Skip to main content

Uusi yrityksille suunnattu kilpailu nostaa esiin biodiversiteettiratkaisut ja niiden vaikutukset

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2016 10:11 EEST

Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 on FIBSin uusi kilpailu, jonka tarkoituksena on nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvät parhaat liiketoimintaratkaisut ja niihin liittyvät viestintäkäytännöt. Kilpailun arviointikriteereitä ovat luontovaikutusten lisäksi toiminnan innovatiivisuus, rahaksi muunneltavuus sekä sidosryhmien tietoisuuden kasvattaminen. Voittaja ratkeaa 8.12. pidettävässä tilaisuudessa, jossa loppukilpailuun edenneet yritykset pitchaavat ratkaisuistaan. FIBS järjestää kilpailun yhteistyössä, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Mainostoimisto Taskun ja ympäristöministeriön kanssa. Palkintona on viestintätoimisto Kreabin järjestämä viestintätyöpaja.

FIBS käynnistää tänään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Mainostoimisto Taskun ja ympäristöministeriön kanssa Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 -kilpailun, jonka tarkoituksena on nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden suojeluun panostavien yritysten parhaat liiketoimintaratkaisut ja niihin liittyvät viestintäkäytännöt. Kilpailun tavoitteena on myös kannustaa kaikkia yrityksiä viestimään aktiivisesti biodiversiteettiin ja muihin ympäristökysymyksiin liittyvistä tuotteistaan, palveluistaan ja toiminnastaan, jotta työn hyödyt näkyisivät myös tuloksessa.

Kilpailun laajempana tavoitteena on kiinnittää yleistä huomiota biodiversiteetin tilaan ja sekä itse kunkin vaikutusmahdollisuuksiin elollisen luonnon, lajien ja eliöyhteisöjen suojelemiseksi. Luonnon monimuotoisuus vähenee hälyttävää vauhtia kaikkialla maailmassa, mutta teema on toistaiseksi jäänyt julkisessa keskustelussa ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöhaasteiden varjoon, tämä siitäkin huolimatta, että myös Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä.

"Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu meille kaikille. Yrityksillä on kuitenkin erityinen mahdollisuus teoillaan ja viestinnällään kasvattaa yleistä tietoisuutta biodiversiteetistä, ja auttaa asiakkaita, sijoittajia ja kaikkia muitakin sidosryhmiään tekemään viisaita valintoja luonnon hyväksi. Toivomme, että uusi kilpailumme saa omalta osaltaan yritykset kiinnittämään huomiota tähän elintärkeään haasteeseen, joka on mitä suuremmassa määrin myös liiketoimintamahdollisuus kaikkien toimialojen yrityksille," sanoo FIBSin ympäristövastuun asiantuntija Anna Lemström.

Rahaksi muunneltavuus, innovatiivisuus ja viestintä arviointikriteereinä

Yritykset voivat osallistua kilpailuun teoilla tai hankkeilla, joiden positiivisista vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja liiketoimintaan sekä viestintäkäytäntöjen vaikutuksesta sidosryhmien tietoisuuteen on jo saatu näyttöä. Teko voi olla esimerkiksi luonnon tai eläimistön suojelua, tuote tai palvelu, jonka elinkaaressa on huomioitu myös luonto, tai esimerkiksi ympäristöjärjestön kanssa yhteistyössä toteutettu biodiversiteettiin liittyvä projekti.

Teon osuus kilpailun arviointikriteereistä on 70 % ja viestinnän osuus 30 %. Tekojen arviointikriteereitä ovat vaikuttavuus, innovatiivisuus ja liiketoiminnallisuus eli rahaksi muunneltavuus. Viestinnän arvioinnissa painopisteinä ovat sidosryhmien tietoisuuden kasvattaminen ja viestinnän innovatiivisuus. Voittaja ratkeaa 8.12. pidettävässä tilaisuudessa, jossa loppukilpailuun edenneet yritykset pitchaavat ratkaisuistaan, esitysten arviointikriteerinä on miten selkeästi, vakuuttavasti ja innostavasti ratkaisuista kerrotaan. Kilpailun voittaa korkeimman kokonaispistemäärän saanut yritys.

FIBSin ympäristövastuukoordinaattori Anna Ranniston mukaan viestinnän merkitystä ei voi liikaa korostaa biodiversiteetistä puhuttaessa.

"Yritykset ovat usein varovaisia ympäristötekojensa viestinnän suhteen mahdollisten viherpesuepäilyjen takia, joita voi saada osakseen, vaikka aihetta ei olisikaan. Biodiversiteetti on haastava viestintäteema, sillä moniulotteisista ja teknisistä ratkaisuista pitäisi kertoa kaikille helposti avautuvalla ja kiinnostavalla tavalla, ja samaan aikaan pitää huolta siitä, että myös tutkittua tietoa ratkaisujen vaikuttavuudesta on saatavilla. Luontoa säästävistä tuotteista, palveluista ja käytännöistä pitäisi kuitenkin viestiä aktiivisesti ja näkyvästi, jotta kuluttajatkin osaisivat vaikuttaa valinnoillaan, ja yritykset puolestaan saisivat konkreettista tuottoa panostuksilleen."

Kilpailun viestintäpainotus nousee esiin myös palkinnossa: viestintätoimisto Kreabin järjestämässä työpajassa voittaja pääsee hiomaan taitojaan erottua ja tulla tunnetuksi toimialansa edelläkävijänä biodiversiteettiviestinnän kautta.

Kilpailun tuomaristossa ovat mukana toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen (Demos Helsinki), toimitusjohtaja Lauri Kivekäs (Rudus), biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro (SYKE), ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen (ympäristöministeriö), pääsihteeri Liisa Rohweder (WWF Suomi), toimitusjohtaja Mikko Routti (FIBS) ja vastuullisuusviestintäasiantuntija Lotta Suistoranta (Mainostoimisto Tasku).

Kaikki kilpailuun ilmoitetut biodiversiteettiratkaisut julkaistaan FIBSin verkkosivuilla joulukuussa loppukilpailun jälkeen.

Kilpailun voittaja julkistetaan tiistaina 8.12. klo 15-18 ympäristöministeriössä (Aleksanterinkatu 7, Helsinki) järjestettävän Teosta sanoiksi -pitchaustilaisuuden päätteeksi. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, ilmoittautuminen tilaisuuteen käynnistyy lähempänä ajankohtaa.

Tarkempia tietoja kilpailusta löytyy FIBSin verkkosivuilta

Taustatietoa biodiversiteetista ja ekosysteemipalveluista löytyy täältä

Lisätietoja:

Anna Rannisto, ympäristövastuukoordinaattori, p. 044 209 1624, anna.rannisto(at)fibsry.fi

Anna Lemström, ympäristövastuun asiantuntija, p. 050 525 6110, anna.lemstrom(at)fibsry.fi

FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa: tarjoamme tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa käytännön kokemuksia niin eri toimialojen yritysten kuin muidenkin yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Palveluihimme kuuluvat mm. seminaarit, työpajat ja tapahtumat, koulutus- ja kehittämishankkeet sekä tutkimukset, uutiskirjeet ja julkaisut. FIBS-verkostossa on mukana jo lähes 300 yritystä ja yhteisöä. www.fibsry.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy