Skip to main content

Kiertotalous esillä Heurekassa monimuotoisesti vuosina 2018–2020

Lehdistötiedote   •   Kesä 14, 2018 09:28 EEST

Tiedetaideteos Kiertotaivaan valmistamiseen osallistuu koululaisia eri puolelta Suomea. Toukokuussa 2018 oman osuutensa tekivät Rovaniemen Nivavaaran koulun oppilaat. Kuva: Valtteri Auvinen

Tiedekeskus Heureka toteuttaa vuosina 2018–2020 usean yhteistyökumppanin kanssa laajan kiertotalouden ohjelmakokonaisuuden, jolla tavoitellaan noin miljoonaa tiedekeskuskävijää sekä mittavaa kansallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on tehdä kiertotalouden käsitteistä ja mahdollisuuksista ymmärrettäviä sekä innostaa kestäviin valintoihin ja uusiin innovaatioihin.

Kiertotalous pyrkii siihen, että mitään ei haaskata. Energiaa, raaka-aineita ja tuotteita käytetään järkevästi ja säästäen, omistamisen ja kuluttamisen sijaan lainataan ja jaetaan. Kestäviin tekoihin sitoudutaan sekä paikallisesti että globaalisti, yhtä lailla yksittäisten ihmisten arjen tasolla kuin kokonaisten teollisuudenalojen resurssitehokkuudella. Tämä tuo myös taloudellista etua. Huoli ilmastonmuutoksesta, ympäristön saastumisesta ja raaka-aineiden rajallisuudesta on ilmeisempi kuin koskaan. Kestävän kehityksen perustana olevia kiertotalouden ratkaisuja kehitetään kiihtyvällä tahdilla. On tarve omaksua uusia ratkaisuja ja toimintatapoja.

Heurekan kiertotalousohjelmassa tuodaan positiivisten ja kannustavien arkielämään liittyvien esimerkkien lisäksi esille erilaisia teollisuudenalojen toteuttamia ratkaisuja, jotka ovat normaalisti näkymättömissä. Tavoitteena on tehdä kiertotalouden käsitteistä ja mahdollisuuksista ymmärrettäviä sekä innostaa kestäviin valintoihin ja uusiin innovaatioihin.

Heurekan kiertotalousohjelma rakentuu kiertotaloutta edistävän ja valottavan näyttelyn ympärille, jonka on määrä avautua loppuvuodesta 2019 Heurekan päänäyttelyalueelle. Näyttelyn vaikutusta vahvistetaan tuottamalla oppimateriaaleja koululaisille sekä tarjoamalla täydennyskoulutusta opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Lisäksi ohjelma kattaa kiertotaloutta edistäviä kohdennettuja yleisö- ja sidosryhmätapahtumia. Opettajien täydennyskoulutusta ja muita tapahtumia on jo järjestetty Heurekassa vuoden 2018 aikana ja kesän tiedeleireillä kiertotalous on esillä tulevana kolmena kesänä.

”Oppimisen ja omaksumisen edistämiseksi tarvitaan Heurekan tapaisia innostavia ympäristöjä, joissa päästään kokeilemaan ja oivaltamaan, kuinka itse kukin voimme omilla valinnoillamme ja toimillamme vaikuttaa ympäristön tilaan nyt ja tulevaisuudessa. Kiertotaloutta tarkastellaan Heurekan ohjelmassa yksilön, yrityksen, kansakunnan ja maailman mittakaavoissa” toteaa Heurekan toimitusjohtaja Tapio Koivu.

Kiertotalousohjelmaan on luotu kumppanuuksien kenttä, johon kuuluu tulevaisuustalo Sitra ankkurikumppanina ja sen lisäksi kolme strategista kumppania kiertotalouden eri aloilta. Mukana strategisina kumppaneina ovat Neste Oyj, Metsäteollisuus ry ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.

Ilmastonmuutos on haaste, jonka hillitsemiseksi tarvitsemme kiertotaloutta. Sitra näkee kiertotalouden globaalina mahdollisuutena. ”Meillä on yksi maapallo ja sen luonnonvarat. Tavoitteemme elää maapallon kantokyvyn rajoissa onnistuu, kun siirrymme kohti kiertotalousyhteiskuntaa ja otamme laajasti käyttöön sen tarjoamia ratkaisuja. Heurekan kanssa teemme kiertotaloutta näkyväksi. Toivomme, että jokainen näyttelyyn tutustunut voi löytää oman roolinsa kiertotalouden toteuttajana”, kertoo kiertotalouden johtava asiantuntija Nani Pajunen Sitrasta.

Neste Oyj:lle on tärkeää uusiutuvat ja kierrätetyt raaka-aineet sekä niiden jalostaminen polttoaineiksi ja kemianteollisuuden raaka-aineiksi. "Neste jalostaa uusiutuvista raaka-aineista, kuten jätteistä ja tähteistä, uusiutuvaa dieseliä ja ratkaisuja lento- ja muoviteollisuuteen. Tavoitteenamme on tehdä enemmän vähemmällä ja kiertotalous kuuluu oleellisesti toimintaamme. Toimivalle kiertotaloudelle on ensisijaisen tärkeää luoda yhteistoimintaa yli organisaatiorajojen ja toimialojen. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä ja siksi meistä on hienoa kertoa yhdessä Heurekan kanssa koululaisille kiertotaloudesta taiteen keinoin. Kiertotalousohjelman huipennuksena paljastamme koululaisten luoman taideteoksen, Kiertotaivaan. Kyseinen tilateos tullaan toteuttamaan erilaisia kierrätysmateriaaleja rakennusosina käyttäen”, kertoo Nesteen viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja Osmo Kammonen. Nesteen ja Heurekan yhteistyö jatkuu lasten osallistamisella taiteen keinoin, jolla pyritään varmistamaan, että tulevaisuuden vaikuttajat ja päättäjät ovat tietoisia elinympäristöämme koskevista haasteista ja mahdollisuuksista.

Metsäteollisuus ry haluaa edistää metsien kestävää hyödyntämistä ja kiertotalouden puupohjaisia ratkaisuja. ”Metsäteollisuuden toimialan pitkä historia puun jalostuksesta on kasvattanut tietotaitoa ja osaamista hyödyntää puusta saatavia eri aineita tehokkaasti ja useaan kertaan kiertotalouden hengen mukaisesti. Metsäteollisuuden ydinviesti kiertotalousohjelmassa on: Puu elää ja kiertää arjessasi. Puusta tehdään monenlaisia arjessa hyödynnettäviä asioita ja jokainen meistä voi omilla valinnoillaan vaikuttaa kiertotalouden toteutumiseen.”sanoo ympäristöasiantuntija Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry:stä.

HSY painottaa kiertotaloudessa materiaalien ja ravinteiden hyötykäyttöä, ympäristön tilan parantamista ja arjen ratkaisuja. ”Arjen toimissa meillä kaikilla on mahdollisuus edistää kiertotaloutta esimerkiksi lajittelemalla kotitalouden jätteet, jolloin mahdollistamme materiaalien ja ravinteiden hyödyntämisen. HSY huolehtii kuntalaisten jäte- ja vesihuollosta ja on tärkeä tekijä kiertotalouden edistämisessä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ekoteollisuuskeskus Ekomossa tarjoamme yrityksille alustan ja edellytykset teollisten symbioosien kehittymiselle” kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Lisätietoja:

Heureka: Teematuottaja Paula Havaste, paula.havaste@heureka.fi, puh. 040 901 5375
Sitra: Johtava asiantuntija Nani Pajunen, nani.pajunen@sitra.fi, puh. 050 301 0742
Neste: Markkinointipäällikkö Minna Liang-Sormunen, minna.liang-sormunen@neste.com, puh. 050 458 4479
Metsäteollisuus ry: Ympäristöasiantuntija Maija Heikkinen, maija.heikkinen@forestindustries.fi, puh. 040 828 3012
HSY: Toimitusjohtaja Raimo Inkinen, raimo.inkinen@hsy.fi, puh. 045 635 7741

Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia ja tiedeohjelmia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon lähes 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu suosituimpien vapaa-ajankeskusten joukkoon Suomessa. 

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.