Skip to main content

Mullistava REDUCE-tutkimus E-EPA -rasvahapon vaikutuksista

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2018 13:04 EET

REDUCE-IT oli kansainvälinen ajassa etenevä (prospektiivinen) seurantatutkimus, jossa selvitettiin E-EPAn vaikutusta 8 179 yli 45-vuotiaalla suuren riskin aikuisella, joiden LDL-kolesterolin pitoisuus oli vaikutusjakson alussa keskimäärin 2 nmol/l (hajonta 1,06–2,59 nmol/l) ja triglyseridit vastaavasti pysyvästi koholla, keskimäärin 2,43 (1,7–5,6 nmol/l) ja joille oli määrätty statiinilääkitys. Kuten alla olevasta kaaviosta nähdään, 70 prosentilla osallistujista oli diagnosoitu sepelvaltimotauti tai tyypin 2 diabetes + vähintään yksi muu sydäntaudin riskikekijä. Ensisijaisina päätetapahtumina olivat vaikutusjakson alun jälkeen ilmenevät sydänkuolemat, kliiniset sydäninfarktit, aivohalvaukset, sepelvaltimoiden pallolaajennustarve, sairaalahoitoa vaativat epästabiilit angina pectorikset. Näiden lisäksi E-EPAn vaiktuksia tutkittiin useisiin sekundaarisiin muuttujiin, joissa niinikään havaittiin merkittäviä hyvä.vaikutuksia, joskaan(niiden yksityiskohtia ei ole vielä julkaistu.

Kuten tiedetään, statiinit eivät juuri alenna kohonneita triglyseridejä, mutta sitä vastoin E-EPA (2-4 g/vrk) alentaa niitä nopeasti ja tehokkaasti, kuten mm. suuret kliiniset ANCHOR- ja MARINE-tutkimukset sekä japanilaiset tutkimukset ovat osoittaneet. Puhdas E-EPA on ollut jopa tehokkaampaa kuin E-EPA + E-DHA -yhdistelmä. Niinpä oli perusteltua valita tutkittavaksi hoitoaineeksi pudistettu, väkevöity E-EPA, kauppanimeltäään Vascepa (ei myydä Suomessa).

Tutkimushypoteesina oli, että statiinien lisänä nautittu E-EPA, 4 gramman päiväannoksena (2 x 2 g aterioiden yhteydessä), vähentää sepelvaltimotaudin, sydänkohtausten, aivohalvausten ja kuoleman enemmän kuin pelkästään statiinien syöttäminen potilaille. E-EPAn sydäntauteja ja aivohalvauksia ehkäisevän vaikutuksen uskotaan perustuvan pääasiassa kroonisen matala-asteisen tulehduksen ehkäisyyn, vaimennukseen ja sammuttamiseen – ei niinkään seerumin kolesterolin alentamiseen. Uutta tässä tutkimuksessa oli se, että E-EPAn päiväannos 4 grammaa päivässä lähes viisi vuotta. Vaikka päiväannos oli suurehko, E-EPA oli hyvin siedetty; aktiiviryhmän ja oliiviöljyä (4 g/vrk) saaneeen lumeryhmän välillä ei ollut eroja "sivuvaikutuksissa". Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa on annettu huonolaatuisia valmisteita ja liian pieniä päivannoksia, joilla ei ole ollut toivottua vaikutusta sydänterveyteen.

Hämmästyttävän hyvät tulokset

E-EPAn käyttö vähensi viiden seurantavuoden aikana – käypään hoitoon verrattuna – 26 % sydän- ja verisuonitapahtumia, sydäninfarktit ja aivohalvaukset mukaanluettuina, sekä vähensi lisäksi 20 % sydänperäisiä kuolemia, kertoi sydänprofessori Deepak Bhatt esittäessään tutkimuksen 10.11.2018 Yhdysvaltain Sydänliiton (AHA) vuosikokouksessa Chicagossa.

"Tulokset ylittivät reilusti odotuksemme. 26 prosentin suhteellinen väheneminen suurissa sydän- ja verisuonitapahtumissa on yhtä hyvä atorvastatiinilla – yhdellä kaikkien aikojen tehokkaimmista statiineista. E-EPAn lisääminen statiinihoitoon vastaa siis hyvin sydänpotilaiden tyydyttämättömään hoitotarpeeseen. E-EPAn käyttö on mitä vaikuttavin edistysaskel statiinien täydentäjänä", kommentoi John Thero, E-EPAa valmistavan irlantilaisen Amarin-yhtiön pääjohtaja.

"Valmiste on helppo nauttia suun kautta ja se on halpa verrattuna patentoituihin sydänlääkkeisiin. Nyt E-EPAa voivat käyttää statiinien lisänä miljoonat potilaat vähentääkseen sydän- ja verisuonitautien riskiä", Thero toteaa yhtiön tiedotteessa. Amarinin pörssikurssi kolminkertaistui päätulosten tulosten tultua julkisuuteen. Monet sydänlääkärit odottavat malttamattomina koko tutkimuksen julkaisua, jolloin he pääsevät tarkastelemaan tulosten yksityiskohtia.

REDUCE-IT-tutkimuksen tulokset esitettiin Yhdysvaltain sydänliiton (AHA) vuosikokouksessa 10.11.2018 (Chicagossa Scientific Sessions of the American Heart Association). Tulokset esitti REDUCE-IT -hankkeen päätutkija, kardiologi Deepak L. Bhatt, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts. Hän on myös Harvardin yliopiston kardiologian professori.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltain johtavassa yleislääketieteen lehdessä New England Journal of Medicine ja siitä kirjoitti myös American College of Cardiology –lehti.

Bhatt DL, Steg G, Miller M, et al., on behalf of the REDUCE-IT Investigators. Cardiovascular Risk Reduction With Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. New England Journal of Medicine 2018; Nov 10:

E-EPA-kalaöljyvalmisteita löytyy sekä 500mg että 650 mg vahvuisina kapseleina ja valmisteet on sekä molekyyli- että tyhjiötislattu maksimaalisen puhtauden saavuttamikseksi.