Skip to main content

Säästöpankkiryhmästä suunnitellaan entistä vahvempaa

Lehdistötiedote   •   Elo 09, 2013 09:00 EEST

Säästöpankkien tammi-kesäkuu 2013 (vrt. tammi-kesäkuu 2012)

  • Liikevoitto 42,9 miljoonaa euroa, +9,3 prosenttia
  • Vakavaraisuus 21,5 prosenttia
  • Talletukset +5,8 prosenttia
  • Asuntoluotot (ml. välitetyt luotot) +5,6 prosenttia
  • Yritysluotot (ml. välitetyt luotot) +6,2 prosenttia
  • Henkivakuutusosakeyhtiö Duon vakuutussäästöt +27,0 prosenttia
  • Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastopääomat +25,9 prosenttia
  • Asiakasmäärä +0,2 prosenttia.
”Vuosina 2015–2019 asteittain uudistuva finanssialan sääntely kiristää huomattavasti suomalaisten pankkien toimintamahdollisuuksia. Se kohtelee erityisen ankarasti pankkien välisiä saatavia ja velkoja sisältäen mm. korkeita likviditeettivaateita. Säästöpankkiryhmä onkin valmistautunut muutoksiin hyvissä ajoin. Ryhmä käynnisti yli vuosi sitten aktiiviset toimet toimintaedellytystensä varmistamiseksi. Kuten tulosluvuista näkee, ryhmä on taloudellisesti vahva. Suunnittelemamme toimet tekevät siitä vielä vahvemman. Tavoitteena on tarjota suomalaisille entistä kilpailukykyisempi pankkivaihtoehto sekä varmistaa likviditeetin ja pääoman käytön tehokkuus”, toteaa Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri.

Säästöpankit harkitsevat riviensä tiivistämistä ja oman ryhmästatuksensa virallistamista, sillä uudistuva sääntely ei tunnista ryhmän nykyistä verkottunutta liiketoimintamallia viralliseksi ryhmärakenteeksi.”Olemme tutkineet eri vaihtoehtoja, ja Suomen yhteenliittymälainsäädäntö tarjoaa meille sopivan mallin ryhmän uudistamiseen. Lakia hyödyntäen Säästöpankit voivat luoda omannäköisensä yhteenliittymän, joka nojaa Säästöpankkien vahvuuksiin – paikallisuuteen, itsenäiseen ja nopeaan päätöksentekoon sekä parhaaseen henkilökohtaiseen palveluun”, Kämäri perustelee.

”Päätökset ryhmän rakenteen uudistamisesta tehdään loppuvuoden aikana. Niiden pohjana on Säästöpankkien vahva positiivinen tahtotila ja tulevaisuuden usko. Tähän asti keskusteluja on käytyluottamuksellisesti ryhmän sisällä, mutta nyt kun päätöksiä aletaan tehdä, on prosessin kokonaisuuden kannalta luontevaa kertoa siitä myös julkisuuteen”, Kämäri sanoo.

”Osa sääntely-ympäristön kiristymiseen liittyvistä muutoksista on jo toteutunut. Pitkäaikainen kumppanimme Aktia Pankki kertoi tammikuussa lopettavansa keskusluottolaitospalvelujen tarjoamisen vuonna 2015, joten 20 vuoden tauon jälkeen Säästöpankit ottavat keskusluottolaitospalvelut taas omiin käsiinsä. Maaliskuussa teimme Itellan kanssa aiesopimuksen Itella Pankin ostosta, ja kauppa saatettiin päätökseen huhtikuussa. Pankin virallinen nimi on nyt Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy ja se ottaa hoitaakseen keskusluottolaitospalvelumme viimeistään 2015 alussa. Ryhmälle merkittävää oli myös Henkivakuutusosakeyhtiö Duon siirtyminen kokonaan Säästöpankkien omistukseen, kun Lähivakuutus luopui puolikkaastaan.”

”191-vuotias Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä. Haluamme olla jatkossa entistä merkittävämpi finanssialan vaikuttaja. Suomalaiset ansaitsevat tulevaisuudessakin pankkikumppanin, jolta saa erinomaista henkilökohtaista palvelua.”

Liiketoiminta kasvussa

”Katsauskauden aikana pankkien toimintaympäristö oli edelleen haasteellinen, ja Suomen talouskehitys näyttää jatkuvan huolestuttavan heikkona. Historiallisen alhainen korkotaso koettelee myös Säästöpankkien korkokatetta ja tulosta. Koko vuoden tuloksen odotetaan heikentyvän lievästi viimevuotisesta. Loppuvuoden tulosnäkymät ovat parantuneet toukokuusta, jolloin arvioimme koko vuoden tuloksen heikentyvän merkittävästi viimevuotisesta”, Kämäri toteaa.

Säästöpankkiryhmän liikevoitto tammi-kesäkuussa 2013 oli 42,9 miljoonaa euroa, mikä oli 9,3 prosenttia vertailuajankohtaa parempi. Tulosta paransi liiketoimintaan nähden tavallista suurempien kertaluonteisten erien jaksottuminen katsauskauteen.

”Positiivista oli, että liiketoiminnan volyymit jatkoivat nousuaan. Esimerkiksi asuntolainojen, talletusten, rahasto-osuuksien ja henkivakuutusten myynnin kasvu oli jälleen vahvaa, ja palkkiotuotot nousivat 9,3 prosenttia. Kasvusta huolimatta korkokate heikkeni 11,2 prosenttia vertailuajankohdasta alhaisen korkotason vuoksi”, Kämäri kertoo.

Kulut nousivat 6,3 prosenttia. Nousua selittävät ennen kaikkea pankkivero ja IT-kulujen kasvu, joka johtuu vahvasta panostuksesta asiakaspalvelujen kehittämiseen. Kulujen ja tuottojen välinen suhde parani 0,7 prosenttiyksikköä ja oli 64,6 prosenttia kesäkuun lopussa.

Rahastoyhtiön pääomat kasvoivat neljänneksen

Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastopääomat olivat kesäkuun lopussa yhteensä 809,0 miljoonaa euroa, mikä oli peräti 25,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samaan aikaan Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomat kasvoivat yhteensä 15,4 %. Rahastopääoman kasvua selittävät osakekurssien nousu, matalana jatkunut korkotaso sekä ryhmän panostukset varainhoitopalvelujen kehittämiseen.

Säästöpankkirahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 13,4 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 96 088 (84 723 kesäkuussa 2012).

Maaliskuussa yhtiö toi markkinoille Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahaston. Se on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa muihin, alemman luottoluokituksen high yield -yrityslainamarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin. High yield -lainojen tuotto on ollut viime aikoina vakaampi kuin osakkeiden ja selvästi parempi kuin muiden korkotuotteiden.

Duon vakuutussäästöt yli neljänneksen kasvussa

Myös Henkivakuutusosakeyhtiö Duon alkuvuosi sujui suotuisasti. Vakuutussäästöt kasvoivat 27,0 % ja maksutulo 36,8 % edellisvuoden vertailuajankohdasta. Koko alan maksutulo kasvoi vertailujaksolla vieläkin voimakkaammin, 58,2 %.

Duon maksutulon kasvu johtui vilkastuneesta säästöhenkivakuutusmyynnistä ja varainhoitoa sisältävän säästövakuutuksen myynnin käynnistymisestä. Alan maksutuloa nostaa säästöhenkivakuutusten ohella kapitalisaatiosopimusten myynnin voimakas kasvu.

Vuoden 2013 alusta alkaen Säästöpankeista on ollut mahdollista ottaa varainhoitovakuutus. Se on Duon tuottama säästöhenkivakuutus, jonka sijoituskohteina ovat yksilöllisesti valittujen sijoitusrahastojen sijasta varainhoitajan (SEB) hoitamat neljä riskiprofiililtaan erilaista rahastovarainhoitostrategiaa.

Kesä-heinäkuun vaihteessa Duo luovutti koko riskihenkivakuutuskannan LähiTapiola-ryhmälle osana alkuvuodesta sovittua toimialajärjestelyä, jossa Duon omistus siirtyi kokonaan Säästöpankeille. Kannansiirrolla ei ole merkittävää vaikutusta Duon maksutuloon tai uusmyynnin volyymiin.

Laina- ja talletuskanta kasvoi muuta pankkialaa nopeammin

Säästöpankkien asuntoluottokannan (mukaan lukien välitetyt luotot) 12 kuukauden kasvu oli 5,6 prosenttia (9,6 % tammi-kesäkuussa 2012) mikä oli edelleen jonkin verran ripeämpää kuin pankeilla keskimäärin. Markkinaosuus kesäkuun lopussa oli 5,7 prosenttia (5,7 %).

Yritysrahoituksen (mukaan lukien välitetyt luotot) kasvu oli 6,2 prosenttia, mikä oli merkittävästi vertailuajankohtaa alempi (12,1 %), mutta toimialaa parempi. Säästöpankkien yritysrahoitus keskittyy lähinnä pienyrityksiin. Markkinaosuus pysyi ennallaan 1,8 prosentissa.

Säästöpankkien talletusten 12 kuukauden kasvu oli 5,8 prosenttia (6,7 %), mikä oli edelleen toimialaa ripeämpää. Markkinaosuus oli 6,0 prosenttia (5,7 %).

Säästöpankit ovat vakavaraisia

Säästöpankkiryhmän ensisijainen vakavaraisuus oli 17,7 prosenttia, ja ryhmä on Suomen vakavaraisimpien pankkien kärkijoukkoa. Vakavaraisuus rakentuu ensisijaisten omien varojen varaan eli vakavaraisuuden vahvimpaan osaan.

Säästöpankkien järjestämättömät saamiset pysyivät vaatimattomina ja olivat 57,7 miljoonaa euroa. Niiden osuus luotoista ja sitoumuksista oli 0,7 prosenttia. Arvonalentumistappioiden määrä oli vähäinen.

Säästöpankkien yhdistymiset ja uudet nimet

Säästöpankkien määrä laski katsauskaudella 33:sta 31:een. Huhtikuussa Eräjärven Säästöpankki ja Längelmäen Säästöpankki yhdistyivät Säästöpankki Sinetiksi, Oma Säästöpankki ja Parkanon Säästöpankki Oma Säästöpankiksi. Heinäkuun alussa Kortesjärven Säästöpankki muutti nimensä Avain Säästöpankiksi.

Elokuun alussa Aktia Pankki ja Saaristosäästöpankki kertoivat yhdistymisaikeestaan.

Tammi-kesäkuun muut tapahtumat

Säästöpankkien kumppani Aktia Pankki ilmoitti tammikuussa päättävänsä Säästöpankkien keskusluottolaitospalvelut vuoden 2015 alussa. Tilannetta ennakoiden Säästöpankkiryhmä oli jo aloittanut oman keskusluottolaitospalvelunsa valmistelun. Valmistelujen tuloksena Säästöpankit ja Itella allekirjoittivat maaliskuussa aiesopimuksen osakekaupasta, jolla Säästöpankit ostivat Itella Pankin koko osakekannan. Kauppa toteutettiin huhtikuussa. Pankin työnimi oli aluksi Säästöpankkien Pankki Oy. Kesäkuussa sen viralliseksi nimeksi rekisteröitiin kuitenkin Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy – Sparbankernas Centralbank Finland Ab – Central Bank of Savings Banks Finland Ltd.

Koska Säästöpankkien Keskuspankin päätehtäväksi tulee keskusluottolaitospalvelujen tarjoaminen Säästöpankeille, sen toimintaa oli sopeutettava. Huhtikuussa alkaneiden yt-neuvottelujen seurauksena toukokuussa irtisanottiin 11 työntekijää, ja pankkiin jäi 16 työntekijää.

Kesäkuussa Säästöpankkeja edustava Säästöpankkien Holding myi osuutensa ACH Finlandista POP Pankkiliitolle, joka on kertonut rakentavansa yhtiön pohjalle oman ryhmänsä keskusluottolaitoksen.

Uudet tuotteet ja palvelut

Maaliskuussa Säästöpankit toivat markkinoille Kotijouston (eräänlaisen käänteisen asuntolainan). Kotijousto on kerralla kokonaan nostettava ja eräpäivänä kerralla takaisinmaksettava laina, jossa vakuutena ovat asiakkaan itsensä omistamat asuntokiinteistöt tai asunto-osakkeet. Koronmaksu tapahtuu kuukausittain.

Toukokuussa Säästöpankit avasivat vakuutusten verkkokaupan, www.saastopankinvakuutukset.fi. Verkkokaupasta saa tavallisimmat henkilöasiakkaan vakuutuspalvelut, kuten koti-, auto-, vene-, matka- ja tapaturmavakuutukset. Vakuutuksenantajana toimii Suomen Vahinkovakuutus.

Vuoden 2013 näkymät

”Säästöpankkien vuoden 2013 korkokatetta ja sitä kautta tulosta painaa markkinakorkojen matala taso, ja odotamme koko vuoden tuloksemme heikentyvän lievästi viimevuotisesta. On selvää, että korkokatteen kehitys on heikkoa vielä 2–3 vuotta. Matala korkotaso ja sen vaikutus perinteisen vähittäispankin korkokatteeseen on kuitenkin vain yksi suhdannevaihe. Se ei merkittävästi vaaranna tuloksentekoamme tai vakavaraisuuttamme”, sanoo Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Kämäri.

Tiedotteen tiedot perustuvat Säästöpankkien tuloslaskelmien ja taseiden yhteenlaskettuihin lukuihin.

Lisätietoja antaa Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri;
puh. (09) 5480 5240, 0500 688 222, sähköposti: pasi.kamari@saastopankki.fi

Liitteenä tulostaulukko ja ppt-esitys tulosluvuista.

Säästöpankkiryhmään kuuluu 31 Säästöpankkia ja keskusjärjestö Säästöpankkiliitto. Omia konttoreita on 200, ja yhteistyön kautta asiakkailla on käytettävissään yhteensä lähes 400 konttoria, 200 palvelu- ja maksuautomaattia ja kaikki Suomen käteisautomaatit. Säästöpankkien päämääränä on edistää säästämistä ja asiakkaiden taloudellista hyvinvointia. Palvelun perusperiaatteita ovat asiakasläheisyys ja paikallisuus. Tavoitteena on jatkuva, kannattava kasvu ja vakavaraisuuden pitäminen turvatulla tasolla. Vuonna 2012 liikevoittoa kertyi 67,1 miljoonaa euroa, vakavaraisuus oli 22,1 % ja asiakasmäärä 588 500. www.saastopankki.fi

Liitetiedostot

PDF-tiedosto

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.