Skip to main content

Menestyksen avaimena Internet of Things | SAP Discover Simple 2016

Blogikirjoitus   •   Marras 01, 2016 15:42 EET

Istun toimistolla kuppi kädessä naputtaen tietokonettani ja mietiskelen, miten asiakkaamme saadaan pärjäämään kuin norjalaiset hiihtäjät konsanaan. Tällä hetkellä lujaa muuttuva maailma antaa yrityksille mahdollisuuden löytää omista prosesseistaan kilpailuetuja, joita aikaisemmin ei ole ollut mahdollista saavuttaa. Jos olet nyt alkanut miettimään digitalisaatiota tai IoT:tä, olet siinä kasvavassa joukossa, joka uskoo tiedon voimaan ja siihen, että ihmiskunnan työpanosta voidaan kasvattaa teknologian voimin.

Digitalisaatio näkyy jo ympärillämme esimerkiksi käytetyn tavaran kaupassa (Tori.fi, Huuto.fi, Etuovi), taksialan murroksessa (Uber), musiikkibisneksen siirtymisessä antimateriaaliseen (tallenteesta -> esim. Spotify) sekä siinä kuinka hoidamme pankkiasiamme nyt. Tällä hetkellä noin 2/3-osaa pohjoismaisista yrityksistä uskoo digitalisaatioon siinä määrin, että se on heillä omassa strategiassaan. IoT-laitteiden määrän uskotaan ohittavan maailmalla kännyköiden määrän jo lähivuosina. Internet of Things eli esineiden internet, teollinen internet tai tuttavallisesti IoT on lähellä ja käytössä jo nyt meillä jokaisella. Kaikilla on taskussaan puhelin, joka on laite täynnä sensoreita. Sensoreilla voidaan mitata esimerkiksi sykettä tai vaikka unen laatua. Tämä laite tarjoaa ohjelmistonvalmistajille mahdollisuuden tarjota palveluitaan ja tietoaan käyttäjien laitteiden lähettämän sensoridatan perusteella. Monella meistä on myös kotona esimerkiksi etäluettava sähkömittari, joka mahdollistaa sähkön myyjille helpomman tavan laskuttaa ja kotikäynnit jäävät historiaan.

IoT:n hyödyt ovat kiistattomat. Yksinkertaisimmillaan IoT on automaattisia varoituksia esimerkiksi raja-arvojen ylityksistä tai alituksista. Esimerkkinä voidaan pitää laakerin lämpötilaa, joka kohotessaan ennustaa laakerin hajoamista. Lämpötilaa mitataan ja ja raja-arvon ylittävästä kohoamisesta varoitetaan ja näin ollen laakeri pystytään vaihtamaan ajoissa ennen kuin se hajoaa. Asiakas välttyy ylimääräisiltä käyttökatkoilta, koska laakeri voidaan vaihtaa ennakkohuoltojen yhteydessä. Parhaimmillaan IoT-ratkaisulla löydetään uusia toimintamalleja ja ansaintalogiikoita, joiden avulla on mahdollista saavuttaa ratkaiseva kilpailuetu muihin alan yrityksiin nähden.

IoT tarjoaa esimerkiksi seuraavia hyötyjä:

  1. Nopeutunut vaste-aika eli poikkeaman tapahtuessa voidaan automaattisesti luoda ilmoitus.
  2. Ennakoiva toiminta. Poikkeamista kerätyn tiedon perusteella voidaan luoda toimintamalleja, joissa asia korjataan ennen kuin poikkeamaa edes tapahtuu.
  3. ”Lennossa” säädettävät laitteet. Monessa toiminnassa ongelmana on se, että laitteiden käyttö ja säätäminen jää loppukäyttäjän vastuulle. IoT-ratkaisu mahdollistaa laitteen toiminnan optimoinnin kerätyn tiedon perusteella.
  4. Elinkaarituotteet. Mahdollisuus tarjota kerättävän tiedon pohjalta tuotteita palvelumallilla esimerkiksi kuukausihintaan.
  5. Tuotteiden ja prosessien kehittämiseen parempaa tietoa. Kerättyä tietoa analysoimalla voidaan saavuttaa muihin kilpailijoihin nähden kilpailuetua.

IoT on yrityksen toiminnassa syvälle toimintamalleihin ja prosesseihin sitoutuva laillinen doping, ”huulirasva”, jolla kilpailijoihin saadaan etumatkaa. Lähdettäessä toteuttamaan IoT-ratkaisuja on ensisijaisen tärkeää luoda yritykselle selkeä visio ja strategia IoT:in hyödyntämisestä. Tämän jälkeen on suositeltavaa lähteä eteenpäin etsimällä prosesseja, joihin on helppo kokeilla IoT:ia ja joista saadaan nopeasti selkeää rahallista hyötyä. Tämä antaa tukevan pohjan IoT-strategian toteuttamiseen, kun sen eteenpäin viemisen apuna voidaan käyttää jo saavutettuja taloudellisia hyötyjä.

Joonas Tomperi

Blogin kirjoittaja Joonas Tomperi on nöyrä asiakkaan palvelija ja Acandon tuotepäällikkö, joka uskoo hankkeisiin, jotka tuottavat mitattuja hyötyjä ja maksavat niihin investoidut panokset selkeästi takaisin.

Acando on yksi SAP Discover Simple 2016 -tapahtuman kumppaneista. #LiveBusiness

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy