Skip to main content

Europarlementslid Kris Peeters komt naar LUCA School of Arts campus Leuven (Lemmens)

Persbericht   •   mar 06, 2020 10:00 CET

Op vrijdag 20 maart geeft Europees Parlementslid Kris Peeters een lezing over het belang van ondernemen voor kunstenaars anno 2020 bij LUCA School of Arts, campus Leuven (Lemmens). Algemeen directeur-decaan Simon Van Damme, decaan LUCA School of Arts, leidt de spreker in. Deze lezing is de afsluiter van vijf Hugging Points. Dit zijn publieke lessen waar het thema “Ondernemen” centraal staat en waar specialisten uit het werkveld hun expertise delen met studenten en docenten.

Actueel thema

Door de recente besparing van de Vlaamse overheid op de projectsubsidies binnen het kunstendecreet, is het aanscherpen van het ondernemerschap bij kunstenaars meer dan ook actueel. Initiatiefnemers van de Hugging Points Bart Spanhove (LUCA Muziek) en Stefanie Lambrechts (LUCA Drama) hoorden enkele jaren geleden op een SOHO-dag in Mechelen Kris Peeters spreken over “Durven te ondernemen als jongere”. Uit het vuistje weg hield hij met een boeiende lezing het publiek in de ban.

Hugging Points

De Hugging Points teren op een vaste formule: een publieke les, een interactieve lezing met een expert en een loket waar studenten met hun vragen rond ondernemen bij de initiatiefnemers terecht kunnen. Op het menu stonden sprekers van Vlerick Management School, het Kunstenloket en eigen docenten van LUCA School of Arts. Zij hadden het allen over Ondernemen als kunstenaar: kansen, risico’s en tools en gaven advies en tips. Het zijn vooral inspiratiemomenten waar via Q & A nieuwe inzichten aangeboden worden. Deze activiteiten worden gesubsidieerd door LE(J)ON, EFRO en Hermes.

Met een hapje en een drankje hopen we in deze Hugging Points, naast de lessen ondernemen voor muziektherapeuten, muziekpedagogen en muziekuitvoerders, het belang van ondernemen te onderstrepen bij de kunstenaar. Bedoeling is om je toekomstig werk niet louter als kunst maar ook als business te bekijken. Vaak maakt een goede visie op ondernemen het verschil tussen succes en falen.

Visie op ondernemen

De overheid heeft een rol te spelen in de economie. De perfecte vrije markt bestaat niet altijd, er bestaan marktimperfecties die een tussenkomst van de overheid noodzaken. Ook het belang van de component ‘duurzaamheid’ in onze economie wordt almaar belangrijker. Het gaat dan in het bijzonder over de transitie naar een klimaatneutrale en grondstofzuinige economie.

Kunstenaars bevinden zich op kruising tussen creatieve vrijheid en klassiek ondernemerschap. Vanuit de overheid vereist dit specifieke regels en ondersteuning. Het kunstenaarsstatuut, fiscale maatregelen, de correcte inning en verdeling van auteursrechten door beheersvennootschappen… zijn essentiële zaken om kunstenaars te ondersteunen in het activiteiten.

Een korte bio van MEP Kris Peeters

Kris Peeters is geboren op 18 mei 1962 in Reet. Na zijn humaniora in Boom studeerde hij in Antwerpen rechten. Hij behaalde in 1986 zijn licentiaatdiploma in de rechten en studeerde ook af als kandidaat in de wijsbegeerte. Nadien behaalde hij nog een speciale licentie fiscaliteit aan de Vlerick school in Gent.

In 2004 werd hij voor de eerste keer minister in de Vlaamse regering en in 2007 volgde hij Leterme op als minister-president. Tussen 2014 en 2019 was hij vicepremier en Federaal minister van Economie, Consumenten en Werk. In juni 2019 koos hij voor het Europese Parlement. Als lid van het Europees parlement, staat hij aan het hoofd van de Belgische Delegatie EVP en volgt hij verschillende inhoudelijke Commissies waaronder de belangrijke Commissie Interne Markt en Consumentenberscherming.

Praktisch

Datum: vrijdag 20 maart 2020, 9u30 – 11 u

Locatie: LUCA School of Arts, Campus Leuven (Lemmens concertzaal), Lemmensberg 1, 3000 Leuven

Inschrijven: deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via deze link.

Meer informatie: Bart Spanhove, docent entrepreneurship LUCA School of Arts, bart.spanhove@luca-arts.be, 0499 29 26 14