Skip to main content

Kesko palkittiin Suomen parhaana vastuullisuusraportoijana

Lehdistötiedote   •   Marras 06, 2013 17:00 EET

Keskon palkinnon vuoden parhaasta vastuullisuusraportista vastaanottivat henkilöstö- ja sidosryhmäsuhteiden johtaja Matti Mettälä sekä yhteiskuntavastuun asiantuntija Satu Kuoppamäki. Palkinnot jakoi kilpailutuomariston puheenjohtaja Carola Teir-Lehtinen.

  • Keskon raportti oli myös median ja kansalaisjärjestön valinta vuoden parhaaksi raportiksi
  • Kunniamaininta Fortumin raportille kattavasta ja edistyksellisestä verojen raportoinnista
  • Senaatti-kiinteistöt voitti julkisen sektorin sarjan
  • Outotecin raportti oli sijoittajan ja opiskelijoiden valinta parhaaksi raportiksi

Kesko Oyj:n Yhteiskuntavastuun raportti 2012  on valittu Suomen parhaaksi tämän vuoden vastuullisuusraportointikilpailussa. Kesko sai kilpailun korkeimman pistemäärän ja oli sekä kilpailun yleisen sarjan että koko kilpailun voittaja. Raportti oli myös median ja kansalaisjärjestön suosikki Lukijan valinta -sarjassa. Palkinnot jaettiin tänään Helsingissä Pörssitalolla järjestetyssä tilaisuudessa.

Kilpailutuomariston mukaan Keskon raportti on kattava kokonaisuus, jossa yritysvastuun eri osa-alueita käsitellään tasapainoisesti. Yhtiö on raportoinut poikkeuksellisen hyvin sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuustaan, ja kuvannut ansiokkaasti mm. toimitusketjujen hallintaa, tuotevastuuta sekä korruption vastaista toimintaa ja periaatteitaan. Erityistä kiitosta tuomaristo antaa siitä, että raportissa on käsitelty myös negatiivisia asioita, kuten mehutuotteiden valmistusolosuhteiden epäkohtia, jotka nousivat esiin Finnwatchin viime vuonna julkaisemassa selvityksessä.

Voittajan valitsi kilpailun järjestäjäryhmä, johon kuuluivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, KHT-yhdistys, työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöjohtamisen yhdistys, ympäristöministeriö ja Yritysvastuuverkosto FIBS.

Kilpailussa arvioitiin kaikkiaan 140 yrityksen ja organisaation vuotta 2012 koskevat raportit. Kilpailusarjoja oli edellisvuoden tapaan kolme: yleinen, pk-yritykset ja julkinen sektori. Voittajat valittiin loppukilpailuun päässeiden, eniten pisteitä saaneiden raporttien joukosta. Pk-yritysten sarjassa ei tänä vuonna jaettu palkintoa, koska kilpailijoita oli vain yksi.

Kilpailutuomariston arviointikriteeristö pohjautuu kansainvälisen Global Reporting Initiative -verkoston raportointiohjeistoon. Raportit pisteyttää tilintarkastusyhtiöiden (Deloitte, EY, KPMG, PwC) edustajista koostuva riippumaton asiantuntijaryhmä. Lukijan valinnan tekevät palkitsevat raportit omien valintakriteereidensä perusteella.

Verot, Venäjä ja sivumäärät puhuttivat palkinnonjakajia

Kilpailutuomaristo antoi tämän vuoden arvioinneissaan entistä enemmän painoarvoa taloudellisen vastuun, kuten verojalanjäljen ja korruptionvastaisen toiminnan raportoinnille. Tässä kunnostautuivat sekä kolminkertainen voittaja Kesko, julkisen sektorin sarjan voittanut Senaatti-kiinteistöt että kunniamaininnan saanut Fortum, jonka raportille tuomaristo antaa erityiskiitosta juuri verojen kattavasta ja edistyksellisestä raportoinnista.

"Odotukset yritysten läpinäkyvyyttä kohtaan taloudellisen vastuun osalta lisääntyvät niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, siksi päätimme antaa kilpailun arvioinneissa aikaisempaa enemmän painoarvoa tämän osa-alueen raportoinnille. Toivomme, että käytäntö kannustaa omalta osaltaan yrityksiä kertomaan avoimemmin verojalanjäljestään ja muista taloudellisen vastuun periaatteista, tavoitteista ja vaikutuksista," sanoo kilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja Sirpa Juutinen.  

Kilpailutuomaristo kiinnitti arvioinneissaan huomiota myös mm. Keskon ja Fortumin Venäjän liiketoimintojen kohtuullisen suppeaan raportointiin.

"Vastuullisesti toimivien yritysten tulisi toimia kaikissa toimintamaissaan pääsääntöisesti samojen toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti myös raportoinnin osalta, vaikka tiedonkeruu voikin toisinaan olla haastavaa lainsäädännöllisistä ja kulttuurieroista johtuen."

Vastuullisuusraportoinnin yleistyessä myös raporttien laajuus on vähitellen kasvanut. Kilpailussa kärkeen sijoittuneista raporteista (pdf-muodossa julkaistut) viisi on yli 100 sivuisia, laajin yli 200 sivuinen. Sirpa Juutisen mukaan raportoijien kannattaisikin kiinnittää jatkossa enemmän huomiota raporttien rajaukseen, sekä tiivistää olennaiset asiat helposti löydettävään ja luettavaan muotoon.

"On tärkeää, että vastuullisuuden eri osa-alueita käsitellään raporteissa kattavasti, mutta lukijoiden kannalta vähintään yhtä tärkeää on sekä rajata raportteja että nostaa olennaiset asiat esiin selkeästi ja tiivistetysti. Liian laaja raportti voi toimia itseään vastaan, jos lukija jättää leikin kesken jo alkumetrillä."

Tämän vuoden kilpailussa tiivis kerronta myös palkittiin: Outotecin 62-sivuinen raportti oli sekä sijoittajan että opiskelijoiden valinta vuoden parhaaksi raportiksi.  

"Sijoittaja kiittää Outotecin raportissa johdonmukaista rakennetta, hyviä taulukoita, sekä jämäkkää ja tiivistä ilmaisua," toteaa sijoittajan valinnasta vastannut Nordean vastuullisen sijoittamisen johtaja Antti Savilaakso.

"Monen raportin kohdalla ajattelimme: Less is more?" kuvailevat arviointiaan puolestaan opiskelijat omassa valintaperustelussaan.

Myös median valinnan tehnyt Talouselämän päätoimittaja Reijo Ruokanen painotti arvioinnissaan raporttien rajausta.

"Median kannalta on olennaista, että yritys raportoi kaiken olennaisen ja esittää sen tavalla, josta tiedot on helppo löytää. Tulos paranee, jos epäolennaisuudet malttaa jättää raportoimatta."

Kärkisijat edelleen raportoinnin konkareiden hallussa

Tämän vuoden kilpailussa 10 eniten pisteitä saaneita raportoijia olivat palkittujen Keskon, Fortumin ja Outotecin lisäksi Metso Oyj, Metsä Group, Neste Oil Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj, Stora Enso Oyj ja Wärtsilä Oyj. Pistemäärillä mitattuna kolme parasta raportoijaa olivat Fortum, Kesko ja Stora Enso.

Kilpailun kärkisijat ovat edelleen raportoinnin konkareiden hallussa: Kesko on saanut kilpailussa tähän mennessä kaikkiaan 16 palkintoa, Fortum 11, Senaatti-kiinteistöt 8, Stora Enso 5 ja Outotec 4.

Suomen vastuullisuusraportointikilpailu on järjestetty vuodesta 1996 lähtien. Kilpailun tavoitteena on tarkastella vastuullisuusraportoinnin nykytilaa ja kehityspiirteitä sekä innostaa kaikkia yrityksiä ja organisaatioita raportoimaan vastuullisuudestaan. Kilpailussa arvioidaan yksinomaan yritysten yhteiskuntavastuullisuutta koskevaa raportointia, ei niiden vastuullisuutta muilla perustein.

Kilpailussa arvioidaan ilman erillistä ilmoittautumista kaikkien Helsingin pörssin päälistalla olevien yritysten

vastuullisuusraportit. Lisäksi kilpailuun voi osallistua erikseen ilmoittautumalla. Kilpailu on avoin ja maksuton kaikille yrityksille ja organisaatioille.

Palkitut raportit

Arviointikriteerit ja kilpailun muut taustatiedot

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, kilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja
Puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen(at)fi.pwc.com


FIBS on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. Tarjoamme yrityksille tietoa, työkaluja ja kohtaamispaikkoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Palveluihimme kuuluvat seminaarien ja työpajojen lisäksi Suomen monimuotoisuusverkosto, Järjestötori, Yritysvastuun tietopankki, uutiskirjeet sekä RATKAISUN PAIKKA –yritysvastuutapahtuma. FIBS on CSR Europe, CSR 360 sekä GRI -järjestöjen kansallinen jäsen

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy