Skip to main content

Suomen Yliopistokiinteistöt liittyi FIBSin jäseneksi

Uutinen   •   Helmi 27, 2017 13:01 EET

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on valtakunnallinen kampuskehittäjä, joka omistaa ja kehittää kiinteistöjä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. SYK kehittää vetovoimaisia kampuksia ja luo alueellisen kasvun mahdollisuuksia yhdistämällä tieteen ja tutkimuksen, elinkeinoelämän ja elävän kaupungin. SYK tarjoaa muun muassa korkeakoulujen ja yritysten käyttöön tulevaisuuden tilaratkaisuja sekä asiakkaiden tarpeita vastaavia, kustannustehokkaita tiloja. SYK:n omistavat Suomen valtio ja 10 yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhtiön tasearvo on noin miljardi euroa, ja se koostuu yli 300 kiinteistöstä. Vuoden 2016 liikevaihto oli 147 milj. euroa. SYK:n talous- ja rahoitusjohtaja Anssi Koski kertoo yhtiön vastuullisuustoiminnasta ja -tavoitteista.

Miksi liityitte FIBSin jäseneksi?


Yritysvastuu kysymykset ovat meille Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä erittäin tärkeitä. Haluamme olla mukana FIBS-verkostossa, jotta meillä on mahdollisuus oppia lisää aiheesta verkoston kautta sekä saada uutta tietoa vastuullisuus asioista ensimmäisten joukossa. Mukanaolo voisi myös madaltaa henkilöstön kynnystä osallistua mm. FIBSin järjestämiin koulutuksiin ja lisätä ylipäätään tietoisuutta vastuullisuusasioista organisaatiossa.

Mitä yritysvastuu teille merkitsee?

Yritysvastuu on todella laaja käsite ja merkitsee meille valintoja sekä oikein toimimista kaikessa toiminnassamme. Olemme SYK:ssa tunnistaneet kolme vastuullisuuden pääteemaa suuriksi linjoiksi ja ne ovat: Vastuu yhtiön omasta toiminnasta, vastuu asiakasta kohtaan ja vastuu yhtiön hallinnoimasta kiinteistövarallisuudesta. Vastuullisuus liittyy kaikkeen tekemiseemme taloudellisessa, sosiaalisessa ja ekologisessa ulottuvuudessa. Yritysvastuun puitteissa pyrimme saamaan aikaan yhteiskunnallisesti merkittäviä ja positiivisia asioita omalla toiminnallamme ja vaikuttamalla. Kannamme vastuumme ja pyrimme tekemään enemmänkin tällä saralla.

Miten näette vastuullisuuden merkityksen kehittyvän alallanne tulevaisuudessa?

Vastuullisuuden merkitys kasvaa myös kiinteistöalalla, kuten kaikilla aloilla tulevaisuudessa. Vastuullisuuden periaatteiden toteuttaminen lisää tulevaisuudessa yrityksen arvostusta ja vastuullisuuden teemoista myös rakentuu positiivinen brändi. Vastuullisuus on meillä keskeisessä roolissa ja yrityksen strategiassa sille on myös oma paikkansa ja hanketta viedään eteenpäin hyvässä hengessä.

Mihin vastuullisuuskysymykseen aiotte tulevana vuonna panostaa ja miten FIBS-jäsenyys voi teitä sen toteuttamisessa auttaa?

Vastuullisuusraportointiamme (GRI) olemme kehittämässä ja täydentämässä erityisesti tänä vuonna. Myös ylipäätään kestävän kehityksen asioihin panostetaan ja mennään harppauksin kohti asetettuja tavoitteita. FIBS-jäsenyys auttaa meitä varmasti juuri tietoisuuden lisäämisessä ja uusien hyvin käytäntöjen löytämisessä verkostojen kautta.

Lue lisää Suomen Yliopistokiinteistöistä

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti