Skip to main content

Hjärtförbundets träd beskriver organisationens livskraft

Blogikirjoitus   •   Tammi 30, 2017 17:01 EET

Hjärtförbundets strategi. Bild Pia Holm.

Det sägs, att en bild säger mera än tusen ord. För att presentera sin värdegrund och verksamheten som baserar sig på den har också Hjärtförbundet tecknat en bild. Det, att illustratörens vision är ett träd med tre lövverk, är ett lyckat sammanträffande. Trädet är nämligen en uråldrig liknelse för livet i mytologier och olika religioner.

De tre lövverken på Hjärtförbundets träd beskriver de synvinklar som betonas i verksamheten: främjande av hjärthälsa, stöd åt de insjuknade och förstärkande av kraftresurserna.

Då Hjärtförbundet grundades för över 60 år sedan, upplevdes stor oro för de människor som insjuknat i kranskärlssjukdomen. Förbundets grundare önskade, att organisationen också skulle ha en hälsofrämjande uppgift, eftersom undersökningar började ge antydningar om levnadsvanornas betydelse för förebyggande av insjuknande. Senaste år, då det i medlemsorganisationerna fördes en omfattande diskussion om organisationens roll och uppgifter, ville dagens medlemmar lyfta fram påverkan på människornas andliga kraftresurser, det psykiska välmåendet och orkandet som en av Hjärtförbundets uppgifter. Så, att fastän livet på grund av sjukdomen inte skulle vara perfekt, skulle människan ändå må relativt bra.

Hjärtföreningarna verkar på över 200 orter i olika delar av Finland, och de har cirka 73 tusen medlemmar. Av medlemmarna har de flesta sökt sig till hjärtgemenskapen för att få kunskap och stöd av andra i samma situation, antingen för sin egen eller för en närståendes hjärtsjukdom. Att höra till en gemenskap gör gott åt människan och kan i bästa fall påverka förstärkande på känslan av livskontroll. Hjärtföreningarna är alltså en faktor som förstärker kraftresurserna i hjärtsamfundet.

Vi är också lyhörda för de föreningsaktivas bekymmer för det, att medlemskåren blir allt äldre och för att verksamheten skulle förnyas borde yngre krafter lockas med som aktiva aktörer. Som nation har vi lyckats med det, att insjuknandet i till exempel kranskärlssjukdom har skjutits fram till mycket senare i livet är på 50-talet. Å andra sidan kan vi vara stolta över det, att många äldre människor är medlem i våra hjärtföreningar. Kanske det till och med är så, att det förlänger livet att höra till vår skara.

Det kommer vi inte ifrån, att det allt högre upp i åldern blir aktuellt för människor att söka den kunskap och det stöd av andra i samma situation, som vi erbjuder. Vi kunde börja fundera på, vilka andra lockelser vi kunde lyfta fram, för att fånga upp och få medlemmar som är yngre än vi själva. Rekreationsverksamhet, fester, resor, kulturupplevelser – liksom också metoder för avslappning och vila som ökar sinnets välmående tilltalar speciellt de människor, vars orkande sätt på prov under trycket från familje- och arbetsliv. Också dem har hjärtgemenskapen säkert mycket att ge.

Då det i en undersökning utreddes orsakerna till, varför människor inte hörde till någon förening, var den tredje vanligaste orsaken den, att ingen hade bjudit dem med. Bjud du med alla, som har ett hjärta. 

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.