Skip to main content

Lasten ja nuorten ADHD:n hoitoon tarkoitettu guanfasiini-hydrokloridi sai hyväksynnän Euroopassa

Lehdistötiedote   •   Touko 03, 2016 12:33 EEST

Euroopan lääkevirasto EMA (European Medicines Agency) on hyväksynyt guanfasiini-hydrokloridin (kauppanimeltään Intuniv) lasten ja nuorten ADHD:n hoitoon. Guanfasiini-hydrokloridi ei stimuloi keskushermostoa.

Guanfasiini-hydrokloridi on hyväksytty 6–17-vuotiaiden lasten ja nuorten tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD:n) hoitoon, kun stimulantit eivät ole soveltuneet potilaalle, potilas ei ole sietänyt stimulantteja tai stimulantit eivät ole olleet tehokkaita. Guanfasiini-hydrokloridia käytetään muiden ADHD-lääkkeiden tavoin osana kokonaisvaltaista ADHD-hoito-ohjelmaa, johon tavallisesti sisältyy psykologisia, kasvatuksellisia ja sosiaalisia tukitoimenpiteitä.1

Guanfasiini-hydrokloridi on selektiivinen alfa2A-adrenergisten reseptorien agonisti, joka ei stimuloi keskushermostoa. Lääke on pitkävaikutteinen: sitä otetaan kerran päivässä joko aamulla tai illalla.1

Guanfasiini-hydrokloridi on hyväksytty käytettäväksi ADHD-hoidossa myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Guanfasiini-hydrokloridin myyntilupa perustuu kattaviin kliinisiin tutkimuksiin, joissa arvioitiin lääkeaineen tehoa ja turvallisuutta 6–17-vuotiaiden ikäryhmässä.1,2

Mikä on ADHD?

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) on WHO:n tunnustama neuropsykiatrinen toimintahäiriö, joka on yksi yleisimmistä lasten ja nuorten psykiatrisista käytöshäiriöistä. Noin 5 prosentilla kouluikäisistä lapsista on ADHD.3

ADHD:n tarkkaa syytä ei tunneta, mutta uusimmat tutkimukset viittaavat useisiin häiriöihin aivojen toiminnassa. Epätasapaino aivojen välittäjäaineissa on yksi näistä.3

Hoitamaton ADHD voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia monilla tärkeillä elämänalueilla. Esimerkkejä näistä ongelmista ovat heikko menestyminen opinnoissa, huono itsetunto, ongelmat ihmissuhteissa, päihdeongelmat sekä rikollisuus.3

ADHD:n hoito

ADHD on monimuotoinen häiriö, ja jokaisella ADHD-potilaalla on omat yksilölliset tarpeensa.

Myös hoito on monimuotoista, ja siihen kuuluvat aina potilas- ja omaisneuvonta (psykoedukaatio) sekä erilaiset yksilölliset tukitoimet ja hoitomuodot. Käypä hoito -suosituksen mukaan lääkehoito on tärkeä osa hoidon kokonaisuutta, ja sen kokeilun mahdollisuus tulee järjestää ADHD-oireiselle lapselle tai nuorelle, jos ADHD-oireista aiheutuu haittaa esimerkiksi perheessä, koulussa tai toverisuhteissa.3

ADHD:n hoitomuodoista lääkehoito vähentää ADHD:n keskeisiä oireita ja parantaa eniten lapsen tai nuoren toimintakykyä. Sen tehosta on myös vahvin tutkimusnäyttö.3

Hoidon optimoimiseksi on tärkeää ottaa lääkkeen valinnassa huomioon oireiden esiintyminen eri tilanteissa ja eri vuorokaudenaikoina sekä mahdolliset muut samanaikaiset ongelmat.3 Saatavilla olevista lääkkeistä valitaan lapsen tai nuoren tilanteeseen parhaiten sopiva valmiste ja lääkehoito voidaan aloittaa keskipitkä- tai pitkävaikutteisella stimulantilla, jos valmisteesta on saatavilla sopiva annoskoko.3 Ellei huolellisesta annoksen säädöstä huolimatta saada riittävää vastetta, kokeillaan toista lääkettä.3


Lisätietoja

Kaisa Elomaa, Lääketieteellinen johtaja, Shire
Puhelin: + 358 40 730 4289
Sähköposti: ielomaa0@shire.com


Shire

Shire parantaa toimintakykyä alentavista taudeista kärsivien elämänlaatua. Keskitymme kehittämään ja markkinoimaan innovatiivisia erikoisalojen lääkkeitä, jotka täyttävät potilaiden vaativatkin tarpeet. Tarjoamme ratkaisuja neuropsykiatriatristen sairauksien, harvinaisten sairauksien, ruoansulatuskanavan sairauksien ja sisätautien hoitoon. Kehitämme hoitoja myös muiden erikoislääketieteen terapia-alueiden sairauksiin.

www.shire.com


Lähteet

1.Intuniv valmisteyhteenveto. Shire Pharmaceuticals Ireland Limited. Syyskuu 2015.

2.HERVAS A, et al. (2014) Efficacy and safety of extended-release guanfacine hydrochloride in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: a randomized, controlled, phase III trial. Eur Neuropsychopharmacol. 24:1861-72.

3.Käypä hoito –suositus. ADHD (aktiivisuuden häiriö, lapset ja nuoret). 2013.http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50061


FI/C-APROM/INT/16/0004, date of prep 04/2016