Skip to main content

Cultuurcoronapremie kan vanaf vandaag aangevraagd worden

Persbericht   •   jul 17, 2020 09:33 CEST

Vanaf vandaag, 17 juli, kunnen kwetsbare kernspelers in de cultuursector de cultuurcoronapremie aanvragen, een subsidie van 1.500 euro. Die zal worden toegekend aan kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die tot nu toe geen beroep konden doen op de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar niettemin schade hebben geleden door de coronacrisis.

Wie komt in aanmerking voor de cultuurcoronapremie? Mensen die professioneel actief zijn in de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden. De aanvraag kan ingediend worden via een applicatie die te vinden is via www.cultuurcoronapremie.vlaanderen.be. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 augustus. Vanaf 17 juli is het eveneens mogelijk om bij vragen over de cultuurcoronapremie te bellen naar 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid. Of men kan de vragen mailen via het contactformulier.

Structureel gesubsidieerde organisatiesvanaf 27 juli

Organisaties uit de cultuursector die via meerjarige subsidies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media ondersteund worden, kunnen een bijkomende subsidie aanvragen vanaf 27 juli. Concreet gaat het om de volgende organisaties:organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur en circusorganisaties die van 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie ontvangen hebben. Ook hiervoor wordt momenteel een applicatie gebouwd en ook zij zullen aanvragen kunnen indienen tot en met 31 augustus.

Webinar over de aanvraagprocedure

Op dinsdag 4 augustus om 10 uur organiseert het departement een webinar waarin de aanvraagprocedure en het sjabloon toegelicht wordt aan de structureel gesubsidieerde organisaties uit de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het webinar wordt ook opgenomen zodat het achteraf herbekeken kan worden. Inschrijven voor het webinar kan ook via de website van het departement: www.vlaanderen.be/cjm.

Heeft u nog vragen over de operationalisering van de maatregelen? Neem dan contact op met:

- Ilse De Schutter, woordvoerder van het departement via ilse.deschutter@vlaanderen.be of 02 553 41 70.

- Mattijs Deraedt, adjunct-woordvoerder van het departement via mattijs.deraedt@vlaanderen.be of 02 553 42 89. 

Als Vlaamse overheidsorganisatie bouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen (van jong tot oud) cultuur kan beleven, maken en delen.

Dat doet het door een overtuigend en toekomstgericht sectoraal beleid te voeren met de intrinsieke waarden van cultuur en jeugd en de onafhankelijkheid van media als uitgangspunten. Het departement is een partner en stimulator van het werkveld en werkt samen met andere beleidsvelden, met de lokale besturen en actoren binnen en buiten de Vlaamse overheid. Door kwaliteitsvolle instrumenten in te zetten creëert het kansen voor de actoren. Professionele ontwikkeling, klantgerichtheid en betrokkenheid staan centraal bij alle medewerkers. Het departement richt zijn blik naar buiten door in te spelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen, waarmee het de eigen werking steeds in vraag stelt en vernieuwt. Meer info? Bekijk de website: www.vlaanderen.be/cjm