Skip to main content

Menestyvän johtoryhmän resepti

Blogikirjoitus   •   Syys 29, 2014 10:44 EEST

Miksi joidenkin yritysten johtoryhmät menestyvät paremmin kuin toisten? Uusimman IBM C-suite -tutkimuksen ”Exploring the inner circle” mukaan vastaus on niin yksinkertainen, että se on lähes itsestään selvä – johtoryhmän hyvän yhteistyön vuoksi. Mutta, kuten useissa yksinkertaisissa lääkkeissä, haaste tulee vastaan toteutuksessa ja johdonmukaisessa toistossa.

Tutkimuksessamme koottiin yhteen yli 6 500 C-tason johtajan kommenttia johtoryhmän toimivuudesta. Tulos oli selvä: tämän päivän kaikilta-kaikille-taloudessa yhteistyö ja yhteisöllisyys tulevat olemaan merkittäviä menestystekijöitä.

Tutkimuksemme mukaan eri sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suora vaikutus organisaation taloudelliseen suorituskykyyn. Pelkkä yhteistyö itsessään ei kuitenkaan enää riitä, vaan edelläkävijöitä ovat ne, joiden toiminta on tavoitteellista. Tavoitteellinen yhteistyö johtoryhmän eri jäsenten välillä on kaiken hyvän alku, mutta se ei tutkimuksemme mukaan toteudu samalla tavalla eri roolien välillä.

CMO_kuva


Johtoryhmän jäsenet muodostavat keskenään monimutkaisen yhteistyöverkoston. Tutkimuksessamme kysyimme heiltä, kenen kahden kollegan kanssa he työskentelevät läheisimmin. Kuvio kuvastaa näitä johtoryhmän jäsenten välisiä suhteita. Viivan paksuus kuvaa yhteistyön määrää.

Mikä tahansa projekti onnistuu parhaiten silloin, kun siinä on mukana erilaisia ihmisiä ja monipuolista osaamista. Tämä pätee myös johtoryhmän työskentelyyn. Kun johtoryhmän monipuolinen osaaminen on varmistettu, saumattoman yhteistyön tärkeys korostuu. Se, miten johtoryhmän jäsenet tekevät yhteistyötä on yhtä tärkeää kuin se, kuinka paljon he tekevät yhteistyötä. Tavoitteellinen yhteistyö johtaa parhaimpiin lopputuloksiin, kuten innovoinnin edistämiseen tai asiakkaiden ymmärtämiseen.

Kuulostaa helpolta

Mistä sitten kiikastaa? Tutkimuksemme mukaan käytännön rajoitteet ovat yksi yleisimmistä johtoryhmän yhteistyötä estävistä asioista, koska aikaa keskinäiselle vuorovaikutukselle ei ole. Myös pula pätevistä ja osaavista henkilöistä voi muodostua esteeksi. Digitaalinen vallankumous tuo tullessaan täysin uusia vaatimuksia rekrytoinnille ja oikeanlaisten johtajien löytäminen voi olla hankalaa etenkin kasvavien yritysten markkinoilla. Mainitsemisen arvoista oli myös kulttuuriset esteet, jotka voivat luoda haasteita esimerkiksi vallan käytön ja johtamistyylin alueilla.


Taulukko55

Toimitusjohtajat pitävät johtoryhmän yhteistyötä tärkeimpänä edellytyksenä menestykselle. Se, miten yhteistyötä tehdään on yhtä merkittävää kuin se, kuinka paljon yhteistyötä tehdään. Kuvion mukaisesti menestys koostuu yhteistyöstä, rehellisyydestä, yhteisestä tavoitteesta, tiedosta ja taidoista, sekä kommunikaatiokyvystä.

Ajatuksia suoraan johtoryhmästä

Edelläkävijäyritysten toimitusjohtajat haluavat toimia läheisessä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. He näkevät toiminnan avoimuuden ja keskustelun asiakkaiden kanssa tehokkaimpana keinona oppia ja ymmärtää heidän tarpeitaan.

Tietohallintojohtajat painottavat digitaalisten kanavien tärkeyttä asiakassuhteiden kehittämisessä ja aikovat tehostaa yhteistyötä sosiaalisen liiketoiminnan työkaluja ja mobiiliteknologiaa hyödyntämällä. Samoilla linjoilla ovat myös markkinointijohtajat. He rakentavat digitaalista markkinointia ja sosiaalisia verkostoja osallistaakseen asiakkaitaan yrityksen toimintaan. He nostavat asiakasdatan jalustalle, koska sitä hyödyntämällä voidaan suunnitella ja rakentaa palkitsevia digitaalisia asiakaspolkuja sekä mieleenpainuvia uudenlaisia asiakaskokemuksia.

Muiden johtoryhmän jäsenten tavoin henkilöstöjohtajat rakentavat sosiaalisia teknologioita nähden niiden mahdollistavan asiakkaiden ja työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja innovoinnin. He painottavat organisaation läpinäkyvyyden tärkeyttä keskinäisen luottamuksen rakentamisessa ja yhteistyön kehittämisessä.

Talousjohtajat taas käyttävät entistä enemmän aikaa innovaatiota edistävien strategioiden kehittämiseen ja luovat tulevaisuuden suunnittelu- ja ennustusprosesseja sekä analysoivat erilaista dataa organisaation suorituskyvyn tehostamiseksi.

Yhteistyön kehittäminen yltää aina toimitusketjusta vastaaviin johtajiin asti. He aikovat työskennellä tiiviimmin yhteistyöverkostojensa kanssa luodakseen asiakasaktivoituneempia toimitusketjuja. Lisäksi heidän tavoitteenaan on laajentaa verkostojaan ottamaan mukaan myös yrityksensä asiakkaat. Toimitusketjujohtajat näkevät toimitusketjun olevan strateginen väline asiakaslupausten pitämiseen sekä organisaation kasvun kiihdyttämiseen.

Eikö tässä olisi jo muutamia rakennuspalikoita johtoryhmän yhteistyöhön? Osallistu sinäkin keskusteluun ja muista, että yhteistyöllä on suora vaikutus myös organisaation taloudelliseen suorituskykyyn.Kirjoittaja:


Roope Hyöky

Liikkeenjohdon konsultoinnin asiantuntija, IBM

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy