Skip to main content

Bli av med kontrakt på papper och per fax

Lehdistötiedote   •   Syys 05, 2013 08:00 EEST

Folk vill sköta sina ärenden elektroniskt. Tillförlitlig elektronisk identifiering och underteckning, båda lätta att använda, ersätter postning av undertecknade papper.

Kim Westerlund, enhetschef för Nixu Oy Builds affärsverksamhet säger att system för elektroniska transaktioner nu byggs upp i rask takt överallt. Enligt honom är det nu dags för e-tjänster.

  "Y-generationen kan helt enkelt inte fatta varför man fortfarande skall skicka i väg undertecknade papper per fax eller post. Ärenden skall kunna skötas elektroniskt här och nu,utan att man skall behöva ta sig till ort och ställe eller vänta på att blanketter skall komma per post för underteckning." säger Westerlund om unga vuxnas inställning till traditionell underskrift.

  "Till exempel då det finns många arvingar och de ska sälja en fastighet, krävs det ofta att tiotals papper och fullmakter undertecknas av tiotals personer. Att åka hit och dit och sköta papperskriget är i ett sådant fall ett stort och tidskrävande och dessutom onödigt jobb, vilket varje delägare i dödsboet kunde sköta hemma med en enda elektronisk underskrift."

Vi tänker på slutanvändaren

Nordens största expertföretag inom datasäkerhet, Nixu har inlett samarbete med Signicat, leverantör av elektroniska identifieringsjänster och elektronisk underteckning. Signicats tjänster representeras av Nixu, som med beaktande av datasäkerhet och integritetsskydd integrerar tjänsterna i de av sina kunders system, vilka erbjuder elektroniska tjänster.

  Antti Harsunen, Finlandschef för Signicat konstaterar att norska Signicat har vuxit sig till marknadsledare inom elektronisk underteckning över landsgränser i Nordeuropa. Signicat hanterar månatligen miljontals transaktioner.

  "Våra identifierings- och underteckningstjänster är SaaS-baserade serviceprodukter, trygga, enkla att använda och flexibelt skalbara. De kräver inte  stora IT-projekt och systeminstallationer från kundens sida. Vi erbjuder våra tjänster från datahallar som specialicerat sig på riskfyllda Internettjänster."

  Slutanvändaren märker inte den integrerade tjänsten: hen flyttar sig  från kundens sidor direkt till den identifieringstjänst, vilken hen annars också använder i sin elektroniska ärendehantering – t.ex. för att använda de finländska bankernas gemensamma Tupas bankkoder eller för mobilidentifiering. Systemet som sträcker sig över landgränser gör det även möjligt för en utländsk kund att autentisera sig med hjälp  av sin egna nationella identifikation. Tjänsten kompletteras hela tiden med nya identifikationsmetoder.

  Signicats kundkrets håller på att utökas till att omfatta också andra branscher än den traditionella bank- och finanssektorn, som kräver hög säkerhet.

  "Bland våra kunder finns några av de största nordiska bankerna och försäkringsbolagen. På senaste tid har särskilt företag som idkar e-handel och även företag inom den offentliga sektorn samt fastighetsmäklare insett hur man med elektroniska tjänster kan förbättra kostnadseffektiviteten, riskhanteringen och affärs- och verksamhetsprocesserna. Elektronisk underteckning är snabbare, och också mer tillförlitlig och tryggare för alla parter."

För mer information:

Kim Westerlund, Nixu +358 9 478 1011 (växel)

Antti Harsunen, Signicat +358 40 687 9090


Signicat on Norjalainen 2007 perustettu yritys joka tarjoaa käyttäjien sähköisen tunnistuksen ja sähköisen allekirjoituksen palveluita. Pioneerina alalla Signicat tuottaa IdaaS (Identity as a Service) palveluja. Signicatin asiakkaina on mm. vakuutus- ja rahoitusyhtiöitä, kiinteistövälitysyrityksiä ja julkisia toimijoita kuten Norjan posti. Signicat avasi Suomen toimiston tammikuussa 2013.

Signicatin palveluilla tunnistat verkossa luotettavasti jo 25 miljoonaa Eurooppalaista. Yhdistämme kansalliset tunnisteet ja tarjoamme yhden rajapinnan kautta pääsyn sähköisiin identiteetteihin Pohjoismaihin, Viroon ja kasvavaan osaan Eurooppaa.