Skip to main content

Pääkaupunkiseudun vesihuolto perustuu luonnon kunnioittamiseen

Uutinen   •   Helmi 27, 2018 08:00 EET

Kuva: Mikko Härmä / HSY

HSY:n toiminnan tavoitteena on positiivinen ympäristökädenjälki, jolloin ns. tuotantoyrityksille suunnitellut, perinteiset ympäristöasioiden hallinnan konseptit soveltuvat heikosti toimintamme tarkasteluun. 

Luontopääoma-ajattelun kokonaisvaltaisuus sen sijaan antaa hyvän viitekehyksen esittää tiivistetysti toimintamme suhdetta luontoon. Tämä oli lähtökohta, kun HSY:n vesihuolto osallistui FIBSin vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen.

Visiomme mukaisesti vastuullinen toimintatapa liittyy kaikkeen toimintaamme. Vastuullisilla toimintatavoilla turvaamme osaltamme, että pääkaupunkiseutu säilyy terveellisenä, turvallisena, viihtyisänä ja elinvoimaisena ympäristönä niin alueen asukkaille, kuin alueella toimiville yrityksille.

Vesihuollon perusrakenteet perustuvat pääkaupunkiseudulla kestäviin ja ympäristöhaittoja minimoiviin ratkaisuihin. Pääkaupunkiseudun juomavesi on peräisin Päijänteestä. Yli miljoonan asukkaan veden tarpeen täyttäminen nyt varavesilähteenä palvelevan Vantaanjoen vedellä edellyttäisi nykyistä voimakkaampaa vesistöjen rakentamista ja säännöstelyä sekä vaatisi enemmän käsittelykemikaalien käyttöä, mistä aiheutuisi myös ekologista haittaa. 120 km mittainen Päijännetunneli mahdollistaa hyvälaatuisen raakavesilähteen kestävän hyödyntämisen: HSY:n raakaveden otto on arviolta 2 % Päijänteen veden vuotuisesta vaihtuvuudesta.

Tehokas jätevedenpuhdistus on yhteiskunnan merkittävimpiä ympäristötekoja. Jätevedet puhdistetaan mahdollisimman tehokkaasti ravinteista ja happea kuluttavista orgaanisista aineista jätevedenpuhdistamoilla. Puhdistusprosessi kuluttaa paljon energiaa, mutta esim. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon oma uusiutuva energiantuotanto kattaa kulutuksesta yli 90 %. Puhdistettu jätevesi puretaan tunneleita pitkin ulkosaaristoon herkkien rannikkovesistöjen suojelemiseksi.

Aina on kuitenkin myös parannettavaa: etsimme kehittämishankkeissa jatkuvasti parempia jätevedenpuhdistustekniikoita sekä mahdollisuuksia ravinteiden nykyistä tehokkaampaan kierrättämiseen. Tutkimme haitallisten aineiden kuten esim. lääkeainejäämien ja mikromuovin poistamisratkaisuja. Laajennamme uusiutuvan energian tuotantoa sekä suosimme hankinnoissa energiaa säästäviä ratkaisuja.

Osoitamme kehityskykymme julkisesti erilaisin sitoumuksin: olemme mukana esim. Motivan energiatehokkuussopimuksessa, Itämerihaasteessa, sekä Sitoumus 2050:ssä.

Tuotamme vesihuoltopalveluja vastuullisesti. Kampanjoimme säännöllisesti sen puolesta, että sinä käyttäisit vettä ja viemäriä vastuullisesti.

Lisätietoja:

Aninka Urho, ympäristöasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, aninka.urho@hsy.fi

Kirjoitus on kahdeksas FIBSin Luontopääomatarinat-juttusarjaan kuuluvista tarinoista, lue myös:

Luontopääomatarinat-juttusarjassa FIBSin vuoden 2017 Luontopääomavalmennukseen osallistuneet 10 yritystä kertovat omin sanoin koulutuksen aikana saamistaan oivalluksistaan sekä uusista luontopääomakäytännöistään ja -ratkaisuistaan. Tarinat julkaistaan 9.1.2018 alkaen kerran viikossa tiistaisin FIBSin uutishuoneessa. Tarinoita kirjoittavat yritykset ovat: Aalto-yliopisto, Ensto, HSY Kuntayhtymä, Kemijoki Oy, Kotipizza, Lidl, Otava, Stockmann, Valio ja Wihuri.

FIBS on järjestänyt ympäristöministeriön tuella jäsenyrityksilleen valmennusta luontopääoman aihepiireistä vuodesta 2014 alkaen. Valmennus on aiemmin tunnettu nimellä Yritykset ja biodiversiteetti Master Class. Valmennuksen on suorittanut jo kaikkiaan 39 merkittävää suomalaisyritystä, ja sen laaja vaikuttavuus on huomioitu myös kansainvälisesti. Aiempien vuosien valmennuksen suorittaneiden tarinat löytyvät pdf-muodossa FIBSin verkkosivujen Julkaisut-osiosta.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.