This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lehdistötiedote -

Tutkimus: Yhtenäisyyden puute syö kv-yritysten sisäistä viestintää

Yhtenäisyyden puute on suurin haaste kansainvälistyneiden suomalaisyritysten sisäisessä viestinnässä. Tämä käy ilmi Viestintätoimisto Deskin teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin sisäisen viestinnän haasteita globaalisti toimivissa organisaatioissa. Huonosti toimiva sisäinen viestintä vaikuttaa koko organisaation toimintaan ja saattaa johtaa sisäisiin ristiriitoihin.

Monikansallisten yritysten sisäisen viestinnän haasteet johtuvat monesta eri tekijästä. Kattohaaste on yhtenäisyyden puute, joka saattaa lopulta johtaa ”eri maaleihin pelaamiseen” organisaation sisällä sekä vaikeuttaa ulkoista viestintää ja yrityskuvan rakentumista.

Organisaation suuri koko, usein monimutkainen rakenne sekä tiedon saatavuus voivat hankaloittaa viestimistä. Kaukana omasta toimipisteestä sijaitsevia toimintoja ei välttämättä pidetä tärkeinä, eivätkä viestintäkanavat aina tavoita kaikkia työntekijöitä. Pienempien yksiköiden viestintävastuu on pääsääntöisesti oto-tiedottajilla, joiden viestinnällinen ammattitaito on usein puutteellista.

Omat ongelmansa tuo organisaatiossa käytettyjen kielten osaaminen, sillä puutteellinen kielitaito voi estää viestin ymmärtämisen. Viestittävää asiaa ei myöskään välttämättä pidetä tärkeänä, jos siitä ei kerrota omalla äidinkielellä. Kansallisia kulttuureja enemmän sisäiseen viestintään vaikuttavat organisaatiokulttuurit, jotka näkyvät esimerkiksi erilaisina toimintatapoina tai arvoina.

Intranetiä ja yhteistyötä

Jos yhtenäisyyden puute tuottaa haasteita sisäisessä viestinnässä, ratkaisu ongelmaan löytyy yhtenäisyyden ja yhteishengen luomisesta. Yhtenäistäminen on jo aloitettu monissa organisaatioissa, mutta projekti on kuitenkin niin mittava, että sen toteuttaminen vie vuosia ja silti tavoitteet saattavat jäädä saavuttamatta.

Yhtenäistämisen työkaluiksi on otettu yhteisen kulttuurin ja arvojen edistäminen, intranetin ja henkilöstölehden käyttö sekä yhteistyön lisääminen. Johtajat saavat koulutusta pystyäkseen paremmin uudistamaan konsernikulttuuria, ja työntekijöille tarjotaan kielikoulutusta.

Koko konsernin yhteisellä intranetillä puolestaan pyritään paitsi luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, myös tarjoamaan paremmin mahdollisuuksia tiedon jakamiseen ja tuottamiseen. Erityisesti oto-tiedottajien kohdalla kannustetaan verkottumiseen ja yhteistyöhön, jotka antavat tilaisuuden myös parhaiden käytäntöjen jakamiseen.

Suora linkki raporttiin: http://www.tiedottaja.fi/wp-content/uploads/201…ksissa_2011.pdf

Lisätietoja:

Riitta Säteri
Viestinnän suunnittelija, tiedottaja
Viestintätoimisto Deski Oy
050 535 9079
riitta.sateri@deski.fi

Tiedot tutkimuksesta
Tutkimus: Suomalaisten, monikansallisten yritysten sisäisen viestinnän haasteet 2010-luvulla – ”Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta” –problematiikka globaalissa kuningaskunnassa
Tutkimuksen tekijä: Karin Metsäpelto, Jyväskylän yliopisto 2010
Tutkimuksen teettäjä: Viestintätoimisto Deski Oy
Tutkimus on toteutettu laadullisilla tutkimusmenetelmillä, ja sitä varten haastateltiin kuutta viestinnän ammattilaista, jotka vastaavat monikansallisen yrityksen konsernitoimintojen viestinnästä.

Aiheet


Mynewsdesk – tehokasta viestintääMynewsdesk on maailman johtava viestinnän ja sisältömarkkinoinnin julkaisualusta. Uutishuoneratkaisuumme luottaa tällä hetkellä yli 5000 yritystä ja 60 000 viestinnän ammattilaista. Mynewsdesk on säilyttänyt vuodesta 2003 asti asemansa todellisena pioneerina digitaalisen viestinnän alalla. Tarjoamme viestinnän ammattilaisille mahdollisuuden viestiä tehokkaasti uutishuoneratkaisullamme. Mynewsdeskin omistaa norjalainen NHST. Mynewsdeskin pääkonttori on Tukholmassa, ja muut toimistot Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Singaporessa.Saadaksesi lisää tietoa Mynewsdeskistä, seuraa meitä:TwitterLinkedInFacebookYouTubeFlickrSlideshareNewsroom