Skip to main content

Järjestötoiminta lisää ikäihmisten hyvinvointia

Uutinen   •   Marras 03, 2017 21:59 EET

Kuva Jarno Hämäläinen

Tutkijat Minna Pietilä ja Marja Saarenheimo selvittivät Vanhustyön keskusliiton Eloisa Ikä -hankkeessa, miten ikäihmiset kokevat erilaiseen järjestötoimintaan osallistumisen. Tutkimuksessa selvisi, että kaikkien eniten toiminnasta hyötyivät ne, joilla oli yksinäisyyden kokemuksia ja usein myös muita ongelmia. Toiminta lisäsi heidän hyvinvointiaan ja yksinäisyys väheni. Muilla yhdistystoiminta piti yllä hyvinvointia. Kaikkein tärkeintä osallistuneille oli se, että he saivat äänensä kuuluville.

Ohjelmapäällikkö Reija Heinolan mukaan toiminnan vetäjien on tärkeä huolehtia, että jokaisen ihmisen tilanteeseen ja toiveisiin perehdytään. Myös persoonan huomioiminen auttaa; joku voi vaikka olla niin arka ja ujo, että hänen on hankala lähteä mukaan ryhmiin. Järjestötoimintaan hakeutuvat yleensä jo valmiiksi aktiiviset ihmiset, jolloin toiminnasta tulee heidän mieleistään. Tutkijat toteavat, että on tärkeä kuulla myös niitä, jotka eivät ole valmiiksi aktiivisia, ja kartoittaa heidän tarpeitaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että ihmiset pystyivät toimimaan yhdessä ja auttamaan toisiaan, vaikka heidän elämäntilanteensa olivat hyvin erilaisia.

Yksi hankkeen toteuttajista oli Helsingin Diakonissalaitoksen Seniori Vamos, joka tekee etsivää vanhustyötä. Kunnallisen kotihoidon avulla löydetään vanhuksia, jotka hyötyvät avusta. Heitä tavataan ja toiveista keskustellaan. Yleensä löytyy sopivaa toimintaa tai vapaaehtoisapua arjen pulmiin.

Pietilä ja Saarenheimo havaitsivat tutkimuksessa, että osallistujien mieliala koheni ja käsitys itsestä parani. Nämä ovat tärkeitähyvinvoinnin tekijöitä. Monet ikäihmiset kokivat hankkeiden toimintaan osallistuminen tai tukihenkilön kanssa vietetyn ajan todellisina arjen kohokohtina.

Myös sydänyhdistykset ympäri maata tarjoavat osallistumismahdollisuuksia kaikenikäisille. Ne järjestävät monenlaista toimintaa teatteriretkistä liikuntatapahtumiin. Esimerkiksi Kirkkonummen-Siuntion sydänyhdistyksen puheenjohtaja Aarre Paljakka kertoo ottaneensa tavaksi soittaa uusille jäsenille jonkin aikaa sen jälkeen, kun he liittyvät yhdistykseen. Useimmat ovat mielissään, kun heidät huomioidaan ja toiveita ja kokemuksia kysellään. Näin he kokevat pääsevänsä paremmin mukaan toimintaan.

Lue lisää hankkeista ja tutkimuksesta: www.eloisaikä.fi

Soili Soisalo

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy