Skip to main content

NCAB Group Finland FIBSin jäseneksi

Uutinen   •   Touko 04, 2016 08:00 EEST

Piirilevyvalmistaja NCAB Group Finland on yksi uusimmista FIBSin ja Monimuotoisuusverkoston jäsenistä. Yhtiön toimitusjohtaja Kim Fagerström kertoo mitä vastuullisuus NCAB:lle merkitsee ja mihin vastuullisuuskysymyksiin yhtiö aikoo kuluvan vuoden aikana erityisesti panostaa.

Miksi liityitte FIBSin jäseneksi?

Syitä meillä oli kolme. Kestävän kehityksen asiat ovat tärkeitä paitsi meille myös meidän asiakkaillemme ja haluamme siksi olla ensimmäisten yritysten joukossa soveltamassa yhteiskuntavastuuseen liittyviä asioita toimialallamme. Uskomme, että FIBSin avulla voimme pitää tietomme ajan tasalla yhteiskuntavastuun alueella tapahtuvista muutoksista. Lisäksi koemme verkostoitumisen Suomen elektroniikka-alan keskeisten toimijoiden kanssa tärkeäksi.

Mitä yritysvastuu teille merkitsee?

NCAB Group toimittaa asiakkailleen elektroniikkateollisuuden tarpeisiin erilaisia piirilevyjä, joiden valmistus tapahtuu pääosin Kiinassa.Valmistusprosessissa käytetään monia metalleja, kuten kuparia ja kultaa sekä useita erilaisia kemikaaleja. Toisin sanoen, prosessi sisältää paljon sellaisia elementtejä, joissa vastuullisella toiminnalla, huomioiden ympäristön, ihmisoikeudet ja eettiset arvot, voi saada aikaan merkittäviä asioita.

Olemme osa kansainvälistä konsernia (emoyhtiö Ruotsissa) ja olimme siellä kolmas yritys, jonka toiminta on auditoitu keväällä 2015 ja todettu ISO 26000-viitekehyksen mukaiseksi.

Haluamme olla edelläkävijä alallamme ja olemme itse auditoineet kestävän kehityksen osalta jo lähes kaikki päätehtaamme sekä niiden valmistusprosessit, sisältäen myös työntekijöiden työolosuhteet, työturvallisuuden sekä heidän oikeudet mm. reiluun kohteluun, kohtuullisiin työaikoihin, asumiseen ja palkkaukseen.

Meidän osaamisemme ja tiukat vaatimuksemme auttavat näin tehtaitamme pysymään kehityksen kärjessä ja kilpailukykyisenä. Olemme myös ottaneet kestävän kehityksen huomioon markkinoinnissa ja lanseeranneet ”Conscious Component” brandin

Miten näette vastuullisuuden merkityksen kehittyvän alallanne tulevaisuudessa?

Nykyisin sekä loppuasiakkaat, tuotteiden designin omistajat että elektroniikan sopimusvalmistajat ovat yhä enenevässä määrin kiinnostuneita siitä miten voimme varmistaa, että tuotteiden valmistuksessa huomioidaan mahdollisimman kattavasti kestävän kehityksen vaatimukset.

Tietoisuus ja ymmärrys vastuullisesta toiminnasta lisääntyvät koko ajan ja näiden huomioimisesta valmistusprosessissa ollaan valmiit jopa maksamaan ekstraa. Elektroniikan käyttö eri sovelluksissa monipuolistuu ja uusia sovellusalueita esitellään kiihtyvään tahtiin. Samalla automaatio piirilevyjen tuotantoprosesseissa lisääntyy.

Manuaalisen työn ja inhimillisten virheiden vähentyessä, resursseja voidaan keskittää tuotantoprosessin laadun ja toimivuuden valvontaan. Tuotantoprosessin päästöjen ja energian kulutuksen vähentäminen, materiaalien kierrätys ja ympäristöä vähemmän kuormittavien ratkaisujen löytäminen ovat jo tänään osa arkipäivää. Kestävän kehityksen huomioiminen tuotannossa on jatkossa merkittävä kilpailuetu.

Mihin vastuullisuuskysymykseen aiotte kuluvana vuonna panostaa ja miten FIBS-jäsenyys voi teitä sen toteuttamisessa auttaa?

Toteutimme taas huhtikuussa vuosittaisen Production Insight –matkamme Kiinaan, johon osallistui tällä kertaa 11 asiakastamme. Matkan tarkoituksena on tutustua oman organisaatiomme toimintaan erityisesti tehtaiden tuotannon valvonnan osalta. Matkaan kuuluu myös itse tehtaisiin tutustumista ja tällä reissulla vierailimme kolmen tehtaan ja logistiikkapartnerimme tiloissa. Olimme siis itse paikalla tarkastamassa ja havainnoimassa kestävän kehityksen arvojen toteutumista kentällä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Olemme tämän ISO 26000-viitekehityksen myötä lisänneet neljännen päivän päätehtaidemme vuosittaiseen auditointiin ja tämä neljäs auditointipäivä keskittyy vain ja ainoastaan kestävän kehityksen mittareiden seurantaan. Kuluvana vuonna aiomme panostaa erityisesti kestävän kehityksen ja yritysvastuun tietoisuuden lisäämiseen asiakkaidemme ja kuluttajien parissa.Tässä työssä koemme FIBSin roolin merkittävänä erityisesti mahdollistaen verkostoitumisen Suomen johtavien toimijoiden sekä tätä kautta tapahtuvan näkyvyyden lisääntymisen myötä.

Lisätietoja NCAB Groupista

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.