This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lehdistötiedote -

L’OREAL PARIS KÄYNNISTI KANSAINVÄLISEN VALMENNUSOHJELMAN: STAND UP AGAINST STREET HARASSMENT

Maaliskuu 2020

L’OREAL PARIS KÄYNNISTI KANSAINVÄLISEN VALMENNUSOHJELMAN: STAND UP AGAINST STREET HARASSMENT

L’Oréal on aloittanut yhteistyössä Hollaback!-kansalaisjärjestön kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää katuhäirintää kouluttamalla miljoona henkilöä sivustakatsojasta väliin tulijaksi*.

78 prosenttia naisista on kokenut seksuaalista häirintää julkisilla paikoilla. Vain 25 prosenttia häirinnän uhreista kertoo jonkun sivullisen puuttuneen asiaan. 86 prosenttia ei tiedä miten toimia joutuessaan todistamaan seksuaalista häirintää.

Nämä asiat paljastuivat Ipsosin, Cornell-yliopiston tutkijoiden ja L’Oréal Paris’n yhteistyönä tekemässä tutkimuksessa, jolla selvitettiin julkisilla paikoilla tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Tutkimus toteutettiin verkkohaastatteluna kahdeksassa maassa. Haastateltavana oli 15500 henkilöä, jotka edustivat eri ikäryhmiä, kulttuureja ja yhteiskuntaluokkia. Haastateltavilta kysyttiin heidän häirintäkokemuksiaan uhreina ja todistajina. Tulokset saivat L’Oréal Paris’n vakuuttumaan siitä, että oli aika ryhtyä toimiin naisten omanarvontunnon puolesta ja jokapäiväistä katuhäirintää vastaan. Niinpä L’Oréal Paris ja Hollaback!-järjestö kehittivät sivullisten valmennukseen tarkoitetun Stand Up Against Street Harassment -ohjelman.

Yhteistyöllä katuhäirintää vastaan

Stand Up -valmennusohjelma lanseerattiin viidessä maassa** kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2020. Myöhemmin tänä vuonna mukaan tulee kuusi maata lisää. Tavoitteena on maailmanlaajuisesti lisätä katuhäirintää koskevaa tietoisuutta ja kannustaa ihmisiä suoraan toimintaan häirinnän keskeyttämiseksi – tapahtui se sitten kouluissa, julkisissa liikennevälineissä, festareilla tai internetissä. Stand Up -hankkeesta on tarkoitus luoda globaali yhteisö valmentamalla miljoona ihmistä 5D-ohjelman avulla. Hollaback!-järjestön laatima ja asiantuntijoiden hyväksymä valmennusohjelma antaa häirintää todistaville sivullisille valmiuksia puuttua tilanteeseen. Ohjelman viisi D:tä ovat: Direct (keskeytä häirintä puhumalla suoraan häiritsijälle), Distract (keskeytä häirintä kiinnittämällä huomio itseesi), Delegate (pyydä apua muilta läsnäolijoilta), Document (ota tilanteesta kuva) ja Delay (tarjoa häirinnän kohteelle apuasi). Kun häirintä uskalletaan keskeyttää, julkisista tiloista voi tulla turvallisempia. Jotta Stand Up kasvaisi globaaliksi liikkeeksi, valmennusohjelma toteutetaan yhteistyössä kussakin maassa toimivien, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien kansalaisjärjestöjen kanssa.

”Kuinka moni meistä on kääntänyt katseensa toisaalle vain siksi, ettei ole tiennyt miten auttaa? Aloitimme yhteistyön L’Oréal Paris’n kanssa valmentaaksemme kaiken ikäisiä, erilaisen taustan omaavia miehiä ja naisia 5D-ohjelman avulla saamaan työkaluja häirinnän tunnistamiseksi ja keskeyttämiseksi. Tässä yhteistyössä on kylliksi voimaa ongelman nujertamiseksi. Toimimalla yhdessä voimme lopettaa häirinnän ja tehdä julkisista tiloista turvallisempia tytöille sekä naisille.” Emily May, Hollaback!-järjestön co-founder ja toiminnanjohtaja.

*Ipsos International -tutkimus julkisissa tiloissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä. L’Oréal Paris. Huhtikuu 2019.

**Ranska, Espanja, Argentiina, Kanada ja USA.

Muutos kulttuurissa ehkäisee katuhäirintää

Katuhäirinnän vastustamishankkeelle on perustettu verkkosivusto standup.lorealparis.com, missä opetetaan kaikki 5D-ohjelman vaiheet. Tuomalla naisia koskevan häirinnän laajuus yleiseen tietoisuuteen, Stand Up pyrkii nujertamaan häiritsijöiden aikeet, tukemaan uhreja ja kannustamaan sivullisia puuttumaan tilanteeseen. Tavoitteena on saada aikaan globaali kulttuurinen muutos suhtautumisessa katuhäirintään.

Osallistuminen vahvistaa itsetuntoa

L’Oréal Paris toimii vallankumouksellisen I’m worth it -tunnuslauseensa hengessä olemalla mukana useissa hankkeissa, jotka kannustavat naisia tunnistamaan arvonsa ja luottamaan itseensä. Nyt L’Oréal Paris tukee Stand Up -liikettä sen globaalissa taistelussa sellaista uhkaavaa käytöstä vastaan, joka loukkaa tyttöjen ja naisten vapaudentunnetta.

”L’Oréal Paris haluaa tukea naisia heidän elämäntaipaleellaan. Raivaamalla esteitä, jotka estävät naisia toteuttamasta kunnianhimoaan, vahvistamme heidän itsetuntoaan. Siksi kutsumme yhdessä Hollaback!-järjestön ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa naisia ja miehiä osallistumaan tähän hankkeeseen ja turvallisesti keskeyttämään katuhäirinnän, olivat he sitten uhreja tai todistajia. Yhdessä voimme luoda tytöille ja naisille maailman, jossa he saavat luottavaisin mielin astella kohti katuhäirintävapaata tulevaisuutta.” Delphine Viguier Hovasse, L’Oréal Paris’n globaali brändijohtaja.

Stand Up Against Street Harassment -hanke käynnistyi 8.3.2020. Seuraava merkittävä asiaa esiin nostava tempaus on katuhäirintää vastustava viikko, joka alkaa 19.4.2020.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimuksen suoritti Ipsos L’Oréal Paris’n toimeksiannosta kahdeksassa maassa, jotka ovat: Kanada, Ranska, Intia***, Italia, Meksiko, Espanja, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Jokaisessa maassa tutkimukseen osallistui 2000 henkilöä; 1250 naista ja 750 miestä. Yhteensä haastateltavia oli 15500. Internethaastattelut tehtiin 5.–27.2.2019.

Liity sinäkin katuhäirintää vastustavaan liikkeeseen standup.lorealparis.com

*** Intiassa haastattelut tehtiin kasvokkain.

Lisätietoja: hannah.benon@loreal.comNordic Social brand Manager L’Oréal Paris 

Aiheet


L’Oréal Finland Oy on Suomen johtava kosmetiikkayritys, jonka toimintaan kuuluvat päivittäiskosmetiikka- ja kampaamotuotteet, selektiiviset kosmetiikkasarjat sekä apteekkikosmetiikka. Tuotteemme edustavat alansa huippua, innovatiivista teknologiaa, kauneutta ja hyvinvointia.

Lehdistön yhteyshenkilöt

Liitetyt materiaalit