Skip to main content

Ge barnet en framtid

Lehdistötiedote   •   Maalis 12, 2018 10:30 EET

Frälsningsarméns Missionsinsamling aktiverar vår organisations världsvida nätverk till hjälp för de fattigaste barnen i världen. Frälsningsarméns lokala kännedom i mottagarländerna gör Missionsinsamlingen till ett mycket pålitligt och effektivt sätt för finländarna att hjälpa u-länderna. I år pågår traditionella insamlingen 12 mars – 8 april 2018 och med de insamlade medlen stöder vi den hjälpverksamhet som vår organisation utför i mottagarländerna Pakistan, Ghana, Togo, Paraguay, Argentina och Uruguay.

Att bli föräldralös p.g.a. aidsepidemin, börja arbeta som 8-åring, förorenat dricksvatten, en terrorattack mot den egna skolan, långtidsarbetslösa föräldrar, malariasmitta i den närmaste omgivningen – det finns otaliga skäl till att mottagarländernas barn behöver även finländarnas hjälp. Våra partnerskapsländer är Pakistan, Ghana, Togo, Paraguay, Argentina och Uruguay.

Frälsningsarméns Missionsinsamling går ut på att förstå världen runt omkring oss och visa solidaritet mot dem som har det så mycket sämre ställt än vi. Fattigdom i barndomen påverkar barnets mentala hälsa långt upp i vuxen ålder. Det är mycket sannolikt att ett fattigt barn med tiden blir en fattig vuxen. I vissa situationer är det också mer kostnadseffektivt att hjälpa människor i deras eget land än som flyktingar. Det är alltså enkelt att se varför det är så viktigt att hjälpa i tid.

Många sätt att hjälpa

Våra insamlare besöker hemmen och har med sig en insamlingslista försedd med insamlarens namn, Frälsningsarméns ledares underskrift och Helsingfors polisinrättnings stämpel. Vi kollekterar också på gator och i köpcentra med insamlingsbössor försedda med banderoller med Helsingfors polisinrättnings stämpel.

Allra enklast är det att donera via nätbanken på Frälsningsarméns hemsida www.pelastusarmeija.fi/kumppanuus eller med bankgiro: FI57 2084 3800 0057 29 referens 8808

Man kan även ge sin gåva per telefon: 0600 550310 (11,93 euro)

Insamlingstillstånd: RA/2016/881

Frälsningsarmén är en internationell, kristen organisation som verkar i 128 länder. Frälsningsarmén ger hopp och konkret, lokal hjälp för hundratals miljoner människor. Frälsningsarmén hjälper också på områden där det skett akuta kriser, jordbävningar, översvämningar, pandemier och i krigszoner.