This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Latest news

Social media

Nå som vi flytter fra Tøyen til Bjørvika, er det mange verk og gjenstander som skal klargjøres for flytting. En av disse er Edvard Munch sin kurvstol som vi finner igjen i flere av hans verk, bl.a i Døden i sykeværelset. I Døden i sykeværelset ser vi familien samlet og Sophie Munch, Edvard Munchs storesøster, sitter i kurvstolen. Hun døde av tuberkulose 9. november 1877. Munch fanget minnet om hennes død i en rekke malerier, trykk og tegninger.

Edvard Munch tok vare på kurvstolen, og den har gjennom årene fått originale reparasjoner, mest sannsynlig av Munch og familien. Stolen er i dag veldig sårbar og skal renses og konserveres av konservator og tekstilkonservator.

Edvard Munch, Døden i sykeværelset, 1893. Utsnitt

Edvard Munch, Det syke barn, 1927. Utsnitt © Munchmuseet // During the process of moving from Tøyen to Bjørvika, there are many artworks and objects to be prepared for relocation. An example is Edvard Munch's wicker chair which retrieves in several of his works, such as Death in the Sickroom. Munch painted his older sister Sophie in this wicker chair. She died from tuberculosis in 1877 at age 15. Munch captured the memory of her death in numerous paintings, prints and drawings.

The wicker chair has over the years received original repairs, most likely by Munch and the family. Today it is very fragile. The chair will now be cleaned and preserved by conservators.

Edvard Munch, Death in the Sickroom, 1893

Edvard Munch, The Sick Child, 1927

#munchmuseet #edvardmunch #munchpåflyttefot

Nå som vi flytter fra Tøyen til Bjørvika, er det mange verk og gjenstander som skal klargjøres for flytting. En av disse er Edvard Munch sin kurvstol som vi finner igjen i flere av hans verk, bl.a i Døden i sykeværelset. I Døden i sykeværelset ser vi familien samlet og Sophie Munch, Edvard Munchs storesøster, sitter i kurvstolen. Hun døde av tuberkulose 9. november 1877. Munch fanget minnet om hennes død i en rekke malerier, trykk og tegninger. Edvard Munch tok vare på kurvstolen, og den har gjennom årene fått originale reparasjoner, mest sannsynlig av Munch og familien. Stolen er i dag veldig sårbar og skal renses og konserveres av konservator og tekstilkonservator. Edvard Munch, Døden i sykeværelset, 1893. Utsnitt Edvard Munch, Det syke barn, 1927. Utsnitt © Munchmuseet // During the process of moving from Tøyen to Bjørvika, there are many artworks and objects to be prepared for relocation. An example is Edvard Munch's wicker chair which retrieves in several of his works, such as Death in the Sickroom. Munch painted his older sister Sophie in this wicker chair. She died from tuberculosis in 1877 at age 15. Munch captured the memory of her death in numerous paintings, prints and drawings. The wicker chair has over the years received original repairs, most likely by Munch and the family. Today it is very fragile. The chair will now be cleaned and preserved by conservators. Edvard Munch, Death in the Sickroom, 1893 Edvard Munch, The Sick Child, 1927 #munchmuseet #edvardmunch #munchpåflyttefot

Nå som vi flytter fra Tøyen til Bjørvika, er det mange verk og gjenstander som skal klargjøres for flytting. En av disse er Edvard Munch sin kurvstol som vi finner igjen i flere av hans verk, bl.a i Døden i sykeværelset. I Døden i sykeværelset ser vi familien samlet og Sophie Munch, Edvard Munchs storesøster, sitter i kurvstolen. Hun døde av tuberkulose 9. november 1877. Munch fanget minnet om hennes død i en rekke malerier, trykk og tegninger.

Edvard Munch tok vare på kurvstolen, og den har gjennom årene fått originale reparasjoner, mest sannsynlig av Munch og familien. Stolen er i dag veldig sårbar og skal renses og konserveres av konservator og tekstilkonservator.

Edvard Munch, Døden i sykeværelset, 1893. Utsnitt

Edvard Munch, Det syke barn, 1927. Utsnitt © Munchmuseet // During the process of moving from Tøyen to Bjørvika, there are many artworks and objects to be prepared for relocation. An example is Edvard Munch's wicker chair which retrieves in several of his works, such as Death in the Sickroom. Munch painted his older sister Sophie in this wicker chair. She died from tuberculosis in 1877 at age 15. Munch captured the memory of her death in numerous paintings, prints and drawings.

The wicker chair has over the years received original repairs, most likely by Munch and the family. Today it is very fragile. The chair will now be cleaned and preserved by conservators.

Edvard Munch, Death in the Sickroom, 1893

Edvard Munch, The Sick Child, 1927

#munchmuseet #edvardmunch #munchpåflyttefot

Nå som vi flytter fra Tøyen til Bjørvika, er det mange verk og gjenstander som skal klargjøres for flytting. En av disse er Edvard Munch sin kurvstol som vi finner igjen i flere av hans verk, bl.a i Døden i sykeværelset. I Døden i sykeværelset ser vi familien samlet og Sophie Munch, Edvard Munchs storesøster, sitter i kurvstolen. Hun døde av tuberkulose 9. november 1877. Munch fanget minnet om hennes død i en rekke malerier, trykk og tegninger. Edvard Munch tok vare på kurvstolen, og den har gjennom årene fått originale reparasjoner, mest sannsynlig av Munch og familien. Stolen er i dag veldig sårbar og skal renses og konserveres av konservator og tekstilkonservator. Edvard Munch, Døden i sykeværelset, 1893. Utsnitt Edvard Munch, Det syke barn, 1927. Utsnitt © Munchmuseet // During the process of moving from Tøyen to Bjørvika, there are many artworks and objects to be prepared for relocation. An example is Edvard Munch's wicker chair which retrieves in several of his works, such as Death in the Sickroom. Munch painted his older sister Sophie in this wicker chair. She died from tuberculosis in 1877 at age 15. Munch captured the memory of her death in numerous paintings, prints and drawings. The wicker chair has over the years received original repairs, most likely by Munch and the family. Today it is very fragile. The chair will now be cleaned and preserved by conservators. Edvard Munch, Death in the Sickroom, 1893 Edvard Munch, The Sick Child, 1927 #munchmuseet #edvardmunch #munchpåflyttefot

Er det snø der du er? ❄️
Edvard Munch, Vinter i Kragerø, 1916 (c) Munchmuseet // Is it snow where you are? ❄️
Edvard Munch, Winter in Kragerø, 1916

#munchmuseet #edvardmunch #winterbreak #snow

Er det snø der du er? ❄️ Edvard Munch, Vinter i Kragerø, 1916 (c) Munchmuseet // Is it snow where you are? ❄️ Edvard Munch, Winter in Kragerø, 1916 #munchmuseet #edvardmunch #winterbreak #snow

Er det snø der du er? ❄️
Edvard Munch, Vinter i Kragerø, 1916 (c) Munchmuseet // Is it snow where you are? ❄️
Edvard Munch, Winter in Kragerø, 1916

#munchmuseet #edvardmunch #winterbreak #snow

Er det snø der du er? ❄️ Edvard Munch, Vinter i Kragerø, 1916 (c) Munchmuseet // Is it snow where you are? ❄️ Edvard Munch, Winter in Kragerø, 1916 #munchmuseet #edvardmunch #winterbreak #snow

Kysset – Det regnede en varm Regn
Jeg tog hende om
Livet – hun går
langsomt efter – To store Øine mod
mine – et vådt
Kind mod mit
mine Læber
sank ind i hendes Trærne og Luften og
al Jorden forsvandt
og jeg så ind i en ny
Verden – jeg aldrig
før havde set 
Edvard Munch, Notatbok, 1903-04 
Edvard Munch, Kyss på stranden i måneskinn, 1914 // The Kiss – A warm Rain fell
I held her around
the Waist – she follows
slowly – Two large Eyes facing
mine – a wet
Cheek against mine
my Lips
sank into hers 
The Trees and the Air and
the entire Earth vanished
and I looked into a new
World – I had never
dreamed of before 
Edvard Munch, Notebook, 1903-04
Edvard Munch, Kiss on the Shore by Moonlight, 1914

#munchmuseet #edvardmunch #valentines

Kysset – Det regnede en varm Regn Jeg tog hende om Livet – hun går langsomt efter – To store Øine mod mine – et vådt Kind mod mit mine Læber sank ind i hendes Trærne og Luften og al Jorden forsvandt og jeg så ind i en ny Verden – jeg aldrig før havde set Edvard Munch, Notatbok, 1903-04 Edvard Munch, Kyss på stranden i måneskinn, 1914 // The Kiss – A warm Rain fell I held her around the Waist – she follows slowly – Two large Eyes facing mine – a wet Cheek against mine my Lips sank into hers The Trees and the Air and the entire Earth vanished and I looked into a new World – I had never dreamed of before Edvard Munch, Notebook, 1903-04 Edvard Munch, Kiss on the Shore by Moonlight, 1914 #munchmuseet #edvardmunch #valentines

Kysset – Det regnede en varm Regn
Jeg tog hende om
Livet – hun går
langsomt efter – To store Øine mod
mine – et vådt
Kind mod mit
mine Læber
sank ind i hendes Trærne og Luften og
al Jorden forsvandt
og jeg så ind i en ny
Verden – jeg aldrig
før havde set 
Edvard Munch, Notatbok, 1903-04 
Edvard Munch, Kyss på stranden i måneskinn, 1914 // The Kiss – A warm Rain fell
I held her around
the Waist – she follows
slowly – Two large Eyes facing
mine – a wet
Cheek against mine
my Lips
sank into hers 
The Trees and the Air and
the entire Earth vanished
and I looked into a new
World – I had never
dreamed of before 
Edvard Munch, Notebook, 1903-04
Edvard Munch, Kiss on the Shore by Moonlight, 1914

#munchmuseet #edvardmunch #valentines

Kysset – Det regnede en varm Regn Jeg tog hende om Livet – hun går langsomt efter – To store Øine mod mine – et vådt Kind mod mit mine Læber sank ind i hendes Trærne og Luften og al Jorden forsvandt og jeg så ind i en ny Verden – jeg aldrig før havde set Edvard Munch, Notatbok, 1903-04 Edvard Munch, Kyss på stranden i måneskinn, 1914 // The Kiss – A warm Rain fell I held her around the Waist – she follows slowly – Two large Eyes facing mine – a wet Cheek against mine my Lips sank into hers The Trees and the Air and the entire Earth vanished and I looked into a new World – I had never dreamed of before Edvard Munch, Notebook, 1903-04 Edvard Munch, Kiss on the Shore by Moonlight, 1914 #munchmuseet #edvardmunch #valentines

Det er stor interesse for Munchs fotografier i svenske medier i forbindelse med utstillingen, Edvard Munchs fotografier. Det eksperimentelle jaget. Utstillingen er et samarbeid mellom Munchmuseet og Thielska Galleriet i Stockholm. Bildene er undersøkende og poetiske og viser Munch og hans nærmeste omgivelser: «selfies» fra nerveklinikken, stranden eller hagen. // Great interest in Munch's photographs in Swedish media. In collaboration with the Munchmuseet, the Thielska Gallery in Stockholm presents the exhibition, The Experimental Self: Edvard Munch’s Photography. Edvard Munch was one of the first artists to take “selfies.” He pursued photography as an experimental medium and himself as an experimental subject. 
1. Edvard Munch on the trunk in his studio in 82 Lützows, 1902
2. Edvard Munch in profile, 1908-09
3. Self-Portrait "à la Marat" at Dr. Jacobson's Clinic in Copenhagen, 1908-09
#thielskagalleriet 
#edvardmunch #munchmuseet

Det er stor interesse for Munchs fotografier i svenske medier i forbindelse med utstillingen, Edvard Munchs fotografier. Det eksperimentelle jaget. Utstillingen er et samarbeid mellom Munchmuseet og Thielska Galleriet i Stockholm. Bildene er undersøkende og poetiske og viser Munch og hans nærmeste omgivelser: «selfies» fra nerveklinikken, stranden eller hagen. // Great interest in Munch's photographs in Swedish media. In collaboration with the Munchmuseet, the Thielska Gallery in Stockholm presents the exhibition, The Experimental Self: Edvard Munch’s Photography. Edvard Munch was one of the first artists to take “selfies.” He pursued photography as an experimental medium and himself as an experimental subject. 1. Edvard Munch on the trunk in his studio in 82 Lützows, 1902 2. Edvard Munch in profile, 1908-09 3. Self-Portrait "à la Marat" at Dr. Jacobson's Clinic in Copenhagen, 1908-09 #thielskagalleriet #edvardmunch #munchmuseet

Det er stor interesse for Munchs fotografier i svenske medier i forbindelse med utstillingen, Edvard Munchs fotografier. Det eksperimentelle jaget. Utstillingen er et samarbeid mellom Munchmuseet og Thielska Galleriet i Stockholm. Bildene er undersøkende og poetiske og viser Munch og hans nærmeste omgivelser: «selfies» fra nerveklinikken, stranden eller hagen. // Great interest in Munch's photographs in Swedish media. In collaboration with the Munchmuseet, the Thielska Gallery in Stockholm presents the exhibition, The Experimental Self: Edvard Munch’s Photography. Edvard Munch was one of the first artists to take “selfies.” He pursued photography as an experimental medium and himself as an experimental subject. 
1. Edvard Munch on the trunk in his studio in 82 Lützows, 1902
2. Edvard Munch in profile, 1908-09
3. Self-Portrait "à la Marat" at Dr. Jacobson's Clinic in Copenhagen, 1908-09
#thielskagalleriet 
#edvardmunch #munchmuseet

Det er stor interesse for Munchs fotografier i svenske medier i forbindelse med utstillingen, Edvard Munchs fotografier. Det eksperimentelle jaget. Utstillingen er et samarbeid mellom Munchmuseet og Thielska Galleriet i Stockholm. Bildene er undersøkende og poetiske og viser Munch og hans nærmeste omgivelser: «selfies» fra nerveklinikken, stranden eller hagen. // Great interest in Munch's photographs in Swedish media. In collaboration with the Munchmuseet, the Thielska Gallery in Stockholm presents the exhibition, The Experimental Self: Edvard Munch’s Photography. Edvard Munch was one of the first artists to take “selfies.” He pursued photography as an experimental medium and himself as an experimental subject. 1. Edvard Munch on the trunk in his studio in 82 Lützows, 1902 2. Edvard Munch in profile, 1908-09 3. Self-Portrait "à la Marat" at Dr. Jacobson's Clinic in Copenhagen, 1908-09 #thielskagalleriet #edvardmunch #munchmuseet

Gratulerer med morsdagen! Edvard Munch, Mor og datter i hagen, 1920 // Happy Mother's Day! Edvard Munch, Mother and Daughter in the Garden, 1920 ©munchmuseet #morsdag #mothersday #munchmuseet

Gratulerer med morsdagen! Edvard Munch, Mor og datter i hagen, 1920 // Happy Mother's Day! Edvard Munch, Mother and Daughter in the Garden, 1920 ©munchmuseet #morsdag #mothersday #munchmuseet

Gratulerer med morsdagen! Edvard Munch, Mor og datter i hagen, 1920 // Happy Mother's Day! Edvard Munch, Mother and Daughter in the Garden, 1920 ©munchmuseet #morsdag #mothersday #munchmuseet

Gratulerer med morsdagen! Edvard Munch, Mor og datter i hagen, 1920 // Happy Mother's Day! Edvard Munch, Mother and Daughter in the Garden, 1920 ©munchmuseet #morsdag #mothersday #munchmuseet

I utstillingen «Alt det vi eier» kan man oppleve flere av Munchs landskapsmalerier vevet sammen med andre verk med landskapsmotiver av blant andre Amaldus Nielsens og Ludvig Ravensberg. // The exhibition “Everything We Own” includes paintings of landscapes by Edvard Munch, in addition you can see other gems from artist like Amaldus Nielsen and Ludvig Ravensberg. 
2) Edvard Munch, Drivhuset om høsten, 1916 
3) Amaldus Nielsen, Olafsundet, Ny-Hellesund, 1911
4) Ludvig Ravensberg, Min have i Roma, 1911 ©Munchmuseet #altdetvieier #munchmuseet

I utstillingen «Alt det vi eier» kan man oppleve flere av Munchs landskapsmalerier vevet sammen med andre verk med landskapsmotiver av blant andre Amaldus Nielsens og Ludvig Ravensberg. // The exhibition “Everything We Own” includes paintings of landscapes by Edvard Munch, in addition you can see other gems from artist like Amaldus Nielsen and Ludvig Ravensberg. 2) Edvard Munch, Drivhuset om høsten, 1916 3) Amaldus Nielsen, Olafsundet, Ny-Hellesund, 1911 4) Ludvig Ravensberg, Min have i Roma, 1911 ©Munchmuseet #altdetvieier #munchmuseet

I utstillingen «Alt det vi eier» kan man oppleve flere av Munchs landskapsmalerier vevet sammen med andre verk med landskapsmotiver av blant andre Amaldus Nielsens og Ludvig Ravensberg. // The exhibition “Everything We Own” includes paintings of landscapes by Edvard Munch, in addition you can see other gems from artist like Amaldus Nielsen and Ludvig Ravensberg. 
2) Edvard Munch, Drivhuset om høsten, 1916 
3) Amaldus Nielsen, Olafsundet, Ny-Hellesund, 1911
4) Ludvig Ravensberg, Min have i Roma, 1911 ©Munchmuseet #altdetvieier #munchmuseet

I utstillingen «Alt det vi eier» kan man oppleve flere av Munchs landskapsmalerier vevet sammen med andre verk med landskapsmotiver av blant andre Amaldus Nielsens og Ludvig Ravensberg. // The exhibition “Everything We Own” includes paintings of landscapes by Edvard Munch, in addition you can see other gems from artist like Amaldus Nielsen and Ludvig Ravensberg. 2) Edvard Munch, Drivhuset om høsten, 1916 3) Amaldus Nielsen, Olafsundet, Ny-Hellesund, 1911 4) Ludvig Ravensberg, Min have i Roma, 1911 ©Munchmuseet #altdetvieier #munchmuseet

Welcome to Munchmuseet!

The Munchmuseet's collection includes original artwork, texts, photographs, documents and a number of personal objects by Edvard Munch.

Munch Museum also includes Stenersen Collection.

The museum's mission is to manage collections through conservation, research and dissemination.

Munchmuseet
Visit our other newsrooms