Skip to main content

Kun vastuullisuus on koko liiketoimintaa ohjaava arvo

Uutinen   •   Maalis 02, 2020 09:00 EET

Kirjoittaja Teija Koskinen on Medikumppani Oy:n toimitusjohtaja. Kuva: Nawras Odda/Saut Productions Oy

Medikumppanilla vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä – ei ainoastaan päälle liimattuna arvona, vaan kivijalkana, jolle liiketoimintamme on rakentunut. Tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijöitä lääkäreiden rekrytoinnissa, kirjoittaa Medikumppanin toimitusjohtaja Teija Koskinen.

Vastuullisuus lähtee hyvästä hallinnosta

Tasa-arvo, läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus, eettisyys, realistiset tavoitteet ja näiden myötä muodostuva psykologinen turvallisuus ovat kaikki tärkeitä vastuullisen yritystoiminnan osa-alueita, joiden käytännön tason toteutumisesta vastaa koko yritysjohto. Vastuullisuus on myös henkilöstöhallinnon toiminnan kantava pilari, ja henkilöstöhallinnolla on merkittävä rooli vastuullisuuden jalkauttamisessa.

Edelläkävijyys vastuullisuudessa tarkoittaa meille Medikumppanissa sitä, että tähtäämme toiminnassamme minimitasoa korkeammalle, jolloin vastuullisuus yltää syvemmälle kuin ainoastaan lakien ja normien noudattamiseen. Pitkäjänteinen vastuullinen henkilöstöjohtaminen ilmenee esimerkiksi hyvinvoivana henkilöstönä.

Liiketoimintamme vaikuttaa moniin sidosryhmiin. Myös taloushallinnon näkökulmasta voidaan todeta, että toimimme vastuullisesti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan: tuotamme voittoa omistajille ja huolehdimme samalla työntekijöidemme hyvinvoinnista kilpailukykyisen palkan ja etujen muodossa tarjoamalla asiakkaillemme kilpailukykyistä palvelua.

Etsimme pitkäaikaisia henkilöstöratkaisuja rakentamalla aitoa ja välittävää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

Vastuullisuus ilmenee jokapäiväisissä teoissa

Vastuullisuus rekrytoinnissa ja asiakastyössä näkyy siinä, että ymmärrämme aidosti toimialamme haasteita. Terveydenhoitoalaa leimaa kipeä osaajapula, minkä ratkaisemiseen me Medikumppanilla pyrimme omalla toiminnallamme vaikuttamaan yhdistämällä osaajat asiakkaidemme kanssa.

Rekrytoijan on erityisen tärkeää kuunnella lääkäreiden tarpeita ja toiveita, ja myös toimia niiden mukaan löytääkseen heille parhaat mahdolliset sekä juuri heidän elämäntilanteeseensa sopivat työpaikat. Tarjoamme lisäksi selkeät palkkamallit ja viestimme niistäkin läpinäkyvästi.

Arvostamme työntekijöidemme osaamisen kehittämistä ja siksi kannustammekin työntekijöitämme ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin, ja tuemme niitä myös taloudellisesti.

Kun vastuullisuus on koko liiketoimintaa ohjaava arvo, ohjaa se toimimaan joka päivä paremmin. Medikumppanin arjessa se näyttäytyy sekä isoina linjauksina että arkipäivän pieninä tärkeinä tekoina.