This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Klienten använder sin personliga smarttelefon med installerad Remomedi-app för att kontakta ett apotek som tillämpar tjänsten.
Klienten använder sin personliga smarttelefon med installerad Remomedi-app för att kontakta ett apotek som tillämpar tjänsten.

Uutinen -

Corona-virus: Finska Remomedi har ett lätthanterligt klientverktyg för bekämpning av coronaviruset

Remomedi-distansbesök hjälper sjuka personer och patienter i riskgrupperna att tryggt uträtta sina vårdrelaterade ärenden hemifrån. Därmed kan de undvika smittspridning via närkontakt. Distansbesök betyder också minskad risk för att infektioner sprider sig till vårdbranschens personal, vilket stärker samhällets förmåga att effektivt bekämpa epidemier. Tjänstens datakommunikation och datainnehåll är krypterade.

Tjänsten är testad och i bruk på apotek

Klienten använder sin personliga smarttelefon med installerad Remomedi-app för att kontakta ett apotek som tillämpar tjänsten. Ett apotek som tillämpar tjänsten tar emot klientens video- eller audiosamtal och genomför apoteksärendet på samma sätt som vid ett fysiskt besök. Den som utnyttjar tjänsten är alltid säkert identifierad på elektronisk väg.

Med hjälp av Remomedi-appen kan klienten sköta alla sina apoteksärenden, också handläggning av recept och leverans av läkemedel. Systemet registrerar besöket i enlighet med myndigheternas krav och klienten kan betala för sina inköp i appen. Beställda läkemedel kan antingen levereras hem till klienten eller också hämtas de, färdigt packade, i apotekets utlämningsautomat eller på apoteket.

Apotekare Eeva Savela vid Lojo apotek har redan från början varit med i användningen av Remomedi-appen. ”Tjänsten gagnar i synnerhet de konsumenter för vilka det på grund av sjukdom eller andra orsaker är besvärligt att besöka apoteket personligen eller inom öppettiderna”, säger hon.

Den som använder tjänsten är alltid säkert identifierad

Den säkert identifierade klientens personuppgifter syns på skärmen och tjänsten registrerar vilka tillstånd och kontaktuppgifter klienten uppger. I systemet ingår köautomatik och klienten kan vid behov be om att bli uppringd. Remomedi-appen kan också under ett vanligt samtal användas för säker identifiering, på samma sätt som när man uträttar bankärenden. Tjänsteleverantören kan använda sig av Remomedi-tjänsten utan att den integreras i organisationens övriga program.

Remomedi-tjänsten utvidgas som bäst utanför Finland. Om du representerar apoteksbranschen och är intresserad kan du ta kontakt på adressen sales@remomedi.com eller med kontaktformuläret https://remomedi.com/kontakta-oss/


Remomedi Oy (Remote Medicine) kehittää globaaliin lääkkeiden vähittäiskauppaan
etäpalvelualustoja. Toimintamme perustuu Suomessa kehitettäviin teknologioihin, jotka voidaan
joustavasti monistaa Suomea suuremmille markkinoille. Olemme apteekkareiden, apteekkien ja apteekkialan toimijoiden omistama yritys.

Lehdistön yhteyshenkilöt