hoitamisesta.

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan suomalaisista yrityksistä yli 99 % on pieniä ja keskisuuria. Kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta yli puolet syntyy pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi pienten toimijoiden teoilla on suuri vaikutus ja ne ansaitsevat lisää huomiota.

Haluan haastaa isot yritykset ja julkisen sektorin oppimaan pienten kumppaniensa ympäristöteoista ja kannustamaan eteenpäin!

IRINA NIINIVAARA
Ekokompassista vastaava ympäristöasiantuntija, HSY
irina.niinivaara@hsy.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy