Skip to main content

4.019.973,07 euro voor eerste ronde projectsubsidies Kunstendecreet 2020

Persbericht   •   jan 15, 2020 13:36 CET

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon heeft principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde van 2020 met betrekking tot kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties.

Voor deze eerste ronde werden 602 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om het volledige bedrag, in de begroting voorzien voor 2020, al vrij te maken zodat 77 beursaanvragen en 96 projectaanvragen kunnen worden ondersteund voor een totaalbedrag van 4.019.973,07 euro waarvan:

  • 66 kortlopende beurzen: 610.000 euro
  • 11 meerjarige beurzen: 280.000 euro
  • 47 projecten van individuele kunstenaars: 1.354.007,33 euro
  • 49 projecten van organisaties: 1.775.965,74 euro

Het totaalbedrag voor projectsubsidies ligt zo’n 500.000 euro hoger dan oorspronkelijk gecommuniceerd werd.410 aanvragen kregen een positief advies (Zeer Goed / Goed / Voldoende); 187 aanvragen werden door de 32 beoordelingscommissies Zeer Goed bevonden, samen goed voor 5.169.775,93 euro.

De minister nam de overwegingen en het advies van de bevoegde beoordelingscommissies ter harte. Beleidsmatig streeft de minister binnen de budgettaire context naar een zo divers mogelijk landschap. Bovendien streeft de minister ernaar het aantal gehonoreerde aanvragen te maximaliseren.

Daarom ontvangen volgende projecten en beurzen een subsidie:

1. alle beurzen, voor zover zij als ‘zeer goed’ zijn beoordeeld.

2. alle projecten, voor zover zij als 'zeer goed' zijn beoordeeld, uitgezonderd aanvragen van organisaties die een structurele subsidie ontvangen. Verder worden aanvragen voor meer dan 1 jaar én voor een adviesbedrag van meer dan 100.000 euro teruggebracht naar 1 jaar. Alle geadviseerde bedragen worden verminderd met 10%.

Minister van Cultuur Jan Jambon: “Zoals ik eerder heb gezegd, zal ik bij de volgende begrotingsronde bekijken of er extra middelen gevonden kunnen worden die prioritair kunnen ingezet worden voor projectsubsidies. Indien dit lukt, zal er een tweede ronde gehouden worden later in de lente.”

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de woordvoerder van het kabinet van Jan Jambon, Olivier Van Raemdonck via olivier.vanraemdonck@vlaanderen.be of 02 552 60 00. 

Missie

Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

Visie

- We dragen ertoe bij dat cultuur het DNA is van de samenleving en voor iedereen toegankelijk is.

- We voeren een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid met de intrinsieke waarden van cultuur en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten.

- We zijn partner en stimulator van ons werkveld en werken samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid.

- We creëren kansen voor de actoren door het inzetten van kwaliteitsvolle instrumenten.

- Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij al onze medewerkers.

- Onze blik richt zich naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee we onze eigen werking steeds in vraag stellen en vernieuwen.