Skip to main content

Sydänpotilaan kannattaa hoitaa hampaansa

Uutinen   •   Tammi 11, 2016 09:38 EET

Sepelvaltimotautia sairastavien kannattaa pitää hyvää huolta hampaistaan, sillä hampaiden irtoaminen lisää selvästi menehtymisriskiä. Ruotsalaistutkijat ovat laskeneet, että, jos sydänpotilaan suussa ei ole yhtään hammasta, hän menehtyy kaksi kertaa todennäköisemmin kuin potilas, jolla on kaikki hampaat suussa.

Sydänpotilaiden suun terveyteen on kiinnitetty erityistä huomiota jo pari vuosikymmentä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa hampaiden menettämisen yhteyttä vakaviin sydäntapahtumiin jo sepelvaltimotautia sairastaneilla potilailla. Tutkimuksessa oli mukana lähes 15 500 potilasta ja heitä seurattiin lähes neljä vuotta.

Potilaat jaettiin viiteen ryhmään sen mukaan, paljonko heillä oli hampaita suussaan. Ääripäinä olivat täysin hampaattomat ja ne, joilla kaikki hampaat olivat tallella. Seuranta-aikana yli 700 potilasta koki sydänkuoleman, yli 1 100 potilasta kuoli muista syistä, yli 300 sairastui aivoverenkiertohäiriöön ja lähes 750 potilasta sai sydäninfarktin.

Tutkijat havaitsivat, että kaikki hampaansa menettäneillä oli lähes kaksinkertainen riski kohdata sydänkuolema kuin niillä, joilla oli kaikki hampaat tallella. Tämä riski oli riippumaton muista sydänriskeistä kuten diabeteksesta ja tupakoinnista. Vastaavaa yhteyttä sydäninfarktiin sairastumiseen ei havaittu.

Tutkijat korostavat, että kyse ei ole pienestä potilasjoukosta. Tässäkin tutkimuksessa 16 prosenttia oli kokonaan vailla hampaita ja 40 prosenttia oli menettänyt puolet hampaistaan. Tutkijat katsovat, että menetettyjen hampaiden määrä voisi olla helppo ja halpa tapa löytää potilaat, jotka vaativat normaalia tehokkaampaa hoitoa.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Preventive Cardiology -lehdessä.

Kuva Marja Seppälä

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy