Skip to main content

Teoista sanoiksi

Blogikirjoitus   •   Marras 03, 2016 08:24 EET

Mieti hetki: Kuinka yrityksesi on yhteydessä luonnon monimuotoisuuteen? Mitä sellaista yrityksesi on tehnyt, joka on koskettanut luontoa? 

Lähes kaikki liiketoiminta vaikuttaa joko suorasti tai epäsuorasti luontoon, ja nyt olisi mahdollisuutenne saada luontoon positiivisesti vaikuttaneille teoillenne niiden ansaitsemaa näkyvyyttä!

Biodiversiteetti eli biologinen monimuotoisuus, elonkirjo, luonnonkirjo tai luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elollisen luonnon, lajien ja eliöyhteisöjen monimuotoisuutta. Biodiversiteetti on kaiken elämän - ja yritystoiminnan - perusta. Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa esimerkiksi ruoan, hapen ja elollisten raaka-aineiden tuotannon. Pitämällä huolta luonnon monimuotoisuudesta yritystoiminnan tulevaisuuden edellytyksetkin paranevat.

Toimet ovat tarpeen, sillä vasta julkaistun WWF:n Living Planet raportin mukaan viimeisen 40 vuoden aikana selkärankaisten eläimien määrä on vähentynyt 58 % ja makean veden selkärankaisten määrä on vähentynyt 81 % (100 prosentissa kalat ovat historiaa). Lajikato on ollut suurta ja luonnonkirjo on köyhtynyt vauhdilla. Suomella on kuitenkin hyvät aikeet, sillä se on Euroopan unionin jäsenmaana sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja ekosysteemipalveluiden häviämisen vuoteen 2020 mennessä. Valitettavasti tavoitteella on tälläkin vuosikymmenellä vaikeuksia täyttyä.

Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 antaa yritysten luontoteoille näkyvyyttä

Moni yritys kantaakin vastuuta luonnosta, monin eri tavoin. Yrityksen liiketoimintamalli, yksin tai esimerkiksi yhdessä ympäristöjärjestön kanssa toteutettu hanke tai muu liiketoimintaratkaisu on parhaassa tapauksessa sekä hyvää bisnestä, että hyväksi ympäristölle. Tämä on hienoa, mutta valitettavan harva kuitenkaan tietää näistä ratkaisuista. Viestintä on bisneksen kulmakiviä, ja FIBS haluaakin nyt kannustaa yrityksiä tuomaan esille työtänsä luonnon monimuotoisuuden hyväksi, ja luomaan sitä kautta vahvempaa viestinnällistä yhteyttä yrityksen tekemän luontotyön välille.

Sidosryhmien tietoisuuden kasvattaminen kannustaa muitakin tekemään työtä luonnon monimuotoisuuden eteen ja vahvistaa yrityksen ympäristöbrändiä. Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 on FIBSin uusi kilpailu, jonka tarkoituksena on nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvät parhaat liiketoimintaratkaisut ja niihin liittyvät viestintäkäytännöt. Oli ratkaisu sitten biodiversiteettiystävällinen tuote tai palvelu, liiketoimintamalli tai luonnonsuojeluprojekti luonnonsuojelujärjestön kanssa, toivotamme ne tervetulleiksi kilpailuun!

Kilpailu on loistava tapa yrityksille saada näkyvyyttä yritysvastuun edelläkävijänä ja oppia biodiversiteettiviestinnän nyansseja. FIBS nostaa yhdessä tuomaristoon kuuluvien Demos Helsingin, Ruduksen, SYKEn, Taskujen, WWF:n ja ympäristöministeriön kanssa parhaita ratkaisuja esille kaikkien nähtäväksi.

Kilpailu on yritykselle oppimisprosessi

Viestintä ei kuulu ainoastaan viestintäosastolle ja haluamme tuoda osaksi myös yritys- tai ympäristövastuun asiantuntijankin työtä vastuuta tärkeän ympäristötyön viestin viemisestä. Kilpailussa tulee täyttää ilmoittautumislomake, jota varten ajatus yrityksen teosta ja siitä viestimisestä kristallisoituu. Vastauksia yritys pystyy käyttämään myös omassa viestinnässään hyväksi.

Parhaimpien ratkaisujen tekijät pääsevät rennosti harjoittamaan suullista viestintää 8.12. järjestettävässä Teoista sanoiksi –pitchaustilaisuudessa, jossa finalistit esittelevät tekonsa ja siitä viestimisestä yleisön ja tuomariston edessä. Pitchauksesta tulee viimeiset pisteet ennen voittajan valintaa. Kirjallisen ja suullisen viestinnän koetuksen jälkeen kilpailun voittaja pääsee vielä hiomaan taitoja yhdessä Kreabin ammattilaisten kanssa. Voittajalle kilpailun kokonaisuus antaakin mahdollisuuden hypätä biodiversiteettiviestinnän nousevaksi tähdeksi.

Itsessään teot luonnon monimuotoisuuden hyväksi ovat tärkeimpiä, mutta liiketoiminnassa avain löytyy lisäarvosta yrityksen toiminnalle. Käytä tilaisuus hyödyksesi ja tule rohkeasti mukaan arvokkaaseen matkaan levittämään tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta, oppimaan sekä tekemään parempaa bisnestä!

ANNA RANNISTO
Ympäristövastuukoordinaattori, FIBS
anna.rannisto@fibsry.fi

Yritysten biodiversiteettipalkinto -kilpailu on avoin ja maksuton kaikille Suomessa toimiville yrityksille. Kilpailuun voi osallistua yhdellä tai useammalla teolla tai hankkeella, jonka positiivisista vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen sekä viestintäkäytäntöjen vaikuttavuudesta sidosryhmiin on jo saatu näyttöä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 18.11.2016 mennessä!

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy