Skip to main content

​Säästöpankin talouskatsaus helmikuussa 2016

Uutinen   •   Helmi 18, 2016 15:23 EET

Säästöpankkien Varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen tiivistää kolme kokonaisuutta, jotka vaikuttavat Suomen talouteen ja sijoitusmarkkinoihin tänä vuonna.

1.) Talouskasvu ja työllisyys

Suomen taloudellinen tilanne jatkuu haastavana maailmantalouden ja kansainvälisen kaupankäynnin hidastuessa. Vuoden 2016 osalta kuitenkin odotetaan tilanteen asteittain tasaantuvan ja reaalinen bruttokansantuotteen kasvu kääntynee positiiviseksi. Talouskasvu tulee olemaan kuitenkin vaatimatonta lähivuosina, eikä ulkomaankaupan osalta ole odotettavissa merkittävää parantumista. Suomen talouskasvu nojautuu pitkälti kotimaisen kulutuskysynnän kasvuun. Kotitalouksien tulokehitys on ollut vakaata ja matala korkotaso sekä elintarvikehintojen lasku osaltaan tukevat ostovoimaa.

Vähittäismyyntitilastot ja luottamusindikaattorit antavat viitteitä siitä että elpymistä on jo tapahtunut. Valtiontalouden tilanne on kuitenkin edelleen haastava ja julkinen velka jatkaa kasvuaan. Paineet Suomen luottoluokituksen osalta tulevat kasvamaan. Toimenpiteet tuottavuuden kasvun ja työmarkkinoiden uudistamisen osalta ovat keskeisiä talouden kuntoon saattamiseksi. Työmarkkinoilla on nähty pientä vakautumista vaikeiden vuosien jälkeen, mutta heikon talouskasvun ja vientimarkkinoiden ympäristössä ei ole odotettavissa merkittävää parantumista tänä vuonna.

2.) Maailmantalous ja vientimarkkinat

Kiinan talous hidastuu aikaisemmin odotettua voimakkaammin, Venäjän talous kasvu jatkaa supistumistaan ja Euroopan talouskasvu on matalalla tasolla. Nämä tekijät yhdessä investointien merkittävän supistumisen kanssa johtavat siihen, ettei Suomen vientikysynnän kasvusta tule lähiaikoina merkittävää talouden pelastajaa. Teollisuuden luottamusindikaattorit ovat alhaisella tasolla eikä vielä ole nähtävissä käännöstä parempaan. Euron odotettua vahvempi kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin ei myöskään ole tuonut vientiteollisuudelle sen kaipaamaa tukea. Euroalueella keskuspankki jatkaa rahapoliittista elvytystä kuluttajahintojen nousun ollessa hyvin alhaista. Raaka-ainehintojen lasku on ollut voimakasta, eikä voimakasta korjausliikettä ole nähtävissä lähiaikoina. Maailmanlaajuinen investointilama on heikentänyt kotimaisten yritysten kasvunäkymiä, mikä on johtanut merkittäviin sopeuttamistoimenpiteisiin. Kotimaisten yritysten konkurssien määrä on kuitenkin laskenut aikaisempien vuosien tasolta.

3.) Vaihtelut sijoitusmarkkinoilla

Maailmantalouden trendikasvu on laskenut, mikä osaltaan on johtanut epävarmuuteen sijoitusmarkkinoilla. Kehittyvien markkinoiden haasteet ovat kasvaneet merkittävästi ja erityisesti Kiinan talouskasvuun liittyvät epävarmuustekijät ovat johtaneet osakekurssien voimakkaaseen heilahteluun. Yritysten kasvuennusteet ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina ja tuloskasvu jäänee aikaisempia vuosia matalammaksi. Korkotaso tulee pysymään alhaisella tasolla vielä pitkään ja EKP:n toimenpiteiden seurauksena pitkät korot voivat laskea vielä hyvin lähellä nollatasoa. Inflaation pysytellessä selvästi keskuspankin tavoitetason alapuolella ei ole odotettavissa, että rahapolitiikkaa tultaisiin merkittävästi kiristämään lähivuosina. Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta epävarmuustekijöitä on aikaisempia vuosia enemmän, mikä osaltaan voi johtaa voimakkaisiin liikkeisiin korko- ja osakemarkkinoilla.

Katso esityskalvot täältä

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.