Skip to main content

SOS-Lapsikylä liittyi FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi

Uutinen   •   Tammi 11, 2017 14:00 EET

SOS-Lapsikylä panostaa vuonna 2017 muun muassa palveluidensa vaikuttavuuden mittaamiseen, sanoo järjestön markkinointijohtaja Leena Poutanen.

Miksi liityitte FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseneksi?

Näemme FIBSin oman työmme kannalta merkityksellisenä yhteistyöverkostona, jossa meillä on sekä annettavaa että opittavaa. SOS-Lapsikylän tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Toivomme FIBSissä pääsevämme keskustelemaan ja kuulemaan yrityspäättäjien ajatuksia sosiaalisesta vastuusta sekä mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista. Uskomme FIBSin jäsenenä pysyvämme ajan tasalla yritysvastuun kehityksessä.

Mitä yritysvastuu teille merkitsee?

Meille vastuullisuus merkitsee pitkäjänteistä sitoutumista lapsen hyvinvoinnin parantamiseen, työmme laadun varmistamista ja palveluiden jatkuvaa kehittämistä. Pyrimme siirtämään lastensuojelun painopistettä korjaavista palveluista varhaisemmassa vaiheessa tarjottaviin perhettä tukeviin palveluihin ja todentamaan palvelujen vaikuttavuutta. Kun päättäjät hoitokertojen ja tuntien sijaan ryhtyvät ostamaan tuloksia, samalla rahalla saadaan paljon enemmän hyvinvointia aikaan.

Miten näette vastuullisuuden merkityksen kehittyvän alallanne tulevaisuudessa?

Uskomme, että yritykset tulevat nykyistä näkyvämmin mukaan yhteiskunnallisten asioiden kehittämiseen. Yrityksille, jotka kilpailevat parhaista osaajista, vastuullinen toiminta on meriitti. Sote-uudistuksen myötä kiinnostus palvelujen vaikuttavuuteen kasvaa. Palveluntuottajilta vaaditaan läpinäkyvyyttä ja mitattavia tuloksia.

Mihin vastuullisuuskysymykseen aiotte tulevana vuonna panostaa ja miten FIBS-jäsenyys voi teitä sen toteuttamisessa auttaa?

Me panostamme palveluittemme laadun varmistamiseen ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Olemme tätä työtä jo aloitelleet Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämössä, jonka oppeja sovellamme vuoden aikana koko palveluportfolioon. Uskomme yhteistyöhön vastuullisuuskysymyksissä. Yritysyhteistyökumppanit ovat meille tärkeitä ja heillä on merkittävä rooli lasten ja nuorten pahoinvoinnin vähentämisessä. Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme helpon tavan yritysvastuun toteuttamiseen mm. itsenäistyvien nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Lue lisää SOS-Lapsikylän toiminnasta

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy