Skip to main content

PB Voka - Arbeidsdeal: "Maak snel werk van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering"

Persbericht   •   nov 23, 2018 14:08 GMT

Voka is blij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de Arbeidsdeal, maar waarschuwt tegelijk dat er voor de belangrijkste maatregel nog geen concrete stappen gezet zijn. “De Arbeidsdeal is een belangrijke hoeksteen in het beleid om de steeds nijpendere krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Maar de sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkering in de tijd is een cruciaal onderdeel ervan en hier is nog niets over beslist. Uitstel mag niet tot afstel leiden, dus we roepen de federale regering op om hier snel werk van te maken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Bijna één op twee Vlaamse werkgevers geeft aan dat het gebrek aan geschikte werkkrachten een rem zet op de groei van de onderneming. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig. De Arbeidsdeal kan een deel van dat probleem oplossen en het is goed dat die eindelijk uitgevoerd wordt. Toch voor een deel.

De federale regering voert vandaag een belangrijk deel van de afgesproken maatregelen uit. Daar zitten een aantal positieve elementen tussen, zoals de verhoging van de SWT-leeftijd. Op andere vlakken blijven we bij Voka op onze honger zitten. Zo stellen we ons vragen bij de verplichting van werkgevers om de outplacement van werknemers te betalen wiens arbeidsovereenkomst buiten de wil van beide partijen stopt. Aangezien hier sprake is van ‘overmacht’ zien we niet in waarom de werkgever eenzijdig die kost op zich moet nemen.

Belangrijkste maatregel nog niet op tafel

Het meest verontrustende is evenwel dat we nog steeds wachten op de uitvoering van een van de belangrijkste maatregelen, namelijk het verhogen en versterken van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. “Een concreet voorstel hebben we nog altijd niet gezien en we vrezen dat van uitstel afstel komt. We roepen de federale regering op om vaart te maken”, aldus Hans Maertens.

Meer werkenden nodig dan er werklozen zijn

De Arbeidsdeal alleen zal bovendien niet volstaan om het prangende probleem van de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Er moeten meer en betere resultaten geboekt worden op het vlak van interregionale arbeidsmobiliteit. De vele werkzoekenden uit Brussel en Wallonië moeten ook gemakkelijker hun weg naar Vlaanderen vinden om daar aan de slag te gaan.

Daarnaast zullen we al onze reserves moeten activeren, dus niet enkel zij die actief naar werk zoeken. Als we dezelfde werkzaamheidsgraad willen behalen als Nederland, Zweden of Duitsland, moeten er meer mensen aan de slag dan dat er werkzoekenden zijn. We hebben het dan onder meer over ouderen, jongeren, langdurig zieken, langdurig werklozen, mensen die leven van een leefloon, …. “Willen we de vacatures kunnen invullen, zullen we ons op al die groepen moeten richten. We hebben iedereen die kan werken nodig”, besluit Hans Maertens.

Meer informatie

Kasper Demol - Persverantwoordelijke Voka - 0472 58 63 76 - kasper.demol@voka.be

Wat is Voka?

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. We vertegenwoordigen meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van hier gerealiseerde de toegevoegde waarde.

Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond en de verschillende regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om in een alliantie intensief samen te werken. Sinds 2008 werkt Voka nauw samen met 30 sectororganisaties, wat het werkgeverslandschap nog verder versterkt.

Waarvoor staat Voka?

Wat Voka wil zijn, dat staat in de missie:

"Voka wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen in Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil op die manier fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van zijn regio."

Wie kan lid worden van Voka?

Ondernemingen worden rechtstreeks lid van Voka. Ze versterken zo de invloed van Voka als vertegenwoordiger van de ondernemingsbelangen en ze krijgen toegang tot het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen. Voka telt intussen meer dan 18.000 leden-bedrijven.