Suomalaista menestystarinaa kirjoittamassa

Blogikirjoitus -

Suomalaista menestystarinaa kirjoittamassa

Sydäntyötä on tehty Suomessa kuusikymmentä vuotta. Sydänliitto syntyi kansalaisyhteiskunnalle tyypillisellä tavalla: aktiiviset vapaaehtoiset tiedostivat sydän- ja verisuonisairauksien synkän tilanteen ja perustivat maailman toisen ja Euroopan ensimmäisen Sydäntautien vastustamisyhdistyksen, sittemmin Suomen Sydänliitto, vuonna 1955.

Tuolloin meillä oli kyseenalainen kunnia olla maailman sepelvaltimotautikuolleisuustilaston kärjessä. Nyt tiedämme, että elintavat olivat pääsyy synkkään tilanteeseen. Rintamalla jaettujen annostupakoiden seurauksena yli 70 prosenttia miehistä tupakoi säännöllisesti. Pula-ajan helpotettua syötiin innolla kaikkea, mitä aikaisemmin ei ollut saatavilla.

Nykyään työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolleisuus on vain viidennes 1960-luvun lopun tilanteesta. Samansuuntainen kehitys on tapahtunut aivoverenkierron häiriöissä. Kahdeksankymmentäluvun puoliväliin asti myönteisen kehityksen selittivät lähes yksinomaan elintapamuutokset: kovan rasvan vähenemisestä johtunut väestön kolesterolitason lasku, tupakoinnin jyrkkä väheneminen sekä verenpaineen lasku suolan käytön vähenemisen seurauksena. Tämän jälkeen uudet hoidot ja lääkkeet ovat vielä vauhdittaneet kehitystä, mutta edelleenkin yli puolet myönteisestä kehityksestä johtuu elintapojen parantumisesta.

Vuosikymmenien saatossa Sydänliitto on ollut mukana rakentamassa itä-länsitutkimusta, seitsemän maan tutkimusta ja poliisitutkimusta, kaikki sydäntutkimuksen klassikkoja, käynnistämässä Pohjois-Karjala-projektia, toteuttamassa verenpaine-, ravinto- ja liikuntaohjelmia, on hyödyntänyt pienoisröntgenkuvauksia sydänsairauksien diagnosoinnissa, käynnistänyt lääkäriambulanssikokeilun ja ohitusleikkauspalvelun, aloittanut kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennuksen, ollut mukana laatimassa lukuisia ­ehkäisy-, hoito- ja kuntoutussuosituksia sekä kehittänyt ­Sydänmerkin auttamaan kuluttajavalinnoissa. Voimme olla ylpeitä siitä, että Sydänliitto on osa yhtä suomalaisen kansanterveyden suurinta menestystarinaa.

Meidän ei kuitenkaan pidä jäädä paistattelemaan eilisen saavutuksiin, vaan on luotava tulevaisuutta reagoimalla ympäristön muutoksiin ja vastaamalla tulevaisuuden haasteisiin. Jokainen sukupolvi tarvitsee oman Pohjois-Karjala-projektinsa.

Sydänliiton hallitus on tämän vuoden aikana päivittänyt sydäntyön toimintalinjaukset Yksi sydän – sydänterveys ja kansalaistoiminta -strategiassa. Toteuttamiseen osallistuu koko sydänyhteisö: liiton luottamus- ja toimihenkilöt, sydänpiirit jäsenyhdistyksineen sekä liiton valtakunnalliset jäsenjärjestöt. Strategiaa toteutetaan vaikuttamalla päätöksentekoon eri tasoilla, tekemällä itse ja toimimalla yhteistyössä julkisen terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen ja toimijoiden kanssa.

Sydänliiton keskeinen valinta on valtimoterveyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa yhteistyössä Aivoliiton ja Diabetesliiton kanssa. Kolme järjestöä edistävät yhdessä valtimoterveyttä, ehkäisevät valtimosairauksia ja tekevät työtä toimivien hoitoketjujen aikaansaamiseksi, mukaan lukien tarpeen mukainen kuntoutus.

Sydänliitto tavoittelee tulevaisuutta, jossa jokaisella ihmisellä on oikeus elää terveyttä edistävässä ympäristössä. Tämä edellyttää, että yhteiskunta tukee ihmisten kykyä ottaa myös itse vastuuta omasta terveydestään. Terveys, hyvä hoito ja sosiaalinen turvallisuus ovat arvovalintoja. Tasa-arvon on toteuduttava sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta ja etnisestä taustasta riippumatta. Haluamme edelleen vahvistaa järjestön sisäistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Kiitos kaikille sydäntyössä mukana olleille ja oleville luottamus- ja toimihenkilöille niistä viisaista valinnoista, jotka ovat tehneet Suomen Sydänliitosta yhden maamme merkittävimmistä kansanterveys- ja potilasjärjestöistä. Sydänliiton täyttäessä 60 vuotta on hyvä muistaa vanha viisaus: Vain menneisyyden jättiläisten harteille nousemalla voi nähdä tulevaisuuteen.

Tor Jungman

Aiheet

Tunnisteet


Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita. Toimimme monipuolisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Olemme noin 70 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 215 paikalliseen sydänyhdistykseen, 16 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).

Lehdistön yhteyshenkilöt

Marja Kytömäki

Marja Kytömäki

Päätoimittaja +358405361056