Skip to main content

​Tiellä muutokseen

Blogikirjoitus   •   Helmi 02, 2016 16:12 EET

Sydänyhteisölle vuodenvaihteessa tehdyn kyselyn tulokset osoittavat, että sydänyhdistyksissä ja -piireissä sekä valtakunnallisissa jäsenjärjestöissä keskustellaan Yksi sydän -strategiasta. Strategiaan kirjatut asiat on tehty näkyviksi paikallisesti ja alueellisesti tavoitteissa, painotuksissa ja toiminnassa. Kyselyn yksi keskeinen ajatus oli, että kuunnellaan kenttää ja kootaan tietoa mahdollisista muutoksen tarpeista. Kysely lähti yli 300 järjestötoimijalle ja siihen saatiin yli 140 vastausta. Hieno tulos. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Sydänyhteisö siis päivittää toiminnan suuntaviivat tämän kevään aikana. Tavoite on tarkastella toimiamme, rohjeta tiivistää tekemistä ja jopa uskaltaa luopua joistakin tekemisistämme.

Muutos tarkoittaa prosessia, jossa jokin tulee toisenlaiseksi kuin mitä se oli.

Tulin vuonna 2002 Sydänliiton järjestötyöhön ja silloinkin keskusteltiin yhdistyksien ja piirien elinvoimaisuudesta ja lukumäärästä sekä alati keskustelua kirvoittavasta jäsenistöstä, sen määrästä ja jäsenten keski-iästä.

Neljäntoista vuoden aikana koko Suomessa on tapahtunut merkittävä väestön ikääntyminen. Tämä heijastuu myös jäsentemme keski-ikään. Tuolloin 2002 jäsenistömme keski-ikä oli noin 66 vuotta, tämän vuoden alussa se on noin 74 vuotta. On tapahtunut muutos.

Muutoksesta huolimatta yhdistysten toiminta on vahvaa, vireää ja jäsenmäärä on yksi merkittävimmistä kansanterveysjärjestöjen keskuudessa. Siitä iso kiitos yhdistysten aktiiviselle paikalliselle toiminnalle.

Organisaatiomme rakenteessa on myös ollut liikehdintää. Vuosituhannen alussa sydänyhdistyksiä oli 235 ja sydänpiirejä 20. Vuoden vaihteessa vastaavat luvut olivat 228 paikallista yhdistystä ja 16 sydänpiiriä. Valtakunnallisia jäsenjärjestöjä on kolme.

Muutoksessa on kyse myös oppimisesta. Vapaaehtoistoiminnassa sitä tapahtuu lähes aina kun ihmiset vertailevat tapahtunutta ja aiottua toimintaa ja antavat ja saavat siitä palautetta – siis opitaan kokemuksesta.

Sanotaan, että oppiminen on muutosta, muuttumista, eroakin. Muutoksen oppiminen on tietoa ja taitoja, sitä peilataan arvoihin ja muutoksen poluilla kohtaa asenteita. 

Sydänyhteisö on tässä strategian päivitystyössä muutoksen tiellä ja oppimassa. Helmi–maaliskuun aikana toteutuvat strategiapajat ovat tärkeä osa muutoksen prosessia, jossa jokin mahdollisesti tulee toisenlaiseksi kuin se on nyt ollut.

Muutoksen sanotaan olevan myös mahdollisuus. Tämä Yksi sydän -strategian päivitys vahvistaa yhteisömme sisäisiä toimintatapoja, mutta on myös vahva viesti ympäröivälle yhteiskunnalle sydänterveyden ja kansalaistoiminnan ottamisesta huomioon mm. sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta ajatellen.

Keskustellaan, kuunnellaan ja osallistutaan, opitaan ja päivitetään strategia, jossa sydänterveys ja kansalaistoiminta ketteränä ja valloittavana tekee hyvää sydämelle tulevina vuosina.

Timo Ruoko 

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy