Skip to main content

​Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus nopeuttaa hoitoon pääsyä

Uutinen   •   Marras 10, 2016 16:20 EET

Suomessa sairaanhoitajille järjestetään lääkkeen määräämisen lisäkoulutuksia useissa ammattikorkeakouluissa ympäri maata.

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen mahdollistui Suomessa vuosikymmenen alkupuolella. Ensimmäiset lisäkoulutuksen saaneet sairaanhoitajat valmistuivat vuonna 2012 ja vuoden 2015 loppuun mennessä rajattuun lääkkeen määräämiseen olivat oikeutettuja 216 sairaanhoitajaa.

Tärkeinä syinä lakimuutokselle olivat terveyskeskusten lääkäripulan ja lääkäreiden työtaakan helpottaminen ja sairaanhoitajien osaamisen perusteellisempi hyödyntäminen. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänjakoa uudistamalla on haettu rajallisten resurssien tarkempaa käyttöä.

Suomessa sairaanhoitajille järjestetään lääkkeen määräämisen lisäkoulutuksia useissa ammattikorkeakouluissa ympäri maata. Koulutukseen valitaan laillistettuja sairaanhoitajia, joilla on viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus työtehtävässä, jossa hän tulisi lääkkeitä määräämään. Koulutus kestää yhteensä noin puolitoista vuotta ja se toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Yliopistot vastaavat koko farmakologian opetuksesta, kun taas terveydenhuollon organisaatioissa sairaanhoitajat harjoittelevat lääkäriohjaajien valvonnassa. Näiden lisäksi koulutus sisältää esimerkiksi potilaan tutkimisen ja potilasturvallisuuden opetusta.

Suomessa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen oikeutta on rajoitettu tarkoin tiettyihin tauteihin ja lääkkeisiin sekä lääkärin aloittaman lääkehoidon jatkamiseen määrätyissä sairauksissa ja lääkityksissä. Suomessa sairaanhoitajat eivät määrää lääkkeitä laitoshoidossa oleville potilaille, vaan ainoastaan itse tutkimilleen avoterveydenhuollon potilaille, jotka ovat pääasiassa yli 12-vuotiaita. Sairaanhoitajat ovat jo pitkään pitäneet hoitajavastaanottoja itsenäisesti, joten on siis luontevaa, että tähän liitetään myös lääkkeenmääräämisoikeus.

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmä on tehnyt selvityksen sairaanhoitajan lääkkeen määräämisen nykytilanteesta. Selvityksen mukaan sairaanhoitajan lääkkeen määrääminen ja toiminnan kehittäminen nopeuttaa potilaan hoitoon pääsyä ja hoidon aloittamista, tukee potilaan itsehoitoa sekä edistää järkevää ja kustannustehokasta työnjakoa eri ammattiryhmien välillä. Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeutta pyritäänkin laajentamaan terveysasemien ulkopuolelle esimerkiksi kotisairaanhoitoon ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Lisäksi määrättävissä olevien lääkkeiden listaa suunnitellaan laajennettavan koskemaan useampia lääkeaineita.

Lääkkeitä määräävien sairaanhoitajien määrän lisääminen mahdollistaisi sen, että hoitajavastaanotoilla voitaisiin hoitaa potilaita kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin, kun heitä ei tarvitsisi lähettää lääkärin vastaanotolle. STM:n kyselyn mukaan potilaat kokivat sairaanhoitajan vastaanoton myönteisesti ja luottivat sairaanhoitajan ammattitaitoon, vaikka suurin osa vastanneista kävi sairaanhoitajan vastaanotolla ensimmäistä kertaa. Lääkkeitä määräävien sairaanhoitajien määrän lisääminen ja käytäntöjen vakiinnuttaminen vaatii kuitenkin työnjaon kehittämistä ja hyvää moniammatillista yhteistyötä avoterveydenhuollossa.

Esimerkki: Kirsi (52) tulee hoitajan vastaanotolle. Kirsillä on todettu kolme vuotta sitten verenpainetauti, johon hänellä on lääkärin määräyksestä aloitettu lääkitys. Nyt Kirsi haluaa keskustella verenpaineen hoitoon liittyvistä asioista sairaanhoitajan kanssa. Jo kahden vuoden ajan Kirsin verenpainearvot ovat pysyneet alle 140/90. Lääkityksenä hänellä on ollut beetasalpaaja Bisoprolol 2,5 mg 1 tabletti kerran päivässä. Kirsi pyytää sairaanhoitajaa uusimaan reseptin. Sairaanhoitaja tutkii potilaan mittaamalla verenpaineen ja haastattelemalla potilasta. Tutkimuksen jälkeen sairaanhoitaja uusii reseptin, eikä lääkärin vastaanottoaikaa tarvita. Sairaanhoitajan vastaanotto säästää terveydenhuollon ammattilaisten, mutta myös potilaan aikaa, kun potilaan ei tarvitse enää odottaa lääkärin vastaanotolle pääsyä.

Sina Sinkkonen, sairaanhoitajaopiskelija Saimaan AMK

Jenni Huuskonen, sairaanhoitajaopiskelija Saimaan AMK

Susanna Tella, TtT, lehtori, Saimaan AMK

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.