Skip to main content

"Maahanmuuttajatausta pitäisi nähdä työhakemuksissa vahvuutena"

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2013 09:00 EET

Suomen julkisessa keskustelussa maahanmuuttajataustaiset nuoret nähdään usein laajana ja jatkuvasti kasvavana ongelmana, jonka ratkaisu edellyttää kalliita ja aikaavieviä erityistoimenpiteitä.

Keskustelun ongelmakeskeisyys on haitallista nuorten itsensä lisäksi myös yritysten ja muiden työnantajien kannalta. Moni voi jäädä kehityksen kelkasta väärien mielikuvien takia.

"On sääli jos työnantajat jättävät nuoret maahanmuuttajataustaiset työnhakijat rekrytoinnissa huomiotta luulojen ja uskomusten takia. Eri kulttuurien tuntemus ei ole vain kansainvälisten yritysten asia, vaan myös Suomessa toimivien yritysten on tunnettava eri asiakaskuntansa. Maahanmuuttajatausta pitäisikin työhakemuksissa ehdottomasti nähdä vahvuutena ja maahanmuuttajanuoret voimavarana, joka auttaa yrityksiä pärjäämään kilpailussa myös tulevaisuudessa," muistuttaa Opteamin toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Opteam on sekä FIBSin että vuonna 2012 perustetun FIBSin monimuotoisuusverkoston jäsen. Monimuotoisuusverkosto auttaa yrityksiä ja muita organisaatioita kehittämään henkilöstön ja asiakkuuksien monimuotoisuuden johtamista ja löytämään kilpailuetua ihmisten erilaisista taustoista ja osaamisesta. Maahanmuuttajat osana työyhteisöä on yksi verkoston teemoista kuluvan kevään aikana.

"FIBSin monimuotoisuusverkoston yritykset haluavat tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet taustoista riippumatta päästä työelämään. Maahanmuuttajanuorten työllistymistä yritykset tukevat muun muassa jakamalla tietoa suomalaisen työelämän käytännöistä. Rekrytointipohjan laajentaminen tuo yrityksiin uudenlaista osaamista ja auttaa varautumaan myös työvoimapulaan, joka on jo todellisuutta monilla toimialoilla," sanoo verkoston asiantuntija Aulikki Sippola.

FIBSin monimuotoisuusverkostoon on liittynyt jo 22 yritystä ja yhteisöä. Verkostoon voi liittyä allekirjoittamalla monimuotoisuussitoumuksen, jonka myötä organisaatio lupaa mm. johtaa oikeudenmukaisesti niin henkilöstöä kuin asiakkuuksia.

Kurvi-projekti auttaa ulos toimentulotukikierteestä

Maahanmuuttajanuorten kollektiivinen ongelma-imago voi rajoittaa myös nuorten urasuunnittelua ja koulutusvalintoja. Nuoret tarvitsevatkin kannustusta ja tukea koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa.

Yksi tukea tarjoavista tahoista on Suomen Pakolaisapu ry:n nelivuotinen Kurvi-projekti, jossa etsitään yhdessä projektiin osallistuvien 18-25 -vuotiaiden helsinkiläisnuorten kanssa konkreettisia vaihtoehtoja toimettomuudelle ja tuetaan yleisesti nuorten elämänhallintaa. RAY:n rahoittaman projektin tavoitteena on luoda toimintamalli maahanmuuttajanuorten tukemiseksi ulos toimeentulotukikierteestä.

"Maahanmuuttajanuorilla ei aina ole lähipiirissään aikuista, joka voisi auttaa ammatinvalintaan liittyvissä pohdinnoissa. Itsenäistyvä nuori tarvitsee usein tukea myös suomalaisen byrokratian kohtaamiseen ja arjen rakentamiseen sekä tietoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä. Kurvi-projektissa nuoria autetaan löytämään omat voimavaransa, ja nuori voi saada mentorikseen työelämässä olevan aikuisen," kertoo Kurvin ohjaaja Onni Sarvela.

Suomen Pakolaisapu on FIBSin jäsen ja Opteamin ohella toinen 14.2.2013 Helsingissä järjestetyn monimuotoisuusverkoston "Unelmaduuni ja hyvät tyypit" -työpajan yhteistyökumppaneista. Työpajassa maahanmuuttajanuorilla oli mahdollisuus kuulla suoraan työnantajilta, millaisia työntekijöitä juuri nyt ja lähitulevaisuudessa tarvitaan, ja miten voi saada jalkansa "oven väliin" ja päästä työuran alkuun.


LISÄTIETOJA:

FIBSin monimuotoisuusverkosto
Aulikki Sippola, asiantuntija, Diversity Management, puh. 041 755 9588, aulikki.sippola@fibsry.fi

Opteam
Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, puh. 0400 511 786, minna.vanhala-harmanen@opteam.f

Kurvi-hanke
Onni Sarvela, ohjaaja, puh. 044 732 8503, onni.sarvela@pakolaisapu.fiFinnish Business & Society (FiBS) on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. FiBS tarjoaa työkaluja yritysten yhteiskuntavastuutoiminnan kehittämiseen, mittaamiseen ja raportointiin sekä kohtaamispaikkoja kaikille yhteiskuntavastuusta kiinnostuneille jäsentilaisuuksien ja tapahtumien muodossa. FiBS on CSR Europe, CSR 360 sekä Global Reporting Initiative -järjestöjen kansallinen jäsen.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy