Skip to main content

​Uusi tutkimus ei tuo muutosta ravitsemussuosituksiin

Uutinen   •   Helmi 20, 2017 12:36 EET

Sydänmerkki ohjaa parempiin valintoihin. Kuva Sydänruokaa-keittokirjasta.

Uusin terveellisen ruuan periaatteiden kumoaminen on aiheuttanut hämmennystä ja levinnyt laajasti sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Jari Ristiranta on kommentoinut Ravitsemus ja Terveys -blogissaan Maailman sydänjärjestön entisen puheenjohtajan, professori Salim Yusufin esitystä kardiologian konferenssissa Davosissa Sveitsissä 12. helmikuuta 2017. Yusuf esitteli tutkimustuloksia laajasta sydän- ja verisuonitauteihin liittyvästä PURE-tutkimuksesta. Hämmennystä on herättänyt väite, että tutkimuksen mukaan hiilihydraattien syönti oli yhteydessä suurempaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja rasvan syönti oli yhteydessä pienempään riskiin.

Suomalaiset ravitsemuksen asiantuntijat huomauttavat, että tämäkään tutkimus ei muuta mitään siitä, mitä valtion ravitsemusneuvottelukunta suomalaisissa ravitsemussuosituksissaan pohjoismaisiin pohjaten on linjannut. Myöskään Sydänliiton suosituksiin ei ole tulossa muutoksia.

Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala tähdentää, että professori Salim Yusuf ei edusta puheenvuorollaan kardiologien nykykäsitystä, vaan vain omia käsityksiään. Salim Yusuf ei ole ravitsemuksen asiantuntija. Maailman sydänjärjestön puheenjohtajana hän toimi ennen nykyistä puheenjohtajaa David Woodia.

PURE-tutkimus (Prospective Urban Rural Epidemiology Study) on 25 maassa toteutettava 12 vuoden seurantatutkimus, jonka perimmäisenä tavoitteena on tutkia kaupungistumisen vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöihin. Kyseessä on havainnointitutkimus, joka selvittää terveyseroja kehittyneiden ja alikehittyneiden maiden välillä fokuksena sydän- ja verisuonisairaudet. Tutkimuksesta on julkaistu lukuisia artikkeleita, joiden teemana on ollut esimerkiksi terveellisten elintapojen erot kehittyneissä ja alikehittyneissä maissa, verenpaineen hoidon erot kehittyneissä ja alikehittyneissä maissa sekä vastaavat erot ylipainon ja tupakoinnin suhteen.

– Tutkimuksen perusasetelma ei siis ole ravitsemustieteellinen. Eroja mukana olevien maiden ruokavaliossa voidaan havainnoida, mutta tutkimuksen lähtökohta ei ole uusien ravitsemussuositusten laatiminen, Anna-Mari Hekkala sanoo.

– Sydänliiton ravitsemuksen asiantuntijaryhmä on käsitellyt Yusufin esitystä kokouksessaan ja todennut, että tämä yksittäinen havainnoiva tutkimus ei anna mitään perusteita muuttaa ravitsemussuosituksia, kertoo Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa.

– Yusuf esitteli tieteellisessä julkaisussa julkaisemattomia havaintojaan, jotka perustuivat muuhun tarkoitukseen laadittuun tutkimusasetelmaan.

PURE-tutkimuksessa todettiin aineiston laajuudesta huolimatta lukuisia menetelmällisiä puutteita. Ravitsemussuositukset perustuvat aina laajaan tutkimusnäyttöön, jossa viestiä tukevat useat laadukkaasti toteutetut sekä kokeelliset että seurantatutkimukset.

– Terveyden kannalta on edelleen tärkeää suosia pehmeitä, tyydyttymättömiä rasvoja, kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä täysjyväviljaa. Samalla on hyvä vähentää kovan, tyydyttyneen rasvan, sokerin ja vähäkuituisen viljan sekä suolan saantia, Tuija Pusa muistuttaa.

Kommentit (7)

  Mikä tässä Yusumin esittämässä tutkimuksessa ei pitänyt paikkansa? Hiilihydraattien ja sydäntautien yhteys oli hyvin selkeä. Myös rasvat edistivät sydänterveyttä lievästi.
  Paljon muitakin uusia tutkimuksia vahvistavat PURE-tutkimuksen tuloksia (jos ette löydä, voin auttaa). Ravitsemussuositukset perustuvat valitettavasti vanhoihin konsensuspäätöksiin eikä uusiin oikein tehtyihin tutkimuksiin. Kirjoititte ”Ravitsemussuositukset perustuvat aina laajaan tutkimusnäyttöön”, jos näin on kertokaa yksi tutkimus, joka osoittaa, että pitkälle prosessoidun tuontimargariinin ja rasvattoman maidon pakkosyöttö koululapsille on terveyden kannalta perusteltua?

  - Thorleif Nordström - 2017-02-20 14:33 EET

  Kertokaa sitten mitkä tutkimukset puoltavat sitä että esimerkiksi tyydyttyneet rasvat aiheuttavat sydänsairauksia?

  - Markku - 2017-02-20 19:47 EET

  Ihmettelen Sydänliiton uutisointia. Ikään kuin Ysufin esittelemä tutkimus olisi ainoa laatuaan. Mihin laajoihin ja laadukkaisiin tutkimuksiin Sydänliitto suosituksissaan saan nojaa?

  - Juhani Kääriäinen - 2017-02-21 07:58 EET

  Sydänliiton ravitsemussuosituksen lähteet löytyvät osoitteesta: http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/ruoka-sydanterveyden-edistamisessa-sydanliiton-ravitsemussuositus.
  Lähdelinkeistä löytyvien suositusten ja katsausten takaa löytyvät yksityiskohtaisemmat tutkimuslinkit.
  Yusufin tutkimus oli seurantatutkimus, jonka menetelmällisistä haasteista ravitsemustutkimuksen suhteen on professori Tiina Laatikainen kirjoittanut lyhyesti oheisessa blogissaan: http://kttravi.blogspot.fi/2015_02_01_archive.html.

  - Tuija Pusa - 2017-02-21 10:00 EET

  Tiina Laatikaisen blogi: http://kttravi.blogspot.fi/2015_02_01_archive.html

  - Marja Kytömäki - 2017-02-21 13:56 EET

  Yksi Iso-Britannian arvostetuimmista sydänlääkäreistä, tohtori Aseem Malhotra kertoo rohkeana miehenä totuuden rasvasta ja sokerista.
  http://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artikkeli/vuosikymmenten-uskomukset-taytta-puppua-sydanlaakari-tama-on-totuus-rasvasta-ja-sokerista/6320460#.WK0vOWO3Fjw.facebook
  Kuka Sydänliiton, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan tai Diabetesliiton asiantuntijoista osaa kertoa a) yksi selkeä tutkimus, joka osoittaa, että pitkälle prosessoidun tuontimargariinin ja rasvattoman maidon pakkosyöttö Suomalaisille koululapsille on terveyden kannalta perusteltua?
  b) mikä tutkimus osoittaa, että sopiva, terveellinen hiilihydraattimäärä on 45–60 % energiamäärästä (jopa diabeetikoille)?

  - Thorleif Nordström - 2017-02-22 12:18 EET

  Edellä kerrottujen lähteiden lisäksi voidaan mainita ainakin kaksi mittavaa suomalaista tutkimusta, STRIP http://stripstudy.utu.fi/tutkimus.html#tuloksia ja LASERI http://youngfinnsstudy.utu.fi/suomeksi.html
  STRIPin lähes 150 tieteellisen julkaisun ohella tutkimuksesta on tehty 18 väitöskirjaa. Tutkimuksen tulosten perusteella on Suomessa mm. otettu käyttöön suositus rasvattoman maidon ja kasvi­öljylisän käytöstä yhden vuoden iästä alkaen. STRIP-tutkimuksen tuottama tieto oli myös vahvasti esillä Yhdysvalloissa vuonna 2011 julkaistussa suosituksessa sydän- ja verisuoniterveyden edistämisestä lapsilla ja nuorilla
  (http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/peds_guidelines_full.pdf).
  Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus on yksi maailman suurimmista tutkimuksista, jossa selvitetään sydän- ja verisuonitautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä lapsuudesta alkaen. Sen päätavoitteena on tutkia lapsuuden elintapojen, biologisten ja psykologisten vaaratekijöiden sekä perimän merkitystä valtimotautien sairastumisriskiin aikuisena. LASERI-tutkimus alkoi vuonna 1980, jolloin yli 3 500 lasta ja nuorta osallistui ensimmäiseen suureen kenttätutkimukseen. Sen jälkeen tutkimushenkilöitä on seurattu useissa kenttätutkimuksissa, joista viimeisin valmistui vuonna 2012. Yksi tärkeimmistä LASERI-tutkimuksen löydöksistä on, että lapsuus- ja teini-iän riskitekijöillä, kuten kohonneella seerumin kolesterolipitoisuudella ja verenpaineella, lihavuudella sekä tupakoinnilla, on tärkeä merkitys valtimokovettumataudin varhaismuutosten syntyyn. Tuloksesta johtuen viime aikoina onkin painotettu lapsuusiän elintapojen merkitystä sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä.

  - Marja Kytömäki - 2017-02-22 12:47 EET

Lisää kommentti

Kommentti

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/fi/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.