Skip to main content

Nieuwigheden AP Hogeschool: flexibel studeren in het nieuwe academiejaar

Persbericht   •   jun 27, 2019 14:52 CEST

Als snelst groeiende hogeschool in Antwerpen blijft AP Hogeschool vernieuwen. Volgend academiejaar staan er nieuwe bachelor- en masteropleidingen en postgraduaten klaar. Allemaal gericht op praktijk, flexibiliteit én de toekomstige arbeidsmarkt. Denk maar aan de bachelor Rechtspraktijk in avondonderwijs, het postgraduaat Content Marketing of de master Dans, … primeurs voor Vlaanderen én met een grote vraag vanuit het werkveld.

Departement Management en communicatie:

Bachelor Rechtspraktijk in avondonderwijs: Vanaf september organiseert AP de bachelor Rechtspraktijk ook ‘s avonds. Met de nieuwe avondtrajecten komt AP tegemoet aan de actuele noden van de arbeidsmarkt. Afgestudeerden met een diploma Rechtspraktijk zijn immers erg in trek. Alleen al in Antwerpen zijn er volgens de VDAB 152 openstaande vacatures voor een juridische medewerker op bachelor niveau. Uit een recente bevraging blijkt dat de meeste studenten meteen een job aangeboden krijgen op hun stageplaats. 60% van de studenten gaat hierop in, de overige 40% stroomt door naar de universiteit om nog een master Rechten of Criminologie te behalen. Het individueel avondtraject geeft de kans om de opleiding op eigen tempo af te werken. Ideaal om studie te combineren met werk of gezin. Meer info: www.ap.be/opleiding/rechtspraktijk

Postgraduaat Content Marketing: Ook met het allereerste Vlaamse postgraduaat Content Marketing komt AP tegemoet aan een grote vraag vanuit het werkveld, namelijk die naar professioneel opgeleide content marketeers. Bij content marketing kiezen bedrijven niet voor de harde verkoopstaal of promoties, maar delen ze verhalen om zo stapsgewijs een publiek op te bouwen en aan zich te binden. Met dit nieuwe postgraduaat mikt de hogeschool zowel op pas afgestudeerden als op mensen met werkervaring die hun kennis verder willen uitbreiden. Meer info: www.contentrules.be

Departement Gezondheid en Welzijn:

Postgraduaat coaching: Deze opleiding speelt in op de nieuwe trend van interne coaches. Organisaties zetten steeds vaker medewerkers in om de rol van interne coach op te nemen, naast hun andere rol binnen de organisatie (als bvb HRM-medewerker, leidinggevende, dienstverlener, …). Zo coachen ze andere medewerkers vanuit een niet-hiërarchische rol. Met het postgraduaat wil AP een bijdrage leveren aan de noodzakelijke professionalisering van het beroep van coach. Meer info: www.ap.be/opleiding/coaching

Departement Onderwijs en Training:

Leraar Nederlands als niet-thuistaal (NT2): Deze nieuwe, 1- jarige opleiding richt zich specifiek op leraren die Nederlands willen geven aan nieuwkomers uit het basis-, secundair- én volwassenenonderwijs wiens thuistaal niet het Nederlands is. Tot nu toe bestond dit onderwijsvak nog niet in Vlaanderen, terwijl er zeker in Antwerpen een grote vraag naar is. AP werkt hiervoor nauw samen met OKAN-scholen en de CVO's. Meer info: www.ap.be/nieuw-voor-leraren-nederlands-als-niet-thuistaal-nt2

“Leren in de Praktijk’: Vanaf september wil AP Hogeschool nog sterker inzetten op werkplekleren, in samenwerking met het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Toekomstige leerkrachten worden immers geconfronteerd met heel wat taken en verwachtingen. Studenten uit de lerarenopleiding secundair onderwijs zullen kunnen kiezen tussen het klassieke traject of 'Leren in de Praktijk'. Studenten lager onderwijs gaan nog een stap verder, bij hen wordt het leren in de praktijk standaard onderdeel van de opleiding. Het idee: minder op de schoolbanken, meer voor de klas. En dat al vanaf het eerste jaar. Geen theorie voorgeschoteld krijgen, maar de kennis verzamelen op de werkplek!

Verkorte bachelor Secundair Onderwijs: AP Hogeschool keert na 7 jaar terug met de lerarenopleiding naar Lier (naar de nieuwe campus Anton Bergmann). In samenwerking met het Atheneum Lier kunnen mensen die al een diploma hoger onderwijs hebben al na een jaar voor de klas staan. Dat zal ook kunnen bij de opleidingen in Antwerpen, Turnhout en Mechelen. Interessant voor pas afgestudeerden, maar zeker ook voor wie al werkt en zijn carrière een andere wending wil geven. Net zoals in de andere lerarenopleidingen staat ook hier praktijk centraal. Meer info: www.ap.be/opleiding/secundair-onderwijs-verkorte-educatieve-bachelor

Schools of Arts:

Master Dans + master Dance: Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen mag vanaf 2020, als eerste in Vlaanderen, een masteropleiding Dans organiseren. De vraag leefde al enige tijd bij de opleiding en het werkveld. De master Dans richt zich zowel op afgestudeerde bachelor studenten als dans- en bewegingskunstenaars die al een tijd aan het werk zijn. Studenten kunnen er hun bewegingspraktijk bevragen, focussen op artistiek onderzoek en hun werk linken aan een bredere maatschappelijke context. De masteropleiding, die zowel in het Nederlands als het Engels zal worden aangeboden, wordt gespreid over 2 jaar. Goed combineerbaar met een (artistieke) praktijk dus. Meer info: www.ap.be/opleiding/master-dans

Educatieve master Muziek en podiumkunsten: Vanaf september richt het Conservatorium ook de nieuwe Educatieve master Muziek en Podiumkunsten in voor dans, drama en muziek. Studenten krijgen tegelijk een opleiding tot kunstenaar én leraar. Dat vraagt een grote artistieke bagage maar ook de juiste pedagogische vaardigheden. Meer info: www.ap.be/opleiding/educatieve-master-muziek-en-podiumkunsten

Educatieve master Beeldende Kunsten: Ook de Educatieve Master in de Beeldende Kunsten leidt afgestudeerde beeldende masters op tot competente, gepassioneerde en inspirerende leraren. Studenten lopen stage in alle onderwijsvormen en - niveaus, én in de kunst-educatieve sector. Ze kunnen daarna aan de slag als lesgever beeldende kunsten of als kunst-educatief medewerker. Meer info: www.ap.be/opleiding/educatieve-master-beeldende-kunsten

De Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP), zo heet de fusiehogeschool die de krachten in het Antwerps officieel hoger onderwijs bundelt.

AP is een hogeschool met zo'n 12.000 studenten, 19 graduaatsopleidingen, 28 professionele bachelor- en 8 artistieke opleidingen, verdeeld over 4 departementen en 2 Schools of Arts (de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen).

Opmerkingen (0)

Opmerking toevoegen

Opmerking

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.