Skip to main content

Ylipainon yleistyminen on mahdollista pysäyttää

Uutinen   •   Huhti 13, 2018 15:28 EEST

Kuva Johannes Romppanen.

Lihomiskehityksen pysäyttämiseksi tarvitaan yhteistyötä, vaikuttavia menetelmiä ja oikeanlaista tukea.

Työikäisen väestön lihominen on yleistynyt kuuden viime vuoden aikana FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan. Vuoteen 2011 verrattuna nousua on kolmen prosenttiyksikön verran. Se vastaa noin 1,4 kilon lisäystä henkilöä kohti.

Selvityksen mukaan jo yli 70 % miehistä ja 63 % naisista on ylipainoisia eli painoindeksi, BMI, on yli 25 kg/m2. Lihavia (BMI ≥ 30 kg/m2) on yli neljännes suomalaisista.. Suurentunut vyötärönympärys mitattiin jo lähes puolella aikuisista. Keskivertonaisella on siis noin 7 kg ylipainoa ja keskivertomiehellä 10 kg. Lihavuus oli yleisempää alemmilla koulutusasteilla ja lisääntyy ikääntyessä. Jos sama kehitys jatkuu, lähes joka kolmannen ennustetaan olevan lihava 10 vuoden kuluttua.

FinTerveys-väestötutkimukseen osallistui satunnaisotannalla noin 10 000 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta henkilöä. Tutkimuksesta julkaistiin nyt tulokset 30 vuotta täyttäneestä väestöstä. FinTerveys-tutkimus toteutettiin 50 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin 13.4. Kansanterveyspäivillä.

Tuloksia ylipainosta ja lihavuudesta pidetään hälyttävinä, koska liika rasva, erityisesti vyötärölle kertyneenä, lisää riskiä sairastua mm. tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, moniin syöpiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Ylipainon yleistyminen koskee kaikkia ikäluokkia, myös nuoria ja lapsia. Väestön lihomiskehityksen pysäyttäminen ja erityisesti sen ehkäisy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaatii laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreilla, kuten terveyden edistämistoimiaihmisten asuinympäristöissä, päivähoidossa, kouluissa, työpaikoilla,vapaa-ajan harrastuksissa ja palveluissa.

Monialaisen ammatillisen yhteistyön lisäksi, tarvitaan konkreettisia työvälineitä ja tukea sekä terveydenhuoltoon, että ihmisille itselleen. Neuvoloiden ja alakoulujen terveydenhuollossa on käytössä Neuvokas perhe -työvälineet, joiden avulla perheet saavat tukea ja kannustustaniihin terveyden teemoihin, joita he itse tällä hetkellä kokevat tarvitsevansa.

Tärkeää on myös mahdollisuus tehdä näkyväksi asioita, jotka ovat jo hyvin. Ylipainon vähentämisen ei pidä olla virheiden ja vikojen etsintää, vaan ennen kaikkea olemassa olevan toimivan vahvistusta. Myös Sydänmerkki-ateria osalla julkisen sektorin toimijoista tukee terveellisiä lounasvalintoja.Jo pienillä elintapamuutoksilla voi edistää hyvinvointiaan. Laihdutuskuurit ja tiukat ohjelmat johtavat usein pitkällä aikavälillä haluttua päinvastaiseen tulokseen eli kilojen kertymiseen.Jokaisen tulisi saada tarvitsemaansa tukea omien elintapojensa muutoksen toteuttamiseksi ja mahdollisuus nähdä itsensä pystyvänä ja osaavana oman arkensa asiantuntijana.

Kommentit (2)

    Olen itse yli seitsemänkymppinen nainen ja painoindeksin mukaan ylipainoinen. Olen aina kapinoinut näitä "yksi totuus"-asioita vastaan. Meillä kaikilla ei voi olla yksi ja ainoa painoindeksi samoin kuin vyötärönympäryskin. Ruumiinrakenne on otettava jotenkin huomioon painoindeksin lisäksi. Jos on kaksi saman pituista henkilöä, mutta ruumiinrakenne on toisella siro ja toisella romuluinen, tulos on selvä jo ennen painoindeksin laskemista: romuluinen on taatusti ylipainoinen ja vyötärönympärys ihan liian pitkä.

    - Anna-Liisa Takala - 2018-05-27 07:47 EEST

    Painoindeksi (kg/m2) ja vyötärönympärys ovat vakiintuneita aikuisten ylipainon ja lihavuuden mittareita terveydenhuollossa. Painoindeksi ei erottele rasvamassaa lihaksesta eikä ota huomioon rasvan sijaintia kehossa. Vyötärönympärys ei puolestaan ota huomioon ihmisen pituutta. Siksi näitä käytetään terveydenhuollossa yleensä yhdessä. Kokonaisuutta arvioitaessa myös kehonrakenne tulee ottaa huomioon.
    Yksilötasolla jokaisen terveyttä pitäisi arvioida kokonaisuutena, ei vain painoon liittyvien mittareiden perusteella. Tavoitteena on ensisijaisesti turvata hyvä terveydentila, toimintakyky ja elämänlaatu. Tutkimuksista tiedetään, että kun painoindeksin raja-arvot ylittyvät, väestötasolla on selvä yhteys lihavuuteen liittyvien sairauksien ilmaantumiseen. Siksi nämä arvot on annettu hoidon tarpeen määrittämisen tueksi. Lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa ikääntyneille (yli 60 v.) on väljemmät raja-arvot kuin työikäisille. Ikääntyessä on erityisen tärkeää lihasmassan säilyttäminen.

    - Tuija Pusa - 2018-05-29 10:40 EEST

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy