Skip to main content

Ilmastopolitiikka tarjoaa ennennäkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia

Uutinen   •   Loka 10, 2016 14:00 EEST

EU:n näytellessä merkittävää roolia Pariisin ilmastosopimuksen voimaantulossa, vaikutukset yrityksille ja liiketoimintaan ovat hyvin ajankohtaisia. Vaikka ilmastonmuutos asettaa uhkaavia haasteita, samanaikaisesti ne luovat myös ennennäkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia, joita edelläkävijäyritykset ovat alkaneet hyödyntää. Aiheeseen pureuduttiin 6.10.2016 FIBSin ja Ilmarisen yhteisseminaarissa ”After Paris II”.

Vain muutos on pysyvää

Jopa 75 prosenttia suomalaisyrityksistä pitää hiilineutraaliutta tärkeänä strategisen kilpailukyvyn lähteenä nyt tai tulevaisuudessa, kertoi Sitran johtava asiantuntija Jaana Pelkonen. Globaalit megatrendit kuten älykkäät kaupungit, urbanisaatio tai uusiutuvan energian käyttö kiihdyttävät ilmastobisnestä entisestään. Kuluttajat suosivat yhä enemmän kestäviä ratkaisuja jokapäiväisissä päätöksissään - ajatellaan vaikka lämpöpumppuja, nyhtökauraa tai airbnb:n edustamaa jakamistaloutta. Tämän kaltaiset ilmastobisneksen innovaatiot tarvitsevat kuitenkin tukea ja uudenlaisia liiketoimintamalleja vähähiilisyyden vakiinnuttamiseksi.

Se, mikä ajaa muutosta, tulee myös johdetuksi. ilmastoraportoinnissa esimerkiksi Carbon Disclosure Project (CDP) –luokitus toimii johtamisen apuvälineenä kertoi Salla Sulasuo, CDP Europen Head of Nordic Office. CDP mahdollistaa yrityksille tunnustuksen teoistaan, kuvaa edistystä sidosryhmille sekä auttaa yrityksiä identifioimaan kehityskohteitaan. Tutkimusten mukaan ilmastoriskiä raportoivat yritykset nauttivat parantuneesta markkina-arvosta – ilmastonmuutoksen kamppaaminen kulkee siis linjassa liiketoimintamahdollisuuksien kanssa.

Yritykset määrätietoisesti kohti kestäviä tavoitteita

Muun muassa säähavaintojärjestelmistään tunnettu suomalainen mittalaite ja - järjestelmäyritys Vaisala on tehnyt vaikuttavia panostuksia vastuullisuuteen jo yli kymmenen vuotta. Nyt yritys keskittyy uusiutuvaan energiaan - tavoitteena on käyttää 100 % uusiutuvaa energiaa vuoteen 2020 mennessä. ”Pystymme myös tuottamaan dataa yrityksille siitä, kuinka paljon tuulipuisto tuottaa ja mihin ne kannattaa sijoittaa”, kertoi yritysvastuujohtaja Tomi Rintanen. Ilmastotyötä tekevä vientiyritys on levittänyt suomalaista osaamistaan kansainvälisille markkinoille vahvasti. Vaisalan mittarit löytyvät muun muassa Mona Lisan hymyn takaa Louvresta, jossa ne pitävät kuuluisuudelle oikean lämpötilan ja ilmankosteuden.

”Siemensin tavoite on olla ensimmäinen hiilineutraali, suuri teollisuusyritys vuonna 2030”, kertoi Energy Management –divisioonan johtaja Jussi Mäntynen. Kansainvälinen yritys investoi seuraavina viitenä vuotena 100 miljoonaa euroa saavuttaakseen tavoitteensa alansa kirkkaimmassa kärjessä. Tulevaisuuden älykkäät, hiilineutraalit kaupungit edustavat uutta liiketoimintamallia, joita Siemens on aktiivisesti mukana rakennuttamassa. Vuonna 2017 rakennutettava datakeskus Kotkan Mussaloon suunnitellaan minimoimaan ympäristövaikutukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Rakennusalalla kiertotalous mahdollistaa uusia ratkaisuja ja innovaatioita. Koko Euroopan Unionin jätteistä 33 % syntyy rakennussektorilla, joten vähennyspotentiaali saralla on merkittävä, kertoi Deloitten Manager Sustainability Services Riikka Poukka. Kun resursseja, kuten jätettä ja energiaa käytetään tehokkaammin hyödyksi, materiaalien arvo saadaan säilymään pidempään, joka luo uusia mahdollisuuksia.

Ilmastonmuutos on taloudellinen riski sijoitustoiminnalle

Yhä useammin taloudellisten näkökulmien lisäksi myös yhtiöiden vastuullisuus eli ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto (ESG) - ovat kriteereinä sijoituspäätösten teossa. Ilmarinen käyttää ESG –analyysiä systemaattisesti vastuullisen sijoituksen luokituksissa – yritys on arvioinut yli 3000 yritystä sisäisen ja ulkoisen analyysin pohjalta, kertoi Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula. Heikoiksi luokitelluista yrityksistä laaditaan tarkempi selvitys ennen mahdollista sijoituspäätöstä, joten ESG –luokitukset toimivat olennaisena osana päätöksiä.

Ilmastonmuutos kiinnostaa sijoittajia monesta syystä, sillä se tarjoaa uniikkeja mahdollisuuksia nopeaan kasvuun uusilla markkinoilla esimerkiksi vesivarantojen osalta. Toisaalta ilmastonmuutos on merkittävä taloudellinen riski sijoitustoiminnalle, joka voi näkyä lainsäädännön lisääminä kustannuksina, toimintaympäristön arvaamattomuutena tai sijoittajien karttamisella tiettyjä yrityksiä tai toimialoja, kertoi Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau. Koska Pariisin sopimus tulee muuttamaan talouden ja yritysten toimintatapaa tulevina vuosina, ilmastoanalyysi tarkastelee sekä yritysten raportointia hiilijalanjäljestään että strategisten valintojen ja investointien arviointia erilaisissa lämpenemisskenaarioissa.

Lisätietoja: Anna Lemström, ympäristövastuun asiantuntija, FIBS, anna.lemstrom@fibsry.fi

Aiheeseen liittyvää:

Uusi valmennusohjelma auttaa yrityksiä muuntumaan hiilineutraaliksi

Yritys, unohda hiilijalanjälki – tulevaisuuden mahdollisuudet ovatkin kädessäsi

Vastuullisuus sijoitusmarkkinoilla - FIBSin aamiaisseminaari 27.10.2016

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy