Skip to main content

DIGITAALISIA RATKAISUJA LOGISTIIKAN JA LIIKKUMISEN TARPEISIIN KEHITETTIIN RAJAT YLITTÄVÄSTI

Lehdistötiedote   •   Kesä 20, 2019 09:56 EEST

eBorder -palvelu- ja sisältökokonaisuus tuottaa reaaliaikaista ja todellista tietoa raja-asemien liikenteestä ja tarjoaa yksiselitteisen sekä luotetun väylän sähköisten dokumenttien välitykseen ja niiden oikeellisuuden varmistamiseen.

Suomen ja Venäjän rajan ylityksen sujuvoittamista ja logistiikan digitalisoimista on edistetty aktiivisesti pilotoimalla uusia palveluja yritysvetoisesti. Samalla Suomen ja Venäjän organisaatioiden välistä yhteistyötä on edistetty uusien palveluinnovaatioiden muodostumiseksi. Taustalla on Sujuva ja digitaalinen Suomen ja Venäjän rajat ylittävä -hanke, joka käynnistyi vuoden 2018 lokakuussa.

Älykkäiden logistiikkapalvelujen kehittäminen yhteistyössä Suomen ja Venäjän välillä oli hankkeen lähtökohtana. Yhteistyön tarkoituksena on mahdollistaa innovaatioita ja kasvua tukemalla logistiikkasektorin yritysten yhteistyötä yli rajojen. Samalla edistettiin liikenteen automaatiota, älykästä infrastruktuuria ja tavaraliikenteen tehostamista, jotka oli asetettu Suomen ja Venäjän liikenneviranomaisten aiesopimusten painopisteiksi. Tarkoituksena oli myös mahdollistaa yrityksille palvelujen kehittäminen globaaleilla logistiikkakäytävillä, kuten Aasian ja EU:n välisellä käytävällä.

”Edistämme aktiivisesti suomalaisten ja venäläisten organisaatioiden välistä yhteistyötä, jotta logistiikkasektorille muodostuisi innovaatioita, jotka hyödyttäisivät myös logistiikan palveluketjujen muodostamista. Haluamme edistää logistiikkayhteistyötä laajemmassa näkökulmassa. Tämä konkretisoituu CaaS Nordic -yhdistyksessä, jonka tarkoitus on edistää kansallisen, avoimen logistiikkapalvelualustan muodostumista sekä kansainvälistä yhteistyötä”, painottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietojohtaja Juha Kenraali.

”Logistiikkapalvelujen kehittämisessä lähtökohtana ovat vähäpäästöiset, tehokkaat ja turvalliset ratkaisut sekä uusien palveluinnovaatioiden muodostuminen. Tämän mahdollistaa laaja julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö, jolloin yhteisten tavoitteiden löytämisellä saavutetaan mahdollisimman monia hyödyttävä lopputulos,” kertoo Traficomin johtava asiantuntija Noora Lähde.

Kohti sujuvaa rajaliikennettä ja logistista hubia Euroopan ja Aasian välille

Hanketta toteuttivat Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Vediafi Oy ja Kouvola Innovation Oy. Hankkeen toisessa työpaketissa kehitettiin rajaliikennesovellusta Suomen itärajalla.

"eBorder -palvelu- ja sisältökokonaisuus tuottaa reaaliaikaista ja todellista tietoa raja-asemien liikenteestä ja tarjoaa yksiselitteisen sekä luotetun väylän sähköisten dokumenttien välitykseen ja niiden oikeellisuuden varmistamiseen. Tässä hankkeessa kuvasimme ja selvitimme tarvittavat askeleet kahdenvälinen kuljetuslupa -asiakirjan digitalisointiin ja liittämiseen osaksi eBorder-kokonaisuutta. Seuraavassa vaiheessa siirrymme nyt käytäntöön ja pilotointiin", kertoo Jukka Partinen Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä.

”Älyliikenne ja älykäs logistiikka luovat merkittävää uutta liiketoimintaa ja ovat tärkeä kasvun mahdollisuus Suomelle. Hankkeessa tuotettu toimenpidesuunnitelma älyliikenteen edistämiseksi Suomi-Venäjä-viranomaisyhteistyössä auttaa tämän mahdollisuuden hyödyntämisessä. VTT toimii yritysten, viranomaisten ja tutkimuslaitosten välisessä ekosysteemissä aktiivisesti, mikä luo laajaa kokonaiskuvaa älyliikenteen teknologian ja liiketoiminnan kehityksestä ja vaikutuksista, sekä tarjoaa osaamistaan ja innovaatiopalvelujaan niin yrityksille kuin viranomaisille,” kertoo tutkimustiimin päällikkö Heidi Korhonen VTT:stä.

Hankkeet rahoitettiin Ulkoministeriön myöntämästä Itämeren, Barentsin ja Arktisen alueen yhteistyöstä. Hankkeen tuloksia esiteltiin 17.5.2019 seminaarissa Pietarissa. Tilaisuuden esitykset löytyvät Liikennelabran nettisivuilta ja tiedote Traficomin nettisivuilta. Kokeilujen lisäksi seminaarissa keskusteltiin CaaS-logistiikkakäytäväajattelun laajemmista hyödyntämismahdollisuuksista kohti Aasiaa.

Lisätietoja:

Jukka Partinen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

p. 050 495 7000, jukka.partinen(at)kehy.fi

Traficom:
tietojohtaja Juha Kenraali, p. 040 557 8903, juha.kenraali(at)traficom.fi, Twitterissä @JuhaKenraali

johtava asiantuntija Noora Lähde, p. 045 222 2017, noora.lahde(at)traficom.fi, Twitterissä @NooraLahde
@Liikennelabra @CaaSNordic

VTT:
Research Team Leader Heidi Korhonen, p. 040 595 6450, heidi.korhonen(at)vtt.fi

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy vastaa Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien aloittavien ja toimivien yritysten neuvonnasta, elinkeinopoliittisten projektien toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä yhtiöjärjestyksen mukaisten muiden palveluiden järjestämisestä yhtiön toimialueella.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.