Skip to main content

Ihmisoikeudet Finnfundin toiminnassa

Uutinen   •   Tammi 19, 2016 12:00 EET

Finnfund on kehitysrahoituslaitos. Se on pääosin valtion omistama, ja sen tavoitteet ovat kehityspoliittiset: mobilisoida yksityistä rahoitusta kehitysmaihin ja varmistaa, että rahoitetut investoinnit saavat aikaan konkreettisia positiivisia kehitysvaikutuksia. Vastuullisuus ei siis Finnfundille ole ”vain” riskien- tai maineenhallintaa, kuten joillain puhtaasti kaupallisilla rahoittajilla, vaan osa yhtiön mandaatin mukaista toimintaa.

Tavoitteiden mukaisesti ihmisoikeuksien kunnioittaminen on osa Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkaa. Ihmisoikeusvaikutusten arviointi on sisällytetty investointiprosessiin. Teemme (tai tarvittaessa teetämme ulkopuolisella taholla) kaikista hankkeista huolellisuusperiaatteen mukaisen selvityksen, jossa asiakkaan toimintaa analysoidaan ja verrataan soveltuviin kansainvälisiin standardeihin. Selvitysten tavoite on tunnistaa, lieventää, korjata ja ehkäistä ihmisoikeuksiin liittyviä mahdollisia epäkohtia. Lisäksi rahoitettujen hankkeiden mahdollisia laajempia vaikutuksia ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan arvioidaan kehitysvaikutusarvioinnin yhteydessä.

Finnfund noudattaa hankevalmistelussaan eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten (EDFI) yhdessä sopimia vastuullisen rahoituksen periaatteita. Ne viittaavat suoraan kansainvälisesti tunnustettuihin ihmisoikeusstandardeihin (International Bill of Human Rights ja ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work). Lisäksi hyödynnämme IFC:n performanssistandardeja, jotka ovat linjassa ihmisoikeusstandardien kanssa. IFC tarkisti viimeksi vuonna 2012, että sen ohjeistus vastaa YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita.

Asiantuntijamme järjestävät sisäisiä koulutuksia ihmisoikeuksista sekä ympäristö-, sosiaalisista ja kehitysvaikutuksista säännöllisesti Tarvittaessa kutsumme ulkopuolisia asiantuntijoita meille kouluttamaan. Lisäksi asiantuntijamme kouluttautuvat säännöllisesti sekä Suomessa että ulkomailla järjestettävissä koulutuksissa.

Sisäisen kehitystyön lisäksi teemme paljon yhteistyötä eurooppalaisten sisarorganisaatioidemme kanssa. Tämä auttaa sekä prosessien kehittämisessä että yhdessä rahoitetuissa hankkeissa. Asiantuntijamme keskustelevat säännöllisesti erilaisilla foorumeilla muiden kansainvälisten kehitysrahoittajien kanssa. Finnfundin kaltaiselle pienehkölle organisaatiolle toisten kokemuksista oppiminen ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen on arvokasta.

Rahoittajana Finnfundilla on vahvat välineet vaikuttaa investointien vastuullisuuteen, mukaan lukien ihmisoikeuskysymykset. Hankevalmisteluvaiheessa tunnistetut kehittämistarpeet sisällytetään rahoitussopimuksiin rahoituksen ehdoiksi. Emme ylipäätään rahoita hankkeita, joissa tunnistettuja epäkohtia ei arviomme mukaan pystytä korjaamaan tai lieventämään. Rahoittamiamme hankkeita asiantuntijamme seuraavat tiiviisti: vaadimme säännöllistä raportointia, seuraamme tilannetta sijoitusten kohdemaissa ja asiantuntijamme käyvät paikan päällä hankkeissa säännöllisin väliajoin. Mikäli jotain ennakoimatonta tapahtuu – mikä monissa kehittyvissä maissa on mahdollista – puutumme rahoittamamme yrityksen kanssa heti asiaan, jotta tilanne saadaan korjattua.

TAPIO WALLENIUS
Neuvonantaja, Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND)
tapio.wallenius@finnfund.fi

Kirjoitus on osa juttusarjaa, jossa FIBSin ihmisoikeuskoulutukseen osallistuneet yritykset ja asiantuntijat kertovat omia näkemyksiään liiketoimintaan liityvistä ajankohtaisista ihmisoikeuskysymyksistä.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">tietosuojakäytännön</a> mukaisesti.