Skip to main content

Henkilöstö vaatii uudenlaista palautteen antamisen kulttuuria - SAP SuccessFactors tekee kehityskeskusteluista jatkuvia

Uutinen   •   Helmi 16, 2016 13:26 EET

Ohjelmistoyhtiö SAP laajentaa osaamisenhallinnan ratkaisuaan SAP SuccessFactors Performance & Goals:a uusilla Continuous Performance Management-ominaisuuksilla. Ne on suunniteltu vastaamaan tämän päivän keskeisiin suorituskyvyn johtamisen haasteisiin organisaatioissa. Niiden avulla voidaan tehokkaasti hallita esimiehen ja alaisen välisiä kehityskeskusteluja ja tehdä niistä jatkuva prosessi yhden vuotuisen keskustelun sijasta. Uudet ominaisuudet vahvistavat entisestään SAP SuccessFactorsin asemaa pilvipohjaisten henkilöstöhallinnan sovellusten markkinassa.

Suorituskyvyn johtamisen prosessi voi olla yksi sisällyksettömimmistä toiminnoista tämän päivän organisaatioissa. Se paljastaa kaksi keskeistä henkilöstöhallinnon tekemää virhettä: Yhteys liiketoimintastrategiaan puuttuu ja toimenpiteitä ei seurata. Virheiden seuraukset niin organisaation suorituskyvylle kuin työntekijöiden moraalillekin ovat selvät. Mutta tilanne on kuitenkin muuttumassa. Ihmisten vastakkainasettelu laittamalla heidät paremmuusjärjestykseen tai luokittelukäyrälle suorituskyvyn mukaan tekee tilaa uudelle teknologian tukemalle suorituksen arvioinnin koko organisaatiossa.

“Suorituksen arviointi on yksi inhotuimmista ja samalla vanhanaikaisimmista toiminnoista yrityksissä. Liiketoiminnan tahdin kiihtyessä organisaatiot eivät voi enää toimia vuotuisten kehityskeskustelujen ja niissä täytettävien lomakkeiden varassa. Työntekijät myös ajattelevat, että perinteinen tapa arvioida heidän suoritustaan ei arvosta riittävästi heidän työtään ja sitoutumistaan”, sanoo SAP SuccessFactors -liiketoiminnasta Pohjoismaissa vastaava myyntijohtaja Antti Soini.

Soinin mukaan suorituksen parempi linkittäminen tavoitteisiin ja KPI:hin on yksi nopeimmin kasvavista kulttuurinmuutoksen alueista yrityksissä. Myös IT-ratkaisujen on mukauduttava muutokseen. Siksi SAP laajentaa SAP SuccessFactors Performance & Goals -ratkaisua uusilla ominaisuuksilla. Niiden avulla:

  • Henkilöstö voi paremmin seurata omaan suorituskyvyn osa-alueita, kuten eri dokumentteja sekä saavutusten ja tavoitteiden täyttymistä. Tämä mahdollistaa esimiehen paremman palautteenannon ja ohjauksen.
  • Esimiehet saavat paremman näkymän tiiminsä työskentelyyn, mikä mahdollistaa paremman ja säännöllisemmän työnohjauksen.
  • Henkilöstöhallinto voi seurata kehityskeskustelujen toteutumista organisaatiossa, muistuttaa esimiehiä ja henkilöstöä tulevista keskusteluista sekä antaa ohjeita parempaa työnohjausta varten.

Soini kehottaa yrityksiä lähestymään jatkuvaa suorituskyvyn johtamista kolmen vaiheen kautta:

“Jaa tavoitteet henkilöstön kanssa ja anna heille mahdollisuus vaikuttaa tavoitteisiin teknologian avulla. Toiseksi mieti uudelleen, miten toteutat henkilöstön mentoroinnin ja ohjauksen organisaatiossasi. Uusi teknologia avaa erilaisia tapoja mentoroitavan ja mentorin väliselle kommunikaatiolle. Tee henkilöstön välisistä osaamisyhteisöistä tärkeä osa sisäistä oppimista ja täydennä niillä muuta sisäistä koulutusta.”

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy