Skip to main content

FIBS ja HENRY ry yhteistyöhön

Lehdistötiedote   •   Joulu 02, 2015 08:47 EET

FIBS yritysvastuuverkosto ja henkilöstöjohdon verkosto HENRY ry ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisyritysten henkilöstöjohdon tietoisuutta vastuullisen liiketoiminnan teemoista ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan vastuullisuuden osalta sekä vahvistaa HR- ja yritysvastuu-funktioiden välistä dialogia ja yhteistyötä.

Verkostoyhteistyö koostuu alkuvaiheessa mm. yhteisseminaareista. Tämän lisäksi FIBS ja HENRY toimivat toistensa kannatusjäseninä, mikä auttaa vahvistamaan molempien organisaatioiden työntekijöiden osaamista sekä integroimaan yhteiset näkökulmat käytännön toimintaan. FIBS osallistuu myös HENRY:n tammikuussa 2016 käynnistyvän Vastuullisuus ja HR –verkoston toiminnan suunnitteluun ja vetämiseen.

FIBSin vuoden 2015 yritysvastuututkimuksen mukaan työelämän käytännöt eli työhyvinvoinnin ja –turvallisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistäminen on tällä hetkellä yritysten toiseksi olennainen vastuullisuusteema. Monissa tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että yrityksille on vielä epäselvää, mitkä kaikki yritysvastuuteemat liittyvät HR-kenttään, mitä vastuullisuus henkilöstöjohtamisessa tarkoittaa ja mikä ylipäätään on HR:n rooli yritysvastuun eteenpäin viejänä.

FIBSin ohjelmista ja jäsenpalveluista vastaavan päällikön Riina Kasurisen mukaan HR on kuitenkin ratkaisevassa roolissa, jotta yritysten vastuullisuustavoitteet muuttuisivat käytännön teoiksi. 

”HR:n vastuulla on mm. huolehtia siitä, että yrityksen HR-strategia ja –prosessit ovat eettisesti kestäviä ja oikeudenmukaisia ja edistävät yrityksen vastuullisuusperiaatteita. Myös useat ajankohtaiset yritysvastuuteemat, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat tiukasti HR:n agendalla. Tähän asti FIBS on käsitellyt teemaa mm. monimuotoisuusverkostonsa puitteissa, mutta systemaattisempaa ja laajempaa otetta tarvitaan. Tästä syystä olemme erityisen iloisia siitä, että voimme jatkossa viedä yhdessä HENRY:n kanssa teemaa entistä vahvemmin suomalaisyritysten HR-agendalle.”

Yritysvastuu on teemana noussut esiin myös HENRY:n vuoden 2013 HR-Barometrin tuloksissa, ja tietoa vastuullisuuden roolista ja hyödyistä henkilöstöjohtamisessa kaivataan lisää. HENRY:n toiminnanjohtajan Marita Salon mukaan nyt käynnistyvä yhteistyö FIBSin kanssa onkin erinomainen keino lisätä henkilöstöjohdon tietoisuutta yritysvastuukysymyksistä.

"Vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan edellyttää kaikkien liiketoimintayksiköiden panosta, yhteistä strategiaa ja tahtotilaa. Yhteistyö FIBSin kanssa palvelee erinomaisesti molempien osapuolten tavoitteita ja tulee vahvistamaan niin HR- kuin yritysvastuuammattilaisten tietoisuutta yhteistyön mahdollisuuksista ja hyödyistä.”

Lisätietoja:

Riina Kasurinen, päällikkö, ohjelmat ja jäsenpalvelut, FIBS, p. 050 360 3843, riina.kasurinen@fibsry.fi

Marita Salo, toiminnanjohtaja, HENRY ry, p. 050 434 7492, marita.salo@henry.fi

FIBS yritysvastuuverkosto auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa tarjoamalla tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa sekä mahdollisuuden verkostoitua eri yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. FIBSin monimuotoisuusverkosto auttaa yrityksiä kehittämään henkilöstön ja asiakkuuksien monimuotoisuuden johtamista. FIBS–verkostossa on mukana jo lähes 300 yritystä ja yhteisöä.

HENRY ry on henkilöstöjohdon ja henkilöstöalan ammattilaisten valtakunnallinen verkosto, joka haluaa edistää jäsentensä ammatillista kehittymistä ja keskinäistä verkostoitumista. HENRYllä on lähes 3000 henkilöjäsentä sekä noin 100 kannatusjäsentä.


Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy