Skip to main content

DÉ GROTE PRIORITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN VLAANDEREN

Persbericht   •   apr 17, 2019 13:53 CEST

DÉ GROTE PRIORITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN VLAANDEREN
Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt voor: het Groteprioriteitendebat

Op vrijdag 26 april vindt het Groteprioriteitendebat plaats. Tijdens dit debat gaan de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, experten, jongeren en actoren uit het middenveld en uit lokale besturen in gesprek over de grote beleidsdomeinoverschrijdende - of ‘transversale’ - uitdagingen waar kinderen en jongeren van wakker liggen, en waar er de komende jaren op ingezet moet worden. Aan het einde van het debat zal er gepeild worden naar de prioritaire thema’s die het brede jeugd- en kinderrechtenveld opgenomen wil zien in het volgende jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Daaruit zal de volgende regering er maximaal vijf mogen kiezen.

Over de onderstaande 13 prioriteiten wordt op 26 april gedebatteerd:

 1. Kritisch denken en mediawijsheid stimuleren
 2. Engagement van kinderen en jongeren in de samenleving mogelijk maken
 3. Armoede van kinderen en jongeren terugdringen
 4. Rechten van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren waarborgen
 5. Representatieve beeldvorming van kinderen en jongeren in al hun diversiteit
 6. Ontwikkeling anti-discriminatiestrategie
 7. Leerloopbaan op maat en terugdringen vroegtijdige schoolverlaters
 8. Toegang tot kwaliteitsvolle jobs
 9. Psychisch welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling
 10. Welbevinden van minderjarige nieuwkomers
 11. Inclusieve invulling van vrije tijd over de beleidsdomeinen heen
 12. Duurzame en veilige buurten
 13. Kinderen en jongeren een stem geven in de toekomst van de planeet

Aan het einde van het debat worden deze doelen in een rangschikking opgesteld volgens prioriteit.

Het #Groteprioriteitendebat is een belangrijke mijlpaal in de opmaak van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. Dat plan verzamelt alle aandachtspunten voor kinderen, jongeren en hun rechten die de Vlaamse ministers de komende jaren met hun beleid willen aanpakken. Het is de vijfde keer dat de Vlaamse Regering een jeugdbeleidsplan zal voorleggen aan het parlement. Dit gebeurt een jaar na het begin van de regeerperiode en is per decreet bepaald. De Vlaamse minister bevoegd voor Jeugd coördineert dit plan waarbij in de uitvoering ervan wordt samengewerkt tussen de verschillende beleidsdomeinen en andere relevante actoren.

Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan komt bovendien tot stand dankzij een participatief proces. Er wordt systematisch aan dit draagvlak gewerkt door middel van bevragingen en terugkoppelingen. Dit gebeurt in de opmaak van een grondige omgevingsanalyse, bij de selectie van de prioritaire thema’s, in de werkgroepen en bij de uitwerking van de projectplannen.

Via de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid werden alle beleidsdomeinen en vertegenwoordigers van de jeugd- en kinderrechtenbovenbouw van bij het begin betrokken in dit traject. Tijdens deze momenten werden er op basis van de omgevingsanalyse verschillende brede thema’s geselecteerd die door de aanwezige aanspreekpunten en andere partners als prioritair werden aangezien. Na het verder uitdiepen van deze brede thema’s werd er een tweede moment georganiseerd,waar er advies gevraagd werd over de tot dan toe verzamelde bevindingen en prioriteiten, met de 13 voorliggende doelen als resultaat.

Ook andere stakeholders zoals experten uit het veld, de Commissie Jeugdwerk en vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad werden tijdens dit traject betrokken.

Per gekozen prioritaire doelstelling wordt een projectplan opgemaakt. Elk projectplan zal opgemaakt en uitgevoerd worden door een taskforce waarin niet alleen de betrokken ministers en administraties zijn vertegenwoordigd, maar ook experten en andere relevante actoren. Het nieuwe JKP gaat na goedkeuring in het voorjaar van 2020 van start.

Bijkomende informatie voor de pers:

Op vrijdag 26 april om 16 u. vindt het afsluitende gedeelte - de ‘officiële peiling’ van de prioriteiten plaats. Hierna kunnen ook interviews afgenomen worden. 

Het Groteprioriteitendebat vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw (Havenlaan 88 – 1000 Brussel).

GELIEVE UW AANWEZIGHEID OP VOORHAND TE BEVESTIGEN VIA MAIL NAAR dorien.devries@vlaanderen.be.

Na afloop wordt een persbericht verstuurd met de resultaten van het debat.


Bijkomende inhoudelijke info:

Dorien De Vries - Beleidsmedewerker Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid (Departement CJM) dorien.devries@vlaanderen.be – +32 (0)2 553 43 03 / +32 (0)468 48 60 69

De volgende personen kan u ter plekke interviewen of contacteren:

 • Andy Demeulenaere - Voorzitter stuurgroep Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan - +32 (0)486 61 16 35
 • Kris De Visscher – Stafmedewerker Demos vzw - +32 (0)498 03 74 40
 • Alexandra Smarandescu – Voorzitter Vlaamse Jeugdraad - +32 (0)473 43 55 98

Experts per thema:

 • Diversiteit en inclusie - Kris De Visscher (Demos)
 • Omgeving - Toon Luypaert (Agentschap Natuur en Bos)
 • Klimaat -  Flore De Pauw (VN – jongerenvertegenwoordiger Duurzaamheid)
 • Vrije tijd - Karin Nelissen (Kinderwerking Fabota)
 • Jong, kritisch burgerschap en vrijwillige inzet - Jihad Van Puymbroeck (VRT)
 • Goed in je vel - Ingrid De Jonghe (Tejo)
 • Duurzame levensloopbaan - Hakim Benichou (expert arbeidsmarktuitdagingen en doelgroepen)
 • Armoede en ongelijkheid - Naima Charkaoui (Kinderrechtencommissaris Ad Interim)

Over het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

Het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Onze missie is om als Vlaamse overheidsorganisatie te werken aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.