Skip to main content

Persbericht: Dit zijn dé Grote Prioriteiten voor kinderen en jongeren in Vlaanderen

Persbericht   •   apr 26, 2019 16:43 CEST

Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt voor: het Groteprioriteitendebat

Op vrijdag 26 april vond in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel het Groteprioriteitendebat plaats. Zo'n 150 vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, experten, jongeren en actoren uit het middenveld en uit lokale besturen gingen in gesprek over de grote beleidsdomeinoverschrijdende - of ‘transversale’ - uitdagingen waar kinderen en jongeren écht van wakker liggen, en waar er de komende jaren op ingezet moet worden. Onder meer armoede terugdringen, psychisch welbevinden en duurzame en veilige buurten vormen dé topprioriteiten.

Aan het einde van een boeiend en constructief debat werd gepeild naar prioritaire thema’s die het brede jeugd- en kinderrechtenveld opgenomen wil zien in het volgende jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Daaruit zal de volgende regering er maximaal vijf mogen kiezen.

De 13 prioriteiten werden in deze volgorde verkozen:

1.Armoede terugdringen

2.Psychisch welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling

3.Duurzame en veilige buurten

4.Kinderen en jongeren een stem geven in de toekomst van de planeet

5.Engagement van kinderen en jongeren in de samenleving mogelijk maken

6.Inclusieve invulling van vrije tijd over de beleidsdomeinen heen

7.Ontwikkeling anti-discriminatiestrategie

8.Representatieve beeldvorming van kinderen en jongeren in al hun diversiteit

9.Kritisch denken en mediawijsheid stimuleren

10.Leerloopbaan op maat en terugdringen vroegtijdige schoolverlaters

11.Welbevinden van minderjarige nieuwkomers

12.Rechten van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren waarborgen

13.Toegang tot kwaliteitsvolle jobs

Het #Groteprioriteitendebat is een belangrijke mijlpaal in de opmaak van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. Dat plan verzamelt alle aandachtspunten voor kinderen, jongeren en hun rechten die de Vlaamse ministers de komende jaren met hun beleid willen aanpakken. Het is de vijfde keer dat de Vlaamse Regering een jeugdbeleidsplan zal voorleggen aan het parlement. Dit gebeurt een jaar na het begin van de regeerperiode en is per decreet bepaald. De Vlaamse minister bevoegd voor Jeugd coördineert dit plan waarbij in de uitvoering ervan wordt samengewerkt tussen de verschillende beleidsdomeinen en andere relevante actoren.

Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan komt bovendien tot stand dankzij een participatief proces. Er wordt systematisch aan dit draagvlak gewerkt door middel van bevragingen en terugkoppelingen. Dit gebeurt in de opmaak van een grondige omgevingsanalyse, bij de selectie van de prioritaire thema’s, in de werkgroepen en bij de uitwerking van de projectplannen.

Via de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid werden alle beleidsdomeinen en vertegenwoordigers van de jeugd- en kinderrechtenbovenbouw van bij het begin betrokken in dit traject. Tijdens deze momenten werden er op basis van de omgevingsanalyse verschillende brede thema’s geselecteerd die door de aanwezige aanspreekpunten en andere partners als prioritair werden aangezien. Na het verder uitdiepen van deze brede thema’s werd er een tweede moment georganiseerd,waar er advies gevraagd werd over de tot dan toe verzamelde bevindingen en prioriteiten, met de 13 voorliggende doelen als resultaat.

Ook andere stakeholders zoals experten uit het veld, de Commissie Jeugdwerk en vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad werden tijdens dit traject betrokken.

Per gekozen prioritaire doelstelling wordt een projectplan opgemaakt. Elk projectplan zal opgemaakt en uitgevoerd worden door een taskforce waarin niet alleen de betrokken ministers en administraties zijn vertegenwoordigd, maar ook experten en andere relevante actoren. Het nieuwe JKP gaat na goedkeuring in het voorjaar van 2020 van start.

Informatie voor de pers:

Bijkomende inhoudelijke info:

Dorien De Vries - Beleidsmedewerker Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid (Departement CJM) dorien.devries@vlaanderen.be – 0468 48 60 69

De volgende personen kan u contacteren voor interviews:

 • Andy Demeulenaere - Voorzitter stuurgroep Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan - 0486 61 16 35
 • Kris De Visscher – Stafmedewerker Demos vzw - 0498 03 74 40
 • Alexandra Smarandescu – Voorzitter Vlaamse Jeugdraad - 0473 43 55 98

Experts per thema:

 • Diversiteit en inclusie - Kris De Visscher (Demos)
 • Omgeving - Toon Luypaert (Agentschap Natuur en Bos)
 • Klimaat - Flore De Pauw (VN – jongerenvertegenwoordiger Duurzaamheid)
 • Vrije tijd - Karin Nelissen (Kinderwerking Fabota)
 • Jong, kritisch burgerschap en vrijwillige inzet - Jihad Van Puymbroeck (VRT)
 • Goed in je vel - Ingrid De Jonghe (Tejo)
 • Duurzame levensloopbaan - Hakim Benichou (expert arbeidsmarktuitdagingen en doelgroepen)
 • Armoede en ongelijkheid - Naima Charkaoui (Kinderrechtencommissaris Ad Interim)

Bijkomende vragen? Contacteer Tom Deschacht, woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media via tom.deschacht@vlaanderen.be of op 0498 79 21 66.

Over het Departement Cultuur, Jeugd en Media:

Het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Onze missie is om als Vlaamse overheidsorganisatie te werken aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.